صفحه اصلی
پاسخ شما :
پاسخ صحیح :

ضریبی از درصد و تعداد پاسخ صحیح

امتیاز تعیین کننده رتبه شماست
دانلود دانلود پاورپوینت رضا مرادی غیاث آبادی 35 اسلاید
دانلود دانلود پاورپوینت رفتار فردی در جستجوی مدلی كاربردی 17 اسلاید
دانلود دانلود پاورپوینت رهبری 75 اسلاید
دانلود دانلود پاورپوینت روابط انسانی در سازمانهای آموزشی 234 اسلاید