لغات مشابه
water point : علوم نظامى : نقطه تقسيم اب

water pollution : زيست شناسى : الودگى اب

water polo : واترپلو

water power : معمارى : نيروى ابى

water pressure : علوم مهندسى : فشار اب

water proof : دافع اب ،رطوبت ناپذير

water repellent : دافع اب ،پس زننده اب

water resistant : مقاوم در برابر اب( ولى نه رطوبت ناپذير کامل)

water rheostat : الکترونيک : رئوستاى ابى

water rights : عمران : حق ابه

water seal : علوم مهندسى : بوبند اب

water serving : سقايت

water sky : علوم نظامى : لکه هاى درياچه اى شکل در داخل ابرها شکل انعکاس تصوير درياچه ها روى ابر

water snake : (ج.ش ).مار ابى)natrix(

water soak : در اب صابون زدن ،در اب خيساندن

water softener : معمارى : اب تصفيه کن

water staff gauge : عمران : اشل اندازه گيرى عمق اب

water sterilizing bag : علوم نظامى : کيف تصفيه اب

water still : شيمى : دستگاه تقطير اب

water stop : عمران : اب بند

water storage tank : اب انبار

water supply system : معمارى : ابرسانى

water supply to navigation : معمارى : تامين اب کانال کشتيرانى

water system : سيستم آبياري , منبع آب

water table : سطح ايستاي

water tank : علوم نظامى : مخزن اب

water tap : شير آب

water tight : مانع دخول اب ،کيپ

water tower : تانک اب ،برج مخزن اب

water utilization : معمارى : اقتصاد اب

water utilization project : عمران : پروژه بهره بردارى از منابع اب

water vapor : علوم مهندسى : بخار اب

water worn : ساييده شده ازاب

water year : عمران : سال ابى که برابر است با اول مهر هر سال تا پايان شهريور سال بعد

water bearing strata : پهنه آبدار

water coiour : ابرنگ

water collecting sump : علوم هوايى : پايين ترين نقطه در يک سيستم که در ان اب جمع ميشود

water fowl : مرغ ابى ،پرنده ابى

water melon : هندوانه

water mill : اسياب

water rate : اب بها

water ski : اسکي آبي

water skier : ورزش : اسکى باز روى اب

water skiing : ورزش : اسکى بازى روى اب

waterborne : آب برد

waterbound macadam : معمارى : ماکادام ابى

watercloset : مبال

watercolor : بنگاب , اب رنگ , نقاشي آبرنگ , آب رنگ

watercourse : راه آبي , راه آب , آبگذر , آبراه

watercress : آب تره , ترتيزک آبي , شاه آبي

waterer : نوشابهنوش

waterfall : آبشار

waterfowler : ورزش : شکارچى مرغان شناگر

waterfront : آب کنار , آب نما

wateriness : ابکى بودن ،رقيقى ،پرابى ،ابدارى ،کمرنگى ،بيمزگى

watering : آبياري

watering can : آب پاش

watering cart : (ارابه ) اب پاش

watering fee : آب بها

watering place : ابشخور،استخر،اب انبار،مخزن ،محل چشمه اب معدنى

watering pot : سبد خرچنگ گيرى

watering trough : آبشخور

waterish : چيز ابکى ،هر چيزى شبيه اب

waterless : بى اب

waterlevel : سطحآب

waterline : آب خط , سطح آب

waterlog : غير قابل استفاده شدن( کشتى وغيره )در اثر چکه و نفوذ اب ،از اب خيس شدن

waterlogged : پراب ،سنگين ،خيس در اب ،از اب اشباع

waterlogged ground : معمارى : خاک سير اب

waterman : کسى که نزديک اب يا در اب کار ميکند

watermanship : اب بازى ،قايقرانى

watermark : تعيين ميزان مد اب ،علامت چاپ سفيد در متن کاغذ سفيد،چاپ سفيد يا سايه دار کردن

watermelon : هندوانه

waterpower : نيروي آبي

waterproof : دافع آب , عايق آب , پاد آب , دافع رطوبت , ضد آب

waterproof wire : الکترونيک : سيم نم ناپذير

waterproofing : معمارى : اب بندى

waterproofing upstream face : معمارى : پوشش نماى سر اب

waterscape : منظره اب دريا

watershed : آب پخشان

waterside : کنار دريا،متعلق به کناردريا،ساحل

waterside workmen : کارگران کنار دريا

watersports : آب بازي

waterspout : لوله يا وسيله اى که از ان اب فوران ميکند،فواره ،ناودان ،گرداب ،گردباد دريايى

watertender : علوم نظامى : متصدى مخازن اب ناو

watertight : مجراي تنگ

watertight closure log : علوم نظامى : دفتر راهنماى اب بندى ناو

watertight core : معمارى : هسته اب بندى

watertight diaphragm (am) : معمارى : پرده اب بندى

watertight facing arch : معمارى : طاقک اب بند

watervapor : بخاراب

waterway : مسير آبي , کانال , آبراه

waterweed : (گ.ش ).گياه ابزى

waterwheel : دولاب , چرخ آبگرد

waterworks : دستگاه اب رسان ،فواره ،اب بند

waterworn : آب شسته

watery : آبي , رقيق , آبگونه , پر آب , آبدار , آبکي , آب زيپو

wats : کامپيوتر : Wida Area Telephone Serviceسرويسى که تعداد نامحدودى از مکالمات را در ناحيه اى وسيع از يک نقطه به هر مکان مجاز مى سازد

watt : وات

watt hour : معمارى : وات ساعت

watt meter : وات سنج

watt minute : الکترونيک : وات - دقيقه

watt second : الکترونيک : وات - ثانيه

wattage : مقدار نيروى برق بر حسب وات

wattage rating : الکترونيک : حد واتى

wattful current : علوم مهندسى : جريان موثر

wattle : استطالهزيرگلوي مرغ

wattles current : علوم مهندسى : جريان کور

wattless : الکترونيک : جريان بيمصرف

wattmeter : وات سنج

wave : خيزآب , تموج کردن , تکان دادن , موج , جنباندن , موجدار کردن

wave amplitude : روانشناسى : دامنه موج

wave bands : الکترونيک : باندهاى موج

wave celerity : شيمى : سرعت موج

wave drag : علوم هوايى : پساى موج

wave equation : شيمى : معادله موج

wave frequency : روانشناسى : بسامد موج

wave function : شيمى : تابع موجى

wave mecanics : شيمى : مکانيک موجى

wave of excitation : روانشناسى : موج تهييج

wave parameter : شيمى : پارامتر موج

wave particle duality : نجوم : دوگانگى موج - ذره

wave period : علوم نظامى : زمان تناوب امواج دريا

wave pressure : عمران : فشار حاصل از موج

wave radiation : علوم مهندسى : تابش موج

wave train : الکترونيک : قطار موج

wave trap : الکترونيک : موج ربا

wave trough : علوم هوايى : نقطه مى نيمم يا ماکزيمم منفى دامنه در نيمه راه بين دو قله موج

wave vector : شيمى : بردار موج

wave winding : الکترونيک : سيم پيچ موجدار

wave corpuscule duality : شيمى : دوگانگى موج - ذره

wave kick : ورزش : حرکت روى جلوى تخته موج با ضربه زدن يا کشيدن يک پا در موج

waveguide : هادي موج

wavelength : طول موج

wavelength selector : شيمى : طول موج گزين

waveless : بي موج , بدون موج

wavelet : علوم هوايى : موج ضربه اى کوچک

wavelike : شبيه موج

wavemeter : الکترونيک : موج سنج

waver : پشپشمباف , دلدل کردن , فتور پيدا کردن , متزلزل شدن

waverer : متزلزل کننده

wavering : دلدل

waveringly : با تزلزل ،با ترديد

wavery : متزلزل ،مردد،دو دل

waves : امواج

waveson : قانون ـ فقه : اموال اب اورده بعد از غرق کشتى

wavily : بطور مواج ،بطور مجعد

waviness : تموج

wavy : پر تلاطم , پرموج , موجدار , متموج , موجي

wavy hair : موى فردار،گيسوى مجعد

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

"تحقیق حسابداری با عنوان حسابداری اموال، ماشین آلات و تجهیزات"
مبانی نظری و پیشینه تحقیق مسئولیت پذیری
دانلود تحقیق موشک هارپون (AGM-84 Harpoon) و انواع موشکهای دریایی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق کمال گرایی
دانلود تحقیق اسلحه ژ3
دانلود تحقیق اهداف پدافند غیر عامل
پخش بار گوس سایدل
ورکشاپ اتصالات چوبی به همراه اتصالات کامل و دیتیل/زبان انگلیسی
"مبانی نظری برد و باخت، خلق و خوی ورزشکاران، ترشح هورمون ها"
مبانی نظری بهره وری نیروی انسانی
"مبانی نظری برنامه ریزی استراتژیک، رقابت، استراتژی"
مبانی نظری صادرات خدمات فنی و مهندسی
مبانی نظری عملکرد کارکنان سازمانی
"مبانی نظری مدیریت بحران، بحران"
"مبانی نظری ارتباط سازمانی، ارتباطات سازمانی"
"مبانی نظری بازی، اسباب بازی، کودک"
بسته بندی کرم لایه باز
مبانی نظری پرخاشگری در کودکان
"مبانی نظری مدیریت استراتژیک، استراتژی ها، استراتژی رقابتی، سهم بازار"