لغات مشابه
undertow : جريان اب زيردريا

underutilization of labor : بازرگانى : کم بهره گيرى از کارگر

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: