لغات مشابه
younger : کهتر

youngish : جوانوار , نسبتا جوان

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: