آموزش زبان انگلیسی

معنی versailles treaty , معنی versant , معنی versatile , معنی verse , معنی verse , معنی verseman , معنی verser , معنی verses , معنی versicle , معنی versicolor , معنی versicolour(ed) , معنی versicular , معنی versicular division , معنی versification , معنی versified story , معنی versifier , معنی versify , معنی version , معنی versional , معنی verslibre , معنی verso , معنی verst , معنی versus , معنی versus prep , معنی vert , معنی vertebrae , معنی vertebral , معنی vertebral column , معنی vertebrata , معنی vertebrate , معنی vertebration , معنی verthrow , معنی vertical , معنی Vertical , معنی Vertical , معنی vertical (deflection) oscillator , معنی vertical adjustment , معنی vertical angles , معنی vertical antenna , معنی vertical application , معنی vertical bulking , معنی vertical center line illusion , معنی vertical combines , معنی vertical control operator (vco) , معنی vertical creep , معنی vertical cut , معنی vertical deformation , معنی vertical diagraph , معنی vertical drop , معنی vertical events numbering , معنی vertical expansion , معنی vertical growth , معنی vertical integration , معنی vertical lift bridge , معنی vertical line , معنی vertical mobility , معنی vertical parity check , معنی vertical pressure gradient , معنی vertical probable error , معنی vertical recording , معنی vertical scrolling , معنی vertical stabilizer , معنی vertical synchronizing , معنی vertical tab , معنی vertical tail , معنی vertical take-off and landing , معنی vertical takeoff , معنی vertical union , معنی verticality , معنی vertically , معنی vertically adjustable , معنی vertice , معنی vertices , معنی verticil , معنی verticillate , معنی verticillation , معنی verticillium , معنی vertiginous , معنی vertigo , معنی vertu , معنی vervain , معنی verve , معنی very , معنی very comfortable , معنی very few , معنی very good , معنی very high frequency , معنی very hot , معنی very large data base ,
دانلود فایل های آموزشی
اخبار و مطالب آموزشی
معرفی آزمون آنلاین زبان انگلیسی سایت زویا
ایده ابتدای سایت زویا با توجه به نیاز شخصی خودم مبنی بر آزمون آنلاین زبان انگلیسی شروع شد به گونه ای که تعدادی لغات زبان انگلیسی را بصورت تصادفی را مورد پرسش قرار میداد تا روزی که تصمیم گرفتم این آزمون آنلاین زبان انگلیسی را بصورت عمومی (پابلیک) کنم که با استقبال کاربرها روبرو شد. با توجه به استقبال از آزمون آنلاین زبان انگیسی ، لغات آزمون ها را بصورت دسته بندی مرتب شد که هم اکنون در آزمون لغات دسته بندی لغات بصورت لغات زبان انگلیسی پایه ، لغات زبان انگلیسی ساده ، لغات زبان انگلیسی متوسط ، لغات زبان انگلیسی پیشرفته ، لغات زبان انگلیسی سال اول دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی سال دوم دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی سال سوم دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی پیش دانشگاهی ، لغات کتاب 504 لغت ضروری و لغات کتاب 1100 در سایت زویا موجود میباشد. لازم بذکر است آزمون های لغات کتاب 504 ، لغات زبان انگلیسی پیش دانشگاهی و لغات زبان انگلیسی متوسطه بیشترین طرفداران را دارند و بیشترین آزمون های آنلاین مربوط به این لغات میباشد. باتوجه به جذابتر کردن آزمون ها شما میتوانید درصد پاسخگویی ، پاسخ های صحیح و پاسخ های اشتباه خود را مشاهده کنید و رتبه خود را در بین سایر کاربرها مشاهده کنید . پس از پاسخ به هر لغت زبان انگلیسی شما میتوانید پاسخ خود و پاسخ صحیح را مشاهده کنید که همین امر باعث آموزش لغات انگلیسی نیز میشود. امیداورم آزمون های آنلاین زبان انگلیسی سایت زویا مورد استفاده شما دوستان عزیز قرار گیرد. باتشکر...[ 1396-10-17 ]

دیکشنری آنلاین
معنی cat به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 154 روز