لغات مشابه
vernacularism : کلمه يا اصطلاح بومى و محلى ،استعمال زبان محلى

vernal : ربيعي , بهاري , شبيه بهار

vernalize : گل دادن ،ميوه اورى را تسريع کردن

vernation : برگ بندي

vernier : ورنيه

vernier capacitor (condenser) : الکترونيک : خازن ورنيه اى

vernier dial : الکترونيک : صفحه مدرج ورنيه اى

veronica : ورزش : ايستادن و ردکردن گاو از کنار با حرکت شنل

verruca : زگيل گوشتي

verrucose : )verrucous(زگيل ،برامده ،داراى زگيل ،پوشيده از گندمه

verrucous : )verrucose(زگيل ،برامده ،داراى زگيل ،پوشيده از گندمه

vers de societe : اشعار سبک و نغز و طعنه اميز،ترانه هاى ملى

vers libre : شعر آزاد

Versailles : ورساي

versailles treaty : قانون ـ فقه : گرديد

versant : ماهر و استاد(دراثرممارست)اشنا،وارد

versatile : همه کاره

verse : شعر گفتن , آيه , بنظم آوردن

verse : بنظم اوردن ،شعر گفتن

verseman : verser(، )versifierشاعر و سراينده نظم ،قافيه پرداز

verser : verseman(، )versifierشاعر و سراينده نظم ،قافيه پرداز

verses : عزايم , آيات

versicle : بيت کوچک , شعر کوچک

versicolor : همه رنگ , برنگهاي گوناگون

versicolour(ed) : رنگارنگ ،رنگ برنگ شده

versicular : آيتي

versicular division : تقسيم به بيتهاى کوچک

versification : نظم سازي

versified story : حکايت منظوم

versifier : verseman(، )verserشاعر و سراينده نظم ،قافيه پرداز

versify : تبديل بنظم کردن , منظوم کردن , بنظم در آوردن , شعر ساختن

version : شرح ويژه

versional : ترجمه اى

verslibre : شعرازاد،شعر بدون سجع و قافيه ،شعر بسبک نوين

verso : کامپيوتر : صفحه دست چپ

verst : ورست

versus : در مقابل

versus prep : در مقابل ،بر ضد

vert : گياه سبز در جنگل ،سبزه ،رستنى

vertebrae : روانشناسى : مهره ها

vertebral : فقراتي , مهره دار

vertebral column : (تش ).ستون فقرات ،تيره پشت ،ستون مهره

vertebrata : روانشناسى : مهره داران

vertebrate : ذيفقار

vertebration : مهره بندي , فقرهبندي

verthrow : براندازى ،بهم زنى ،سرنگون سازى ،موقوف سازى ،انقراض ،انحلال ،ويرانى

vertical : عمودي , عمود

Vertical : عمودی

Vertical : عمودی

vertical (deflection) oscillator : الکترونيک : اوسيلاتور عمودى

vertical adjustment : علوم مهندسى : تنظيم عمودى

vertical angles : گوشه هاى روبروى تارک ،زواياى مقابل به راس

vertical antenna : الکترونيک : انتن عمودى

vertical application : کامپيوتر : برنامه کاربردى عمودى

vertical bulking : عمران : کمانش قائم

vertical center line illusion : روانشناسى : خطاى خط قائم مرکزى

vertical combines : بازرگانى : ترکيب عمودى

vertical control operator (vco) : متصدى اندازه گيرى تراز و ارتفاع

vertical creep : عمران : وارفتگى قائم

vertical cut : علوم دريايى : برش قائم

vertical deformation : معمارى : تغيير شکل قائم

vertical diagraph : علوم نظامى : شکلى از سيستم رمز دو حرفى است که يک حرف بالا و يکى پايين نوشته مى شود

vertical drop : عمران : ابشار قائم

vertical events numbering : عمران : شماره گذارى عمودى وقايع

vertical expansion : بازرگانى : گسترش عمودى

vertical growth : بازرگانى : رشد عمودى

vertical integration : بازرگانى : ادغام عمودى

vertical lift bridge : معمارى : پل بالارو

vertical line : خط قائم

vertical mobility : روانشناسى : تحرک عمودى

vertical parity check : مقابله توان عمدى

vertical pressure gradient : علوم هوايى : تغيير فشار اتمسفرى در واحد تغيير ارتفاع

vertical probable error : علوم نظامى : اشتباه احتمالى قائم

vertical recording : کامپيوتر : ضبق عمودى

vertical scrolling : کامپيوتر : چرخش عمودى

vertical stabilizer : علوم هوايى : تيغه يا باله عمودى

vertical synchronizing : الکترونيک : همزمانساز عمودى

vertical tab : کامپيوتر : جدول بندى عمودى

vertical tail : علوم هوايى : دم قائم

vertical take off and landing : علوم هوايى : هواپيمايى که بدون داشتن سرعت نسبى قادر به برخاستن از سطح زمين معلق ماندن در هوا و فرود مجدد باشد

vertical takeoff : علوم نظامى : سرعت صعود اوليه هواپيما

vertical union : اتحاديه صنعتى

verticality : عموديت

vertically : بطور عمود،راست

vertically adjustable : علوم مهندسى : قابليت تنطيم عمودى

vertice : تارک

vertices : رئوس ،تارکها

verticil : حلقه ،پيچ

verticillate : (گ.ش -.ج.ش ).پيچيده ،حلقه شده ،چترى

verticillation : ارايش حلقوى

verticillium : (گ.ش ).قارچ ناقص افت گياهى

vertiginous : دچار سرگيجه ،سرگيجه اى ،دوران کننده ،دورانى

vertigo : چرخش بدور

vertu : )virtu(ذوق ،عشق و هنر،اثرهنرى ،فضيلت

vervain : (گ.ش ).گل شاه پسند،گل ماهور

verve : سبک روحي , زنده دلي

very : بسيار , زياد , خيلي

very comfortable : راحت و آسوده

very few : تک و توک

very good : دهن سوز

very high frequency : علوم نظامى : فرکانس خيلى زياد

very hot : دهن سوز , خيليداغ

very large data base : کامپيوتر : پايگاه داده بسيار بزرگ

very large scale integration : کامپيوتر : مجتمع سازى در مقياس بسيار بزرگ

very light : علوم نظامى : خيلى سبک ،خيلى روشن يا کم رنگ

very little : بسيار کم ،خيلى کم ( يا کوچک)

very low : بخس

very low price : قانون ـ فقه : ثمن بخس

very many book : کتابهاى خيلى زياد

very near relatives : قانون ـ فقه : محارم

very new : خيليتازه

very often : غالبا

very old : کهنسال

very old man : زال

very reverend : جناب اقا( ى رئيس نمازخانه)

very rough sea : علوم دريايى : - heavy sea

very well : بسيار خوب

vesica : مانه

vesical : روانشناسى : مثانه اى

vesicant : )vesicatory(مولدالتهاب و ترشح ،تبخال اور،تاول زا

vesicate : (طب )تاول دار کردن ،تاول زدن ،تبخال زدن

vesication : (توليد ) تاول

vesicatory : مشمع ذراريح

vesicle : تاولچه , آبدانک

vesicular : مربوط به حفره , مانهاي

vesiculate : مربوط به حفره

vesiculation : تشکيل کيسه يا تاول

vespal : زنبورى ،وابسته به زنبور

vesper : نماز مغرب

vesper (bell) : زنگ اخبار نماز شام

vesperal : نماز مغرب

vespers : عبادت شامگاهي

vespertilian : خفاشى ،شامگاهى ،وابسته به شبکور

vespertinal : شب بازشو , شب پره , مربوط به شب

vespertine : شب پره , مربوط به شب , شب بازشو

vespiary : اجتماع زنبوران

vespid : زنبور درشت و سرخ

vespine : زنبورى

Vessel : کشتی ، ظرف ، آوند

Vessel : کشتی ، ظرف ، آوند

vessel : آوند , رگ

vest : جليقه , زيرپوش کشباف

vest a property in someone : قانون ـ فقه : ملکى را به کسى واگذار کردن

vest pocket : جيب جليقه

vesta : الهه رومى خداى اجاق و خانه دارى

vestal : راهبه ،پاکدامن ،روستايى ،وابسته به الهه کانون خانواده( وستا)

vested in interest : قانون ـ فقه : واگذارى حق انتفاع موجل

vested in possession : قانون ـ فقه : واگذارى مال تحت تصرف

vested interest : منافع مقرره

vested interest groups : بازرگانى : گروههاى همسود

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

دستورالعمل مشخصات فنی و راه اندازی خطوط انتقال گاز فشار قوی
پاورپوینت کناره گیری یا فوت و خروج شریک در شرکتهای تضامنی (همراه با مثالهای تشریحی)
پاورپوینت حسابداری شركتهای تضامنی (همراه با مثالهای تشریحی)
پاورپوینت کلیات بازار ارز
دانلود مقاله كاربرد خط در گرافیک
"پاورپوینت حسابداری انحلال شركتهای تضامنی، تركیب فروش و تبدیل آنها به شركتهای سهامی (همراه با مثالهای تشریحی)"
دانلود مقاله تاثیر مغولان بر تاریخ هنر اسلامی و اصول بكاررفته در هنر معماری ایران
دانلود مقاله تاثیر ادیان بر هنر چین
دانلود مقاله تأثیر عوامل انتقادی در تئاتر
دانلود مقاله تاثیر معنویت بر خوشنویسی
دانلود مقاله پیدایش سینما
دانلود تحقیق پیشینه هنر قلمزنی در ایران
دانلود مقاله تئاتر
دانلود مقاله تئاتر مدرن
دانلود مقاله تئاتر نوع اروپایی
دانلود تحقیق پوستر
دانلود مقاله پوستر فیلم در ایران
دانلود تحقیق پیكره تراشی و پیكره سازی در نخستین سالهای سده بیستم
دانلود مقاله پیام معنوی هنر اسلامی