لغات مشابه
yonker : جوان سلحشور

yore : در قديم , در گذشته

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: