لغات مشابه
virago : زن پتياره , زن شرور

viral : ويروسي

virescence : سبزى غيرعادى دربرگهاى گل

virescent : سبز شونده ،سرسبز

virga : شاخه ،ترکه ،عصا

virgate : پر از شاخه هاى ريز،راست ،بشکل عصا

virgilian : به شيوه virgil شاعر نامى روم

virgin : بکر , باکره , ناسفته

virgin birth : بکرزايى ،از مادر باکره بدنياامدن

virgin mary : مادر عسيي , مريم باکره

virgin modesty : حيا يا شرم دوشيزگى

virgin wool : پشم خام

virginal : باکرهاي , باکره مانده

virginhood : دوشيزگى ،باکرگى ،بکارت ،دخترگى

Virginia : ويرجينيا

virginity : دخترکي , زندگي تجرد , بکارت

virginwool : پشم خام

virgo (vir) : علوم دريايى : سنبله

virgulate : ميله مانند , شبيه ميله

virgule : (م.ل ).ميله ،علامتى بدين شکل( ،)،اريبى

virial coefficient : شيمى : ضريب ويريال

virial equation : شيمى : معادله ويريال

virial theorem : شيمى : قضيه ويريال

viricidal : ويروس کش

viricide : (طب )داورهاى ويروس کش

virid : رنگ سبز سير زبرجدى

viridescence : ميل به سبزى

viridescent : سبز مانند , سبز رنگ

viridity : سبزى

virile strength : نيروى مردانه ،قوت مردى

virilism : روانشناسى : مردنمايى

virility : باء , قوه مردي

virologist : ويروس شناس

virology : ويروس شناسي

virose : زهراگين ،سمى ،بدبو

virosis : (طب )ابتلا به بيماريهاى ويروسى ،مرض ويروسى

virous : زهراگين ،سمى ،بد بو

virtu : فضيلت

virtual cathode : الکترونيک : کاتد مجازى

virtual computer : کامپيوتر مجازى

virtual focus : کانون مجازى

virtual gravity : علوم هوايى : شتابى که از طرف زمين بر هر ذره از اتمسفر اثر ميکند

virtual inertia : علوم هوايى : قسمتى از نيروى اينرسى که روى جسم در حال نوسان اثر ميکند

virtual level : علوم هوايى : تراز انرژى سيستم هسته اى داخل اتم که انرژى برانگيزش ان کمتر از کمترين انرژى جداشده از ذره هسته اى بيشتر است

virtual mass : علوم هوايى : مجموع جرم واقعى و جرم ظاهرى

virtual particle : شيمى : ذره مجازى

virtual quantum : شيمى : کوانتوم مجازى

virtual storage access method : کامپيوتر : روش دستيابى انباره مجازى

virtual storage operating system : کامپيوتر : سيستم عامل حافظه مجازى

virtual stress : علوم هوايى : تنش مجازى

virtual table : کامپيوتر : جدول مجازى

virtual temperature : علوم هوايى : دمايى که ذره اى از هوا دارا خواهد بود اگر فاقد بخار اب باشد

virtual work method : معمارى : روش کار مجازى

virtualism : موجوديت بالقوه

virtuality : واقعيت ،معنويت

virtually : معنا

virtue : منقبت , فضيلت , خاصيت , تقوا

virtueless : بي فضيلت , بي تقوي , بي تقوا

virtues : محاسن

virtues and faults : محسنات و معايب

virtuosa : )virtuosic(زن خوش قريحه ،با ذوق ،فاضل ،با فضيلت

virtuosic : )virtuosa(زن خوش قريحه ،با ذوق ،فاضل ،با فضيلت

virtuosity : ذوق هنرپيشگى ،استعداد هنرهاى زيبا يا فنون

virtuoso : خوش قريحه , هنرشناس

virtuous : بافضيلت , نيک سيرت , فرهمند , باتقوا , نيک نفس , نيک خصلت , فرهومند , با فضيلت

virtuously : از روى تقوى

virtuousness : پرهيزکارى ،عفت

virulence : زهرآگيني

virulent : سم دار

virus : ويروس

vis : نيرو،زور،قوت ،قدرت ،پيچ

vis a vis : شخص روبرو

vis a vis : در قبال

visa : رواديد , ويزا

visage : رو , رخسار

visard : افتاب گردان ،لبه ( پيش امده کلاه)

visbreaking : شيمى : گرانروى شکستى

viscera : احشاء , احشا , اندرونه

visceral : روانشناسى : احشايى

visceral drive : روانشناسى : سائق احشايى

visceral nervous system : روانشناسى : دستگاه عصبى احشايى

visceral sense : روانشناسى : حس احشايى

viscerate : روده در اوردن از،شکم دريدن

viscerotonia : روانشناسى : لذت گرايى

viscid : چسبناک ،چسبنده ،غليظ وشيره مانند

viscidity : چسبناکى

viscin : چسب

viscoelastic : شيمى : ويسکوالاستيک

viscoelastic theory : شيمى : نظريه ويسکوالاستيک

viscoplastic : شيمى : ويسکوپلاستيک

viscose rayon : علوم مهندسى : الياف سلولزى مصنوعى

viscosity number : شيمى : عدد گرانروى

viscosity ratio : شيمى : نسبت گرانروى

viscosity stabilizer : شيمى : تثبيت کننده گرانروى

viscosity valve : علوم هوايى : شير کنترل در سيستم مايعات که توسط ويسکوزيته سيال فعال ميشود

viscount : وايکانت( لقب اشرافى)

viscountcy : )viscountess(بانوى ويکنت

viscountess : )viscountcy(بانوى ويکنت

viscounty : قلمرو ويکنت , مقام ويکنت

viscous : لزج

viscous flow : علوم هوايى : جريان جسبناک يا ناروان

viscous force : علوم هوايى : نيرو در واحد جرم يا حجم ناشى ار برش مماسى در سيال

viscous hysteresis : الکترونيک : پسماند لخت

viscous slag : علوم مهندسى : سرباره لزج

viscous stress : علوم هوايى : تنش برش سيال

viscous type : روانشناسى : سنخ ستبرتن

viscus : اندرون ،عضوى که در احشاء واقع شده است

vise : گيره نجاري , گيره آهنگري

vishnu : ويشنو ( خداى دوم ازتثليث هندوها)

Vishtasb : ويشتاسب

visibility : پديداري , ميدان ديد , قابليت ديدن

visibility was poor : (بواسطه بدى در هوا ) چيزها درست ديده نمى شد

visible : مرعي , نمايان , پيدا , نمودار , پديد , مرئيه , مرئي , قابل رويت , پديدار

Visible : دیدنی

Visible : دیدنی

visible horizon : علوم دريايى : افق مرئى

visible rising : علوم دريايى : طلوع مرئى

visible setting : علوم دريايى : غروب مرئى

visible signs : علائم مرئي

visible spectrum : نجوم : طيف مرئى

visibleness : عياني

visibly : بطور مريى

visicalc : کامپيوتر : يک برنامه مشهور صفحه گسترده الکترونيکى نام تجارى يک بسته نرم افزارى

visile : روانشناسى : سنخ ديدارى

vision : باصره , بصر , بينايي

Vision : دید ، خیال

Vision : دید ، خیال

vision recognition : کامپيوتر : تشخيص بصرى

vision test : روانشناسى : ازمون بينايى

visional : نظري

visionary : رويا گراي , رويابين

visionist : (ادم ) رويابين ،ادم خيالى يا غيرعملى

visionless : فاقد ديد

visit : ديدن کردن , ويزيت , ديدار کردن , دعوت , عيادت , زيارت کردن , عيادت کردن , بزيارت رفتن , سر زدن , شرفياب شدن , بازديد کردن

visitable : ديدار پذير،ديدنى

visitant : ديدار گر،ملاقات کننده ،مهاجر،زائر،سياح ،سيار

visitation : عيادت , مهاجرت موسمي

visitational : بازديدي , ملاقاتي , مهاجرت موسمي

visitator : مهمان ،بازرس ،سياح ،توريست ،گشتگر

visitatorial : عيادتي

visiter : عيادت کننده

visitig nurse : پرستار سيار

visiting : زامالک , شرفابي , دستبوس , عيادتي , زيارت , پا بوسي

visiting card : کارت ويزيت ،کارت اسم در فرانسه

visiting nurse : پرستار سيار

visiting teacher : معلم سرخانه

visiting time : وقت ملاقات

visitor : ويزيتور , زائر , عيادت کننده , ملاقاتي , ديدارگر , بازديدکننده

visitorial : مبنى بر سرکشى

visits : ديد وباز ديد

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره 25: ارزیابی رعایت قوانین و مقررات
پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره54: حسابرسی‌ برآوردهای‌ حسابداری‌
دانلود پاورپوینت حسابرسی مبتنی بر ریسک
دانلود پاورپوینت شواهد حسابرسی
پاورپوینت استاندارد حسابرسی بخش 23: مستند سازی
دانلود پاورپوینت نمونه گیری در حسابرسی و سایر روشهای انتخاب اقلام برای آزمون
دانلود 3 نقشه ساختمان مسکونی 2 طبقه (فلزی و بتنی)-عمران99
چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق سبک های تفکر
چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق سبک های حل مسئله
چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق سبک های فرزند پروری
چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق سرشت و منش
چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق سرمایه اجتماعی
چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق شبكه اجتماعی
چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق شکاف دیجیتالی
چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق شیوه های فرزند پروری
چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق طرح واره های ناسازگار اولیه
دانلود نقشه ساختمان ویلای و مسکونی با جزئیات سازه ای
پاورپوینت برآورد هزینه
پاورپوینت انتخاب و اجرای استراتژی با استفاده از تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش و کارت ارزیابی متوازن در حسابداری مدیریت