آموزش زبان انگلیسی

معنی hetaera , معنی hetaerism , معنی hetaira , معنی heter , معنی hetermorphism , معنی hetero , معنی hetero-organic polymer , معنی heteroatomic chain , معنی heteroatomic molecule , معنی heterochromatic , معنی heterochromatism , معنی heterochromous , معنی heteroclite , معنی heterocyclic compounds , معنی heterodox , معنی heterodoxy , معنی heterodyne , معنی heterodyne reception , معنی heteroeroticism , معنی heterogamet , معنی heterogamous , معنی heterogeneity , معنی heterogeneous , معنی heterogeneous catalyst , معنی heterogeneous mixture , معنی heterogeneous reaction , معنی heterogeneously , معنی heterogenesis , معنی heterogenetty , معنی heterogenety , معنی heterogeny , معنی heterogonous , معنی heterography , معنی heterologous , معنی heterology , معنی heterolysis , معنی heteromerous , معنی heterometabolic , معنی heterometabolous , معنی heteromorphic , معنی heteromorphosis , معنی heteronomous , معنی heteronym , معنی heteronymous , معنی heteropetalous , معنی heterophilia , معنی heterophonia , معنی heterophoria , معنی heterophyllous , معنی heterophyte , معنی heteroplasty , معنی heteropolar bond , معنی heteropoly acid , معنی heteropolyatomic , معنی heteropolymer , معنی heterorexia , معنی heteroscedasticity , معنی heterosexual , معنی heterosome , معنی heterosphere , معنی heterotaxis , معنی heterotopism , معنی heterotroph , معنی heterotrophic , معنی heterotropia , معنی heteroxenous , معنی hetman , معنی hetotism , معنی heuristic , معنی heuristic learning , معنی heuristic method , معنی heuristic reason , معنی hevagonal , معنی hew , معنی hewlett-packard , معنی hewlett-packard co. , معنی hewn , معنی hex , معنی hexachlorophene , معنی hexachord , معنی hexad , معنی hexadecimal digit , معنی hexadecimal number , معنی hexadecimal number system , معنی hexadecimal point , معنی hexaemeron , معنی hexagon , معنی hexagonal , معنی hexagonal coil ,
دانلود فایل های آموزشی
اخبار و مطالب آموزشی
معرفی آزمون آنلاین زبان انگلیسی سایت زویا
ایده ابتدای سایت زویا با توجه به نیاز شخصی خودم مبنی بر آزمون آنلاین زبان انگلیسی شروع شد به گونه ای که تعدادی لغات زبان انگلیسی را بصورت تصادفی را مورد پرسش قرار میداد تا روزی که تصمیم گرفتم این آزمون آنلاین زبان انگلیسی را بصورت عمومی (پابلیک) کنم که با استقبال کاربرها روبرو شد. با توجه به استقبال از آزمون آنلاین زبان انگیسی ، لغات آزمون ها را بصورت دسته بندی مرتب شد که هم اکنون در آزمون لغات دسته بندی لغات بصورت لغات زبان انگلیسی پایه ، لغات زبان انگلیسی ساده ، لغات زبان انگلیسی متوسط ، لغات زبان انگلیسی پیشرفته ، لغات زبان انگلیسی سال اول دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی سال دوم دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی سال سوم دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی پیش دانشگاهی ، لغات کتاب 504 لغت ضروری و لغات کتاب 1100 در سایت زویا موجود میباشد. لازم بذکر است آزمون های لغات کتاب 504 ، لغات زبان انگلیسی پیش دانشگاهی و لغات زبان انگلیسی متوسطه بیشترین طرفداران را دارند و بیشترین آزمون های آنلاین مربوط به این لغات میباشد. باتوجه به جذابتر کردن آزمون ها شما میتوانید درصد پاسخگویی ، پاسخ های صحیح و پاسخ های اشتباه خود را مشاهده کنید و رتبه خود را در بین سایر کاربرها مشاهده کنید . پس از پاسخ به هر لغت زبان انگلیسی شما میتوانید پاسخ خود و پاسخ صحیح را مشاهده کنید که همین امر باعث آموزش لغات انگلیسی نیز میشود. امیداورم آزمون های آنلاین زبان انگلیسی سایت زویا مورد استفاده شما دوستان عزیز قرار گیرد. باتشکر...[ 1396-10-17 ]

دیکشنری آنلاین
معنی cat به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 154 روز