معنی این لغات کدام است : repair
لغت قبلی :
آزمون را شروع کنید
پاسخ شما :
پاسخ صحیح :
جایگاه شما
امتیاز شما : 6
رتبه شما : 3361
درصد پاسخگویی
پاسخ صحیح : 4
پاسخ غلط : 0
درصد : 100 %
پاورپوینت مدیریت محصول
پاورپوینت سیر تکامل برنامه ریزی
پاورپوینت Basic Ecommerce Concepts
پاورپوینت ecommerce
پاورپوینت law ecommerce
پاورپوینت Standards enabled E-Commerce
پاورپوینت Overview of Electronic Commerce
پاورپوینت E-commerce competition policy and development
پاورپوینت E-commerce Payment Systems
پاورپوینت Advanced e-Mail Marketing Strategies
پاورپوینت E-business models
پاورپوینت B2B ECOMMERCE
پاورپوینت B2B Agriculture E-Commerce Primer
پاورپوینت E-Commerce Fraud
پاورپوینت how companies generate revenues
سوالات عمومی آزمون های استخدامی دوره های گذشته
سوالات آزمون آموزش و پرورش سال 95
پاورپوینت Update on E-Commerce and its Use by Insurers
پاورپوینت New eCommerce Trends and Technologies