لغات مشابه
unblushing : بدون شرم ،بى خجالت ،عارى از شرم

unbolt : گشودن( چفت)،باز کردن( چفت)

unbonnet : کلاه رااز سربرداشتن ،اشکار کردن

unbored : ناسفته

unborn : نزاده , غير مولد , نازاد , هنوززاده نشده

unbosom : راز خود را فاش کردن ،اسرار دل را گفتن

unbound : رها شده , مقيد نشده , غير محدود

unbounded : بيکران

unbowed : خم نشده ،انحنا پيدا نکرده ،تعظيم نکرده ،سر کوب نشده

unbrace : بازکردن ،گشودن( زره و مانند ان)،رها يا ازاد کردن ،شل کردن ،تضعيف کردن

unbraid : از هم باز شدن ،ريش ريش کردن

unbranched : بدون شعبه , بدون انشعاب

unbreakable : ناگسستني

unbred : پرورش نيافته

unbridle : لجام گسيخته کردن

unbridled : بي لجام , بي مهار , بي لگام

unbroke : )unbroken(رام نشده ،سوقان گيرى نشده ،مسلسل ،ناشکسته

unbroken : ناشکسته

unbuckle : استراحت کردن ،سگک يا چفت و بست را باز کردن ،اسودن

unbuild : خراب کردن ،بکلى ويران کردن ،محو کردن

unburden : سبکبار کردن

unburnable : سوختهنشدني

unbutton : گشودن دکمه , دکمه باز کردن , تکمه باز کردن

uncage : از قفس رها کردن ،ازاد کردن

uncalled : ناطلبيده

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

دانلود فایل های آموزشی
دانلود پاورپوینت سولاریس چیست
دانلود تحقیق درباره مقايسه سيستم
دانلود پاورپوینت زمانبندی منابع برنامه ها در يک شبکه محاسباتی
دانلود تحقیق درباره مرز میان پنهان و آشکار پولشویی خط قرمز اقتصاد
دانلود تحقیق درمورد مقاومت و ديود
دانلود تحقیق درباره الکترونگاتیویته
دانلود پاورپوینت رجیستری ویندوز
دانلود پاورپوینت نمونه گيري
دانلود تحقیق درباره الفبای انگلیسی
دانلود پاورپوینت تجزیه زیستی پلیمرهای مصنوعی
دانلود تحقیق درباره مقاومت علف هاي هرز به علف كش ها
دانلود تحقیق درباره الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني و تأثير آن
دانلود تحقیق درباره تقسیم میوز
دانلود تحقیق درباره اكسيژن و سرطان
دانلود پاورپوینت راهنماي تصويري گام‌به‌گام نصب ويستا
دانلود اپلیکیشن آزمون آیین نامه رانندگی(قبولی 100 درصد)
دانلود پاورپوینت توضیحاتی در باره دستورات شرطی
دانلود پاورپوینت روش تحقيق در حسابداری
دانلود تحقیق درباره مراقبت پرستاری قبل از عمل جراحی در بخش جراحی
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 58 روز