لغات مشابه
voltage ratio : علوم مهندسى : نسبت ولتاژ

voltage ratio of transformer : الکترونيک : نسبت ولت مبدل

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: