صفحه اصلی

usucaption
قانون ـ فقه : تصرف بلا معارض
کلمات مشابه

usufructuary : کسيکه از عين ونماات ملک ديگرى حق دارد استفاده کند

usurer : منفعت خور , نزول خوار , سود خوار , رشوه خوار , رباخوار , تنزيل خوار

usurious : مبني بررباخواري

usurp : بزور گرفتن

usurpation : غصب

معنی usucaption به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود ماشینکاری به روش الکترو شیمیایی
دانلود جوشکاری ترمیت (پاورپوینت)
دانلود جوشکاری التراسونیک (پاورپوینت)
دانلود جوشکاری مقاومتی (پاورپوینت)
دانلود جوشکاری چدن ها (تحقیق)
دانلود اتصالات دائمی
دانلود تحقیق کامل در مورد جوشکاری
دانلود دستورالعمل اجرای جوشکاری ترمیت
دانلود تحقیق کامل در مورد خودرو