لغات مشابه
wallflower : شببو

wallis test : والیس

wallop : )walloper(شلاق زدن ،سخت زدن( مثل مشت زن)

walloper : )wallop(شلاق زدن ،سخت زدن( مثل مشت زن)

walloping : (د.گ ).بزرگ ،عظيم ،قوى ،داراى صداى ضربت

wallower : غلت خور

wallpaper : کاغذ ديواري

wallpaper adhesive : علوم مهندسى : چسب کاغذ ديوارى

walls have ears : ديوار ( موش دارد موش ) گوش دارد

walls here ears : ديوار موش دارد موش گوش دارد

wally : (اسکاتلند )عالى ،خوب

wallydraigle : سست عنصر،تاثير پذير

walnut : گردو , درخت گردو , گردکان

walrus : (ج.ش ).شير ماهى ،گراز ماهى

walsh test : روانشناسى : ازمون والش

Walt Disney : والت ديسني

waltz : وابسته به والس , والس رقصيدن

waltz jump : ورزش : پرش والس

waltz position : ورزش : رقص والس

waltz three : ورزش : سه چرخش که پاى ازاد در انتهاى هر چرخش تماس با زمين پيدا ميکند

wamble : چرخ خوردن , احساس تهوع کردن

wampum : )wampumpeag(صدف براق و زيبايى که سرخ پوستان امريکايى بجاى پول مصرف ميکردند،(ز.ع ).پول

wampumpeag : )wampum(صدف براق و زيبايى که سرخ پوستان امريکايى بجاى پول مصرف ميکردند،(ز.ع ).پول

wampun : خر مهره اى که هنديهاى امريکاى شمالى بجاى زر و زيور بکار مى برند

wan : کم خون , کم رنگ

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

دانلود فایل های آموزشی
دانلود دانلود تحقیق در باره ی کنترل غیر شیمیایی علفهای هرز در سیستمهای کشاورزی طبیعی
دانلود تحقیق درباره شوراي امنيت و امنيت جهاني
دانلود پاورپوینت در مورد مدیریت بحران وبازاریابی در شرایط جدید
دانلود تحقیق درباره شطرنج
دانلود دانلود تحقیق آماده با موضوع قصه حضرت سليمان (ع) - 6 صفحه ورد
دانلود تحقیق درباره شش گام موثر در مديريت بحران
دانلود تحقیق درباره شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران
دانلود تحقیق درباره شرح وظایف مسوول ایمنی ISM
دانلود تحقیق درباره شرایط فقهی و حقوقی اجاره اشیاء
دانلود طرح توجیهی تولید و فروشگاه قنادی و شیرینی
دانلود تحقیق درباره شرکت های سهامی و نقش اقتصادی آنها
دانلود تحقیق درباره شترمرغ
دانلود تحقیق درباره شبیه سازی کامپیوتری
دانلود تحقیق درباره شبكه هاي داراي ارزش افزوده
دانلود دانلود تحقیق آماده با موضوع قضا و قدر- 12صفحه ورد
دانلود تحقیق درباره شبكه هاي توزيع مويرگي در بازار ايران
دانلود تحقیق درباره شبكه چيست و چرا به شبكه نياز داريم
دانلود تحقیق درباره شبکه عصبي
دانلود تحقیق درباره شايسه-سالاري
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 60 روز