آموزش زبان انگلیسی

معنی spring pressure gage , معنی spring shower , معنی spring suiting , معنی spring suspension , معنی spring tester , معنی spring time , معنی spring washer , معنی spring-balanced , معنی springboard , معنی springboarder , معنی springbok , معنی springe , معنی springer , معنی springer stone , معنی springhead , معنی springhouse , معنی springiness , معنی springing of extrados , معنی springing teal , معنی springless , معنی springlet , معنی springs , معنی springtide , معنی springtime , معنی springy , معنی sprining charge , معنی sprinkle , معنی sprinkled , معنی sprinkler , معنی sprinkler irrigation , معنی sprinkler truck , معنی sprinkling water , معنی sprint , معنی sprint car , معنی sprint medley , معنی sprint pass , معنی sprint relay , معنی sprit , معنی sprites , معنی sprocket chain , معنی sprocket hole , معنی sprocket holes , معنی sprocket wheel , معنی sprout , معنی sprouting , معنی spruce , معنی spruce fir , معنی sprucely , معنی spruceness , معنی sprucy , معنی sprung , معنی sprung up , معنی spry , معنی spudder , معنی spudding , معنی spume , معنی spumone , معنی spumoni , معنی spumy , معنی spun , معنی spun rayon , معنی spun yarn , معنی spunk , معنی spunkie , معنی spunky , معنی spunous , معنی spur , معنی spur gall , معنی spur offtake , معنی spurge , معنی spurge daphneŠspurge olive , معنی spurge laurel , معنی spurge olive , معنی spurious correlation , معنی spurious resistance , معنی spurious signal , معنی spuriously , معنی spuriousness , معنی spurn , معنی spurner , معنی spurred , معنی spurrey , معنی spurry , معنی spurt , معنی spurtle , معنی sput nik , معنی sputa , معنی sputter , معنی sputum ,
اخبار و مطالب آموزشی
معرفی آزمون آنلاین زبان انگلیسی سایت زویا
ایده ابتدای سایت زویا با توجه به نیاز شخصی خودم مبنی بر آزمون آنلاین زبان انگلیسی شروع شد به گونه ای که تعدادی لغات زبان انگلیسی را بصورت تصادفی را مورد پرسش قرار میداد تا روزی که تصمیم گرفتم این آزمون آنلاین زبان انگلیسی را بصورت عمومی (پابلیک) کنم که با استقبال کاربرها روبرو شد. با توجه به استقبال از آزمون آنلاین زبان انگیسی ، لغات آزمون ها را بصورت دسته بندی مرتب شد که هم اکنون در آزمون لغات دسته بندی لغات بصورت لغات زبان انگلیسی پایه ، لغات زبان انگلیسی ساده ، لغات زبان انگلیسی متوسط ، لغات زبان انگلیسی پیشرفته ، لغات زبان انگلیسی سال اول دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی سال دوم دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی سال سوم دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی پیش دانشگاهی ، لغات کتاب 504 لغت ضروری و لغات کتاب 1100 در سایت زویا موجود میباشد. لازم بذکر است آزمون های لغات کتاب 504 ، لغات زبان انگلیسی پیش دانشگاهی و لغات زبان انگلیسی متوسطه بیشترین طرفداران را دارند و بیشترین آزمون های آنلاین مربوط به این لغات میباشد. باتوجه به جذابتر کردن آزمون ها شما میتوانید درصد پاسخگویی ، پاسخ های صحیح و پاسخ های اشتباه خود را مشاهده کنید و رتبه خود را در بین سایر کاربرها مشاهده کنید . پس از پاسخ به هر لغت زبان انگلیسی شما میتوانید پاسخ خود و پاسخ صحیح را مشاهده کنید که همین امر باعث آموزش لغات انگلیسی نیز میشود. امیداورم آزمون های آنلاین زبان انگلیسی سایت زویا مورد استفاده شما دوستان عزیز قرار گیرد. باتشکر...[ 1396-10-17 ]

دیکشنری آنلاین
معنی cat به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 150 روز