صفحه اصلی

truck 2
بارکش ،واگن روباز،با کاميون بردن ،چرخ باربرى در ايستگاه راه اهن
کلمات مشابه

truck head : علوم نظامى : سکوى نظامى يا بارانداز کنار ايستگاه خودروها

truck loading : عمران : سربار کاميون

truck master : علوم نظامى : مامور يا سرپرست چند کاميون

truck mixer : عمران : بتن سازى که روى کاميون نصب شده است

truck mixing : عمران : مخلوط کردن بتن روى کاميون

معنی truck 2 به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود پرسشنامه مقیاس عشق
دانلود پرسشنامه منبع استرس (بهداشت زندگی)
دانلود مقیاس کنترل راتر (درونی - بیرونی)
دانلود پرسشنامه مهارت های اجتماعی نوجوانان (TISS)