صفحه اصلی

ustulation
عمل بودن يا خشکاندن ،چيزى پيش ازساييدن ،سوزاندن شراب
کلمات مشابه

usual : متداول , معمول , معهود , عادي

usually : معمولا

usucaption : قانون ـ فقه : تصرف بلا معارض

usufructuary : کسيکه از عين ونماات ملک ديگرى حق دارد استفاده کند

usurer : منفعت خور , نزول خوار , سود خوار , رشوه خوار , رباخوار , تنزيل خوار

معنی ustulation به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود داد و ستد خردسالان درنگاه محقق اردبیلى
دانلود "دختران، سن رشد و مسئولیت كیفری"
دانلود پسماندها (پسماندهای بیمارستانی)
دانلود بررسی موضوع دیه ها