معنی use hypocrisy

use hypocrisy
تلبيس کردن
کلمات مشابه

use inheritance : روانشناسى : وراثت ناشى از کاربرد

use mascara : وسمه کشيدن

use of influence : اعمال نفوز

use trickery : حيله بازي کردن

use up in advance : پيشخور کردن

useable : مصرف کردني , بکار بردني , قابل استفاده

useable storage : معمارى : ذخيره مفيد

used : کارکرده , بکار رفتن , مصرفي , مصرف شده , مصروف , مورد مصرف , مستعمل

used for smoking : دخاني

used up : تمامامصرف شده ،زياد خسته

used up in advance : پيشخور

useful : پر استفاده , پر مصرف , نتيجه بخش , پر کاربرد , مفيد , مغتنم , پرمصرف , سودبخش , نافع , سودمند , بافايده

useful capacity : عمران : ظرفيت مفيد

useful life : علوم مهندسى : عمر مفيد

useful life of an investment : بازرگانى : عمر مفيع يک سرمايه گذارى

useful lift : علوم هوايى : اختلاف بين وزن ثابت ايروستات و وزن کل

useful voltage : علوم مهندسى : ولتاژ موثر

usefulness : سودبخشي , سودمندي , مفيديت

useless : عاطل , جفا , عبث , بلااستفاده , بي نفع , بي خير , بي استفاده , بلا استفاده , بي سود , به درد نخور , نابکار , بي خاصيت , بي ثمر , بي مصرف , باطله , بي صرفه , بيهوده , بيفايده , بي منفعت

useless paper : کاغذ بيمصرف( بيکاره ،باطله)

معنی use hypocrisy به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی