صفحه اصلی

using
بکارگيري , استعمال
کلمات مشابه

using a checklist : با استفاده از یک چک لیست

using force : اعمال زور

ustulation : عمل بودن يا خشکاندن ،چيزى پيش ازساييدن ،سوزاندن شراب

usual : متداول , معمول , معهود , عادي

usually : معمولا

معنی using به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش مجازی
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تدریس مشارکتی
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سازمانی
دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش شکاف دیجیتالی
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی و توانمندسازی مدیران
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت خدمات
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ویژگی های شخصیتی
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و همگرایی در روابط بین الملل