صفحه اصلی

verminosis
(طب )ابتلا به کرمهاى انگلى ،الودگى به کرمهاى انگلى
کلمات مشابه

verminous : شپش گرفته

vermiparous : کرم پرور

vermis : روانشناسى : قطعه ميانى مخچه

vermivorous : کرم خوار

vermouth : ورموت

معنی verminosis به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسب
دانلود "مقاله بررسی انسان،علم، معنا"
دانلود مقاله بررسی انقلاب اسلامی ایران و اقدامات شاه و اطرافیان او
دانلود مقاله بررسی اهمیت سیستمها و شبكه های الكتریكی(خطوط انتقال شبكه توزیع هوایی و زمینی