لغات مشابه
walleyed : )walleye(چشم مات ،(ج.ش ).انواع مختلف اردک ماهى

wallflower : شببو

wallis test : والیس

wallop : )walloper(شلاق زدن ،سخت زدن( مثل مشت زن)

walloper : )wallop(شلاق زدن ،سخت زدن( مثل مشت زن)

walloping : (د.گ ).بزرگ ،عظيم ،قوى ،داراى صداى ضربت

wallower : غلت خور

wallpaper : کاغذ ديواري

wallpaper adhesive : علوم مهندسى : چسب کاغذ ديوارى

walls have ears : ديوار ( موش دارد موش ) گوش دارد

walls here ears : ديوار موش دارد موش گوش دارد

wally : (اسکاتلند )عالى ،خوب

wallydraigle : سست عنصر،تاثير پذير

walnut : گردو , درخت گردو , گردکان

walrus : (ج.ش ).شير ماهى ،گراز ماهى

walsh test : روانشناسى : ازمون والش

Walt Disney : والت ديسني

waltz : وابسته به والس , والس رقصيدن

waltz jump : ورزش : پرش والس

waltz position : ورزش : رقص والس

waltz three : ورزش : سه چرخش که پاى ازاد در انتهاى هر چرخش تماس با زمين پيدا ميکند

wamble : چرخ خوردن , احساس تهوع کردن

wampum : )wampumpeag(صدف براق و زيبايى که سرخ پوستان امريکايى بجاى پول مصرف ميکردند،(ز.ع ).پول

wampumpeag : )wampum(صدف براق و زيبايى که سرخ پوستان امريکايى بجاى پول مصرف ميکردند،(ز.ع ).پول

wampun : خر مهره اى که هنديهاى امريکاى شمالى بجاى زر و زيور بکار مى برند

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

دانلود فایل های آموزشی
دانلود پاورپوينت رشته هاي مهندسی نرم افزار با عنوان SQL
دانلود پاورپوينت رشته هاي مهندسی نرم افزار با عنوان SQL
دانلود پاورپوينت رشته هاي مهندسی نرم افزار با عنوان SQL
دانلود پاورپوینت High pressure processing of foods
دانلود پاورپوینت مکانیک سیالات
دانلود تحقیق درباره فلسفه قصاص
دانلود CF ROOT E140K 4.0.4 ok
دانلود پاورپوينت رشته تربیت بدنی با عنوان مديريت سازمان هاي ورزشي
دانلود پاورپوينت رشته تربیت بدنی با عنوان مديريت سازمان هاي ورزشي
دانلود پاورپوينت رشته تربیت بدنی با عنوان مديريت سازمان هاي ورزشي
دانلود مقاله درمورد اعتياد ايدز و هپاتيت در زندان
دانلود مقاله درمورد اعتياد ايدز و هپاتيت در زندان
دانلود مقاله درمورد اعتياد ايدز و هپاتيت در زندان
دانلود تحقیق درباره فلسفه قیام امام حسین(ع)
دانلود مقاله درمورد اعتياد ايدز و هپاتيت در زندان
دانلود مقاله درمورد اعتياد ايدز و هپاتيت در زندان
دانلود پاورپوینت مهندسی سطح پیشرفته
دانلود پاورپوینت درباره رس ها و ویژگیهای کانیهای رسی
دانلود CF ROOT T999V 4.4.2 ok
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 58 روز