آموزش زبان انگلیسی

معنی resting spot , معنی restitute , معنی restitution , معنی restive , معنی restively , معنی restiveness , معنی restless , معنی restlessly , معنی restlessness , معنی restorable , معنی restoration , معنی restoration of prestige , معنی restoration to life , معنی restorationism , معنی restorationist , معنی restorative , معنی restore , معنی restore to health , معنی restore to life , معنی restored , معنی restorer , معنی restoring couple , معنی restoring force , معنی restoring moment , معنی restrain , معنی restrainable , معنی restrained beam , معنی restrainedly , معنی restrainer , معنی restraining forces , معنی restraining moment , معنی restraining support , معنی restraint , معنی restraint of marriage , معنی restrict , معنی restricted , معنی restricted data , معنی restricted propellant , معنی restriction , معنی restriction of range , معنی restrictionism , معنی restrictive fire plan , معنی restrictive trade practices , معنی restrictor , معنی restroom , معنی restructuring , معنی result , معنی result in , معنی resultant , معنی resultant of force , معنی resultful , معنی resulting , معنی resulting from , معنی resultless , معنی results , معنی resume , معنی Resume , معنی Resume , معنی resumption , معنی resumption of hostilities , معنی resumptive , معنی resupinate , معنی resupination , معنی resupine , معنی resurection pie , معنی resurge , معنی resurgence , معنی resurgent , معنی resurrect , معنی resurrection , معنی resurrection man , معنی resurrectional , معنی resurrectionary , معنی resurrectionist , معنی resuscitate , معنی resuscitative , معنی resuscitator , معنی resusctate , معنی ret , معنی retable , معنی retail , معنی retail dealer , معنی retail dealing , معنی retail sales , معنی retail selling , معنی retailer , معنی retailing , معنی Retain , معنی retained profit ,
اخبار و مطالب آموزشی
معرفی آزمون آنلاین زبان انگلیسی سایت زویا
ایده ابتدای سایت زویا با توجه به نیاز شخصی خودم مبنی بر آزمون آنلاین زبان انگلیسی شروع شد به گونه ای که تعدادی لغات زبان انگلیسی را بصورت تصادفی را مورد پرسش قرار میداد تا روزی که تصمیم گرفتم این آزمون آنلاین زبان انگلیسی را بصورت عمومی (پابلیک) کنم که با استقبال کاربرها روبرو شد. با توجه به استقبال از آزمون آنلاین زبان انگیسی ، لغات آزمون ها را بصورت دسته بندی مرتب شد که هم اکنون در آزمون لغات دسته بندی لغات بصورت لغات زبان انگلیسی پایه ، لغات زبان انگلیسی ساده ، لغات زبان انگلیسی متوسط ، لغات زبان انگلیسی پیشرفته ، لغات زبان انگلیسی سال اول دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی سال دوم دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی سال سوم دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی پیش دانشگاهی ، لغات کتاب 504 لغت ضروری و لغات کتاب 1100 در سایت زویا موجود میباشد. لازم بذکر است آزمون های لغات کتاب 504 ، لغات زبان انگلیسی پیش دانشگاهی و لغات زبان انگلیسی متوسطه بیشترین طرفداران را دارند و بیشترین آزمون های آنلاین مربوط به این لغات میباشد. باتوجه به جذابتر کردن آزمون ها شما میتوانید درصد پاسخگویی ، پاسخ های صحیح و پاسخ های اشتباه خود را مشاهده کنید و رتبه خود را در بین سایر کاربرها مشاهده کنید . پس از پاسخ به هر لغت زبان انگلیسی شما میتوانید پاسخ خود و پاسخ صحیح را مشاهده کنید که همین امر باعث آموزش لغات انگلیسی نیز میشود. امیداورم آزمون های آنلاین زبان انگلیسی سایت زویا مورد استفاده شما دوستان عزیز قرار گیرد. باتشکر...[ 1396-10-17 ]

دیکشنری آنلاین
معنی cat به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 154 روز