خلاصه:
"مقاله بررسی اثرات شرایط محیطی ( فشار ، دما ، رطوبت و … ) بر عملكرد تجهیزات نیروگاه بخار و بررسی تاثیرات آن روی طراحی تجهیزات در 71 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc"
توضیحات:
دسته بندیبرق
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات71
حجم فایل46 کیلو بایت

مقاله بررسی اثرات شرایط محیطی ( فشار ، دما ، رطوبت و … ) بر عملكرد تجهیزات نیروگاه بخار و بررسی تاثیرات آن روی طراحی تجهیزات در 71 صفحه word  قابل ویرایش با فرمت doc

 

 

چكیده

شرایط جغرافیای و آب و هوایی در ایران كه متاسفانه بیشتر كویر و گرم می باشد كمك می نماید كه درصد مصرف داخلی واحدهای بهره برداری شده در ایران از حد بالایی برخوردار باشد بر  این اساس جای زیادی برای كاهش مصارف داخلی واحدهای در حال كار برای پرسنل بهره برداری نیروگاههای بخاری جزء توجه به تغییرات دمای هوای محیط و دیگر شرایط محیطی و نیز میزان بار واحد باقی نمی ماند كه به عنوان مثال در نیروگاه كازرون با توجه به راه اندازی واحدها و میزان مصارف كم واحد ها روش مورد عمل در نیروگاه كازرون توجه به دمای محیط و استفاده حداقل از فن های خنك كن روغن و ‌آب می باشد و در نیروگاه تبریز اقدامات نیروگاه جهت كاهش مصارف داخلی و كاهش تلفات حرارتی و الكتریكی بصورت برنامه ریزی جهت خارج نمودن فن های برج با توجه به دمای آب خنك كن و تغییرات دمای هوای محیط و كاهش نسبی مصارف الكتریكی می باشد . این پروژه از سه فصل تشكیل شده است كه در فصل اول به معرفی تجهیزات نیروگاه بخار می پردازیم و در فصل دوم به بررسی اثرات شرایط محیطی بر عملكرد نیروگاه بخار و در فصل سوم نیز نتیجه گیری از پروژه و ارائه پیشنهادات و راه حلهایی جهت كاهش مصارف داخلی نیروگاه با توجه به فاكتور شرایط محیطی می پردازد .

1 ـ 1 ـ مقدمه

نیروگاههای بخاری یكی از مهمترین نیروگاههای حرارتی می باشد كه در اكثر كشورها ، از جمله ایران سهم بسیار زیادی را در تولید انرژی الكتریكی بر عهده دارد به طوری كه سهم تولید این نیروگاهها بیش از 70% كل تولید انرژی كشورمان ( در سال 1375 ) می باشد . از مهمترین این نیروگاهها در كشورمان می توان به نیروگاههای شهید محمد منتظری اصفهان ، رامین اهواز ، اسلام آباد اطفهان ، طوس مشهد ، بعثت تهران ، شهید منتظر قائم كرج ، تبریز ، بیستون ، كرمانشاه ، مفتح همدان و بندرعباس اشاره نمود ، مشخصات این نیروگاهها به همراه دیگر نیروگاهها بخاری كشورمان را می توان در جدول ( 1 ـ 1 ) مشاهده نمود . در این نیروگاهها از منابع انرژی فسیلی از قبیل نفت ، گاز طبیعی ، مازوت و غیره استفاده می شود ، به این ترتیب كه از این سوختها جهت تبدیل به انرژی حرارتی استفاده شده و سپس این انرژی به انرژی مكانیكی ، و در مرحله بعد به انرژی الكتریكی تبدیل می گردد به عبارت دیگر در این نیروگاهها سه نوع تبدیل انرژی صورت می گیرد اولین نوع تبدیل انرژی شیمیایی ( انرژی نهفته در سوخت ) به انرژی حرارتی است كه این تحول در وسیله ای بنام دیگر بخار صورت می گیرد این تبدیل انرژی باعث می شود كه آب ورودی به دیگر بخار تبدیل به بخار با دمای زیاد شود دومین نوع ، تبدیل انرژی حرارتی به انرژی مكانیكی است كه این تحول در توربین نیروگاه صورت می گیرد و انرژی مكانیكی است كه این تحول در توربین نیروگاه صورت می گیرد و انرژی حرارتی نهفته در بخار وردی به توربین تبدیل به انری مكانیكی چرخشی محور توربین می شود . سومین و آخرین نوع از تبدیل انرژی در نیروگاههای بخاری ، تبدیل انرژی مكانكی موتور به انرژی الكتریكی می باشد كه این تحول در ژنراتور نیروگاهها صورت می گیرد در نهایت انرژی الكتریكی توسط خطوط انتقال به مصرف كنندگان منتقل می شود در این فصل برآنیم تا تجهیزات اصلی یك نیروگاه از قبیل توربین ، دیگ بخار ، كندانسور و پمپ تغذیه ، به طور مجزا تجهیزات اصلی و جانبی این نیروگاههای مطرح می شود .

 

فهرست مطالب

 چكیده

 فصل اول : معرفی تجهیزات نیروگاه بخاری

 1 ـ 1 ـ مقدمه

 1 ـ 2 ـ دیگ بخار و تجهیزات جانبی آن

 1 ـ 2 ـ 1 ـ مقدمه

 1 ـ 2 ـ 2 ـ اكونومایزر

 1 ـ 2 ـ 3 ـ درام

 1 ـ 2 ـ 4 ـ لوله های دیوارهای محفظه احتراق یا اوپراتور

 1 ـ 2 ـ 5 ـ سوپر هیترها

 1 ـ 2 ـ 6 ـ دی سوپر هیتر ها یا اتمپراتورها

 1 ـ 2 ـ 7 ـ ری هیترها

 1 ـ 2 ـ 8 ـ جنس لوله های بویار

 1 ـ 2 ـ 8 ـ 1 ـ ساختار میكروسكوپی فولادها

 1 ـ 2 ـ 8 ـ 2 ـ اورهیت شدن لوله های بویلر

 1 ـ 2 ـ 8 ـ 3 ـ تغییرات ساختار فولاد در تحت اورهیت

 1 ـ 2 ـ 8 ـ 4 ـ اتفاقات اورهیت در نیروگاهها

 1 ـ 2 ـ 8 ـ 5 ـ بحث و نتیجه گیری

 1 ـ 3 ـ گرمكن های آب تغذیه

 1 ـ 4 ـ كوره یا محفظه حتراق

 1 ـ 4 ـ 1 ـ ساختمان مشعلها و روشن پودر كردن سوخت در آنها

 1 ـ 5 ـ تجهیزات جانبی دیگ بخار

 1 ـ 5 ـ 1 ـ گرمكن های هوا

 1 ـ 5 ـ 2 ـ دریچه های كنترل هوا یا دمپرها

 1 ـ 5 ـ 3 ـ دودكش

 1 ـ 6 ـ فنهای نیروگاه

 1 ـ 7 ـ والوها

 1 ـ 8 ـ سیستمهای مرتبط با دیگ بخار

 1 ـ 8 ـ 1 ـ مقدمه

 1 ـ 8 ـ 2 ـ سیستم كنترل آب تغذیه

 1 ـ 8 ـ 3 ـ سیستم كنترل درجه حرارت بخار

 1 ـ 8 ـ 4 ـ كنترل فشار بخار

 1 ـ 8 ـ 5 ـ كنترل سیستم احتراق

 1 ـ 8 ـ 5 ـ 1 ـ كنترل هوای مشعل

 1 ـ 8 ـ 5 ـ 2 ـ كنترل سوخت مشعل

 1 ـ 8 ـ 5 ـ 3 ـ كنترل فشار محفظه احتراق

 1 ـ 9 ـ 1 ـ مقدمه

 1 ـ 9 ـ 2 ـ اصول كار و وظایف كندانسور

 1 ـ 9 ـ 3 ـ اثرات وجود هوا در كندانسور

 1 ـ 9 ـ 4 ـ انواع كندانسور از نظر خنك سازی بخار

 1 ـ 9 ـ 5 ـ وسایل حفاظتی كندانسور

 1 ـ 9 ـ 6 ـ تمیز كردن كندانسور

 1 ـ 10 ـ سیستمهای آب گردشی خنك كننده كندانسور

 1 ـ 10 ـ 1 ـ مقدمه

 1 ـ 10 ـ 2 ـ انواع سیستمهای خنك كن

 1 ـ 10 ـ 3 ـ سیستم یكبارگذر

 1 ـ 10 ـ 4 ـ سیستم چرخشی

 1 ـ 10 ـ 5 ـ سیستم تركیبی

 1 ـ 11 ـ توربین بخار و انواع طبقه بندی آن

 1 ـ 11 ـ 1 ـ مقدمه

 1 ـ 11 ـ 2 ـ طبقه بندی توربین بخار

 فصل دوم : بررسی اثرات شرایط محیطی بر روی عملكرد نیروگاههای بخار

 2 ـ 1 ـ اثر كمیت های ترمودینامیكی ( فشار و دما ) بروی بازده سیكل نیروگاه

 2 ـ 2 ـ 1 ـ وظیفه اصلی چگالنده

 2 ـ 2 ـ 2 ـ سیستم آب گردشی نیروگاه

 2 ـ 2 ـ 3 ـ عوامل موثر بر برج خنك كن نیروگاه

 2 ـ 2 ـ 4 ـ اثرات شرایط محیطی بر كندانسور

 2 ـ 3 ـ اثرات شرایط محیطی بر روی عملكرد لوبلیر نیروگاه

 2 ـ 3 ـ 2 ـ اثرات فشار و دمای محیط بر روی عملكرد بویلر

 2 ـ 4 ـ بررسی نمونه ای اثرات شرایط محیطی بر عملكرد نیروگاه بخاری ( تبریز )

 2 ـ 4 ـ 1 ـ تاثیر درجه حرارت محیط در مصرف داخلی

 2 ـ 4 ـ 2 ـ تاثیر درجه حرات محیط در مصرف آب نیروگاه

 نتیجه گیری

 2 ـ 4 ـ 3 ـ تاثیر درجه حرارت كم محیط در بهینه سازی مصرف داخلی نیروگاه تبریز

 2 ـ 4 ـ 4 ـ تاثیر درجه حرات در افزایش تلفات و كاهش عمر الكتروموتورهای سوخت

 2 ـ 5 ـ بررسی علل خوردگی لوله های كندانسور واحد یك نیروگاه تبریز

 2 ـ 5 ـ 1 ـ شرایط كاری و مشخصات فنی لوله های كندانسور

 2 ـ 5 ـ 2 ـ وضعیت ظاهری نمونه لوله

 2 ـ 5 ـ 3 ـ نتایج آزمایشات

 2 ـ 5 ـ 4 ـ فرم مقطع سوراخ

 2 ـ 5 ـ 5 ـ بررسی زیر ساختار لوله

 2 ـ 5 ـ 6 ـ علل خوردگی و سوراخ شدن نمونه مورد آزمایش

 2 ـ 5 ـ 7 ـ پیشنهادات

 2 ـ 6 ـ بررسی نمونه ای اثرات شرایط محیطی بر عملكرد نیروگاه بندرعباس

 2 ـ 6 ـ 1 ـ اثرات شرایط محیطی بر عملكرد بویلر و تاثیر آن بر طراحی بویلر

 2 ـ 6 ـ 2 ـ اثرات شرایط محیطی بر عملكرد توربین

 2 ـ 6 ـ 3 ـ اثرات شرایط محیطی بر ژنراتور

 2 ـ 6 ـ 4 ـ اثرات شرایط محیطی بر كندانسور

 2 ـ 7 ـ بررسی نمونه ای اثرات شرایط محیطی بر روی عملكرد نیروگاه شهید محمد منتظری اصفهان

 2 ـ 7 ـ 1 ـ اثرات شرایط محیطی بر روی عملكرد بویلر

 2 ـ 7 ـ 2 ـ اثرات شرایط محیطی بر عملكرد كندانسور

 فصل سوم

 نتیجه گیری

 مراجع

کلمات کلیدی:
"امروزه ولتاژ DC فشار قوی برای انتقال حجم زیادی از قدرت بکار گرفته می شود زیرا نسبت به سیستم انتقال AC رایج ، دارای مزایای زیر است"
دانلود مدارها تحقیق مدارها مقاله مدارها مدارها
"انرژی تولید شده که در بحث برق به صورت ولتاژ مطرح می شود، بسیار پایین است و برای انتقال این انرژی با تلفات کمتر لازم است این ولتاژ افزایش یابد"
گزارش کارآموزی برق قدرت (پست توزیع خصوصی) در 24 صفحه ورد قابل ویرایش
اخبار و مطالب آموزشی
اعلام نتایج آزمون Ept دانشگاه آزاد اسلامی
نتایج آزمون Ept شهریور ماه دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد....[ 1396-6-29 ]

نتایج آزمون ارشد پزشکی جمعه اعلام می‌شود/اعلام علت تاخیر در انتشار نتایج
رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی از انتشار نتایج آزمون ارشد پزشکی در جمعه خبرداد....[ 1396-6-29 ]

نتایج نهایی آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته 96 اعلام شد
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور با تاکید بر این‌که نتایج نهایی پذیرفته‌شدگان آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 96 اعلام شد، گفت: داوطلبان برای اطلاع‌ از زمان ثبت‌نام به دانشگاه و یا موسسه آموزش عالی محل قبولی خود مراجعه کنند....[ 1396-6-29 ]

کارنامه علمی نتایج داوطلبان کنکور امروز منتشر شد
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه کارنامه علمی داوطلبان آزمون سراسری منتشر شد، گفت: داوطلبان تا ۲۰ مهر فرصت دارند به این نتایج اعتراض کنند....[ 1396-6-28 ]

اعلام نتایج آزمون جامع علوم‌پایه و پیش کارورزی دانشگاه آزاد
نتایج آزمون جامع علوم پایه و پیش کارورزی شهریور ماه دانشگاه آزاد اعلام شد....[ 1396-6-28 ]

کارنامه علمی داوطلبان کنکور امروز منتشر می‌شود
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه کارنامه علمی داوطلبان آزمون سراسری امروز منتشر می‌شود، گفت: داوطلبان تا ۲۰ مهر فرصت دارند به این نتایج اعتراض کنند....[ 1396-6-28 ]

اعمال سوابق تحصیلی دردوره‌های بعدی کارشناسی بدون آزمون
رییس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اظهار کرد: معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد شیوه نامه دکتری را تدوین کرده است....[ 1396-6-27 ]

کارنامه علمی داوطلبان کنکور فردا منتشر می‌شود
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه کارنامه علمی داوطلبان آزمون سراسری فردا منتشر می‌شود، گفت: داوطلبان تا ۲۰ مهر فرصت دارند به نتایج اعلام شده اعتراض کنند....[ 1396-6-27 ]

ابلاغ شیوه‌نامه دکتری آزاد طی هفته آینده/اعمال سوابق تحصیلی دردوره‌های بعدی کارشناسی بدون آزمون
رییس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اظهار کرد: معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد شیوه نامه دکتری را تدوین کرده و این شیوه‌نامه هفته آینده ابلاغ می‌شود....[ 1396-6-27 ]

آموزش زبان انگلیسی

سایت زویا در تلاش است تا بستر مناسبی را برای دانش آموزان علاقه مند به آموزش زبان انگلیسی فراهم سازد از این رو ذکر چند نکته خالی از لطف نیست. سایت آموزش زبان انگلیسی زویا نقش کمکی را دارد و این آموزش ها را نمیتوان جایگزین آموزش های اصلی دانست. پیش از هر کاری لازم است تا شما در سایت زویا ثبت نام کنید تا هم از تمام امکانات سایت بهرمند شوید و هم سابقه آموزش های شما حفظ شود. برای ارزیابی سطح زبان انگلیسی خود ازآزمون لغات که در سطح بندی های مختلف تنظیم شده است استفاده نمایید و در هر سطحی که به 70درصد لغات پاسخ صحیح دادید به سطح بالاتر بروید آخرین سطحی که توانستید بالاتر از 70 درصد پاسخ صحیح بدهید این سطح زبان انگلیسی شما میباشد. برای هر سطح حداقل به 20 لعت پاسخ دهید. پس از دانستن سطح زبان خود به قسمت فلش کارت ها و سطح مورد نظر رفته و با مورد لغات فلش کارت زبان انگلیسی دایره لغات خود را در این سطح زبان انگلیسی افزایش دهید. در کانال تلگرامی آموزش زبان انگلیسی زویا عضو شوید و لغاتی که روزانه ارسال میشود را مرور کنید. اگر ایده خوبی برای آموزش زبان انگلیسی دارید از طریق کانال تلگرام سایت زویا با ما در تماس باشید. معنی zooya به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی