لغات مشابه
yeast : مايه نان , خميرمايه , خميرترش

yeasty : خميردار

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: