آموزش زبان انگلیسی

معنی hide completly , معنی hide out , معنی hide-and-seek , معنی hide-bound , معنی hide-out , معنی hideaway , معنی hidebound , معنی hideous , معنی hideously , معنی hideousness , معنی hideout , معنی hider , معنی hiding , معنی hiding place , معنی hiding power , معنی hiding-place , معنی hidrosis , معنی hie , معنی hie thee , معنی hiearchic , معنی hiemal , معنی hierachical file system , معنی hierachical structure , معنی hierachy , معنی hierarch , معنی hierarchic , معنی hierarchical , معنی hierarchical data base management system , معنی hierarchical model , معنی hierarchical network , معنی hierarchically , معنی hierarchism , معنی hierarchy , معنی hierarchy of needs , معنی hierarchy plus input process output , معنی hieratic , معنی hierocracy , معنی hierodule , معنی hieroglyph , معنی hieroglyphic , معنی hieroglyphically , معنی hieroglyphy , معنی hierogram , معنی hierolatry , معنی hierologist , معنی hierology , معنی hieromancy , معنی hierophant , معنی hig-low-jack , معنی higgle , معنی higgledy piggledy , معنی high , معنی high aerial , معنی high angle , معنی high angle pit , معنی high anode load resistance , معنی high asia , معنی high beam , معنی high bid and low bid , معنی high bids , معنی high board , معنی high boot , معنی high chair , معنی high church , معنی high climb , معنی high cloud , معنی high colour , معنی high command , معنی high day , معنی high density , معنی high density disk , معنی high dutch , معنی high end , معنی high energy , معنی high energy electron , معنی high explosive antitank , معنی high explosive plastic , معنی high explosive shell (artill,gun)(he) , معنی high fidelity , معنی high field , معنی high field emmission arc , معنی high flown , معنی high flying , معنی high frequency alloy juction transistor , معنی high frequency amplification , معنی high frequency amplification stag , معنی high frequency amplifier , معنی high frequency bias , معنی high frequency biasing ,
دانلود فایل های آموزشی
اخبار و مطالب آموزشی
معرفی آزمون آنلاین زبان انگلیسی سایت زویا
ایده ابتدای سایت زویا با توجه به نیاز شخصی خودم مبنی بر آزمون آنلاین زبان انگلیسی شروع شد به گونه ای که تعدادی لغات زبان انگلیسی را بصورت تصادفی را مورد پرسش قرار میداد تا روزی که تصمیم گرفتم این آزمون آنلاین زبان انگلیسی را بصورت عمومی (پابلیک) کنم که با استقبال کاربرها روبرو شد. با توجه به استقبال از آزمون آنلاین زبان انگیسی ، لغات آزمون ها را بصورت دسته بندی مرتب شد که هم اکنون در آزمون لغات دسته بندی لغات بصورت لغات زبان انگلیسی پایه ، لغات زبان انگلیسی ساده ، لغات زبان انگلیسی متوسط ، لغات زبان انگلیسی پیشرفته ، لغات زبان انگلیسی سال اول دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی سال دوم دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی سال سوم دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی پیش دانشگاهی ، لغات کتاب 504 لغت ضروری و لغات کتاب 1100 در سایت زویا موجود میباشد. لازم بذکر است آزمون های لغات کتاب 504 ، لغات زبان انگلیسی پیش دانشگاهی و لغات زبان انگلیسی متوسطه بیشترین طرفداران را دارند و بیشترین آزمون های آنلاین مربوط به این لغات میباشد. باتوجه به جذابتر کردن آزمون ها شما میتوانید درصد پاسخگویی ، پاسخ های صحیح و پاسخ های اشتباه خود را مشاهده کنید و رتبه خود را در بین سایر کاربرها مشاهده کنید . پس از پاسخ به هر لغت زبان انگلیسی شما میتوانید پاسخ خود و پاسخ صحیح را مشاهده کنید که همین امر باعث آموزش لغات انگلیسی نیز میشود. امیداورم آزمون های آنلاین زبان انگلیسی سایت زویا مورد استفاده شما دوستان عزیز قرار گیرد. باتشکر...[ 1396-10-17 ]

دیکشنری آنلاین
معنی cat به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 154 روز