لغات مشابه
under arm net shot : ورزش : ضربه کوتاه از نزديک تور

under arm stroke : ورزش : ضربه پايين دست

under arrest : قانون ـ فقه : تحت الحفظ

under bare poles : با دکل خالى بى بادبان

under carriage : علوم هوايى : ارابه فرود

under constraint : مجبور،درفشار

under construction : عمران : دردست ساختمان

under cover : سربسته ،درپاکت

under cover of frind ship : بعنوان دوستى

under cover of letter no : ضمن نامه شماره

under d. : باکراه ،تحت اکراه

under deck : بازرگانى : زير عرشه

under development : عمران : دردست توسعه

under disccussion : مورد بحث

under fire : تيراتش

under foot : درزيرپا،درحيطه اقتدار

under ground mining : عمران : استخراج زيرزمينى

under ground shaft : عمران : چاه کور

under ground survey : عمران : برداشت زيرزمينى

under hand : درنهان ،به پنهانى

under hatches : زير عرشه ،دوراز نظر،مرده

under interdiction : قانون ـ فقه : محجور

under interrogation : تحت بازجويي

under lock and key : زير قفل

under my hand and seal : قانون ـ فقه : به امضا و مهر من

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 487 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 487 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/23be65a01e856fd0bbaacf6fc76d12e5508b8d8f', 'contents' => 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"XmIDuSA78CVD056zv8bESWh6kuMYHMPgMgMtD4f1";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:20:"under arm low return";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:48:"ورزش : ضربه کوتاه پايين دست";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:39:"http://zooya.ir/?w=under-arm-low-return";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537869632;s:1:"c";i:1537869632;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/23be65a01e856fd0bbaacf6fc76d12e5508b8d8f', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"XmIDuSA78CVD056zv8bESWh6kuMYHMPgMgMtD4f1";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:20:"under arm low return";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:48:"ورزش : ضربه کوتاه پايين دست";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:39:"http://zooya.ir/?w=under-arm-low-return";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537869632;s:1:"c";i:1537869632;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/23be65a01e856fd0bbaacf6fc76d12e5508b8d8f', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"XmIDuSA78CVD056zv8bESWh6kuMYHMPgMgMtD4f1";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:20:"under arm low return";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:48:"ورزش : ضربه کوتاه پايين دست";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:39:"http://zooya.ir/?w=under-arm-low-return";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537869632;s:1:"c";i:1537869632;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('23be65a01e856fd0bbaacf6fc76d12e5508b8d8f', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"XmIDuSA78CVD056zv8bESWh6kuMYHMPgMgMtD4f1";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:20:"under arm low return";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:48:"ورزش : ضربه کوتاه پايين دست";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:39:"http://zooya.ir/?w=under-arm-low-return";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537869632;s:1:"c";i:1537869632;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 262
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 155
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58