صفحه اصلی

truck head
علوم نظامى : سکوى نظامى يا بارانداز کنار ايستگاه خودروها
کلمات مشابه

truck loading : عمران : سربار کاميون

truck master : علوم نظامى : مامور يا سرپرست چند کاميون

truck mixer : عمران : بتن سازى که روى کاميون نصب شده است

truck mixing : عمران : مخلوط کردن بتن روى کاميون

truck system : اصول دادن کالا به جاى دستمزد به کارگران

معنی truck head به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود اعتیاد و جوانان
دانلود آموزش خانواده
دانلود اندیشه های اجتماعی وژان ژاك روسو
دانلود اندیشه رنسانس
دانلود انواع هنجارهاى جامعه
دانلود اهمیت خانواده و جایگاه حساس آن در جامعه
دانلود آیا تناسب و تلازمی بین پست مدرنیته و چپگرایی وجود دارد
دانلود آینده خانواده در غرب
دانلود بحران طلاق