خلاصه:
مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش های فنی و حرفه ای و توسعه کارآفرینی
توضیحات:
دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdocx
تعداد صفحات68
حجم فایل277 کیلو بایت

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

 

فهرستــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقدمه......................................... 20

بخش اول:

1-1- سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای كشور........... 21 

1-2- پیام آرم سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور.. 21

1-3- فلسفه آموزش.............................. 22

1-4- اهـداف و نـگـرش سـازمـان................. 22

1-5- تعریف آموزشهای فنی و حرفه ای............. 23  

1-6- اصول و مبانی آموزش های فنی و حرفه ای..... 24

1-7- ضرورت توجه به شکل گیری آموزش های فنی و حرفه ای    26

1-8- آموزش، مهارت و اشتغال.................... 27

1-9- آثار تحولات جدید اقتصادی و اجتماعی بر آموزش های فنی و حرفه ای.............................................. 29

1-9-1-  نقش آموزش های فنی و حرفه ای در سیاست.. 31

1-9-2-  نقش فرآیندی (Process role) آموز های فنی و حرفه ای  31

1-9-3-  نقش جامعه پذیری سیاسی آموزش های فنی و حرفه ای  32

1-10- لزوم توجه به كیفیت در آموزش های فنی و حرفه ای    33

1-10-1- آلمان................................. 33

1-10-2- آفریقای جنوبی......................... 34

1-10-3- ایالات متحده آمریكا.................... 34

1-10-4- بریتانیا.............................. 34

1-10-5- نیوزلند............................... 35

1-12- تفاهم نامه همکاری آموزشی................ 35

 

بخش دوم:

2-1- تعاریف کارآفرین.......................... 36

2-2- تعاریف کارآفرینی......................... 37

2-3- سیر تاریخی مفهوم كارآفرینی............... 38

2-3-1- دوره اول: قرن 15، 16 میلادی «صاحبان پروژه های بزرگ»   38

2-3-2- دوره دوم............................... 38

2-3-3- دوره سوم............................... 38

2-3-4- دوره چهارم............................. 39

2-3-5- دوره پنجم.............................. 39

2-4- ویژگی های كارآفرینان..................... 39

2-4-1- ویژگیهای شخصیتی کارآفرین ها............ 40

2-4-2- ویژگی های رفتاری کارآفرین ها........... 40

2-4-2-1- ویژگیهای مرتبط با سابقه و پیشینه..... 40

2-4-2-2- ویژگی های تجربی...................... 41

2-5- اهمیت و ضرورت آموزش كارآفرینی............ 41

2-6- انواع وظایف واقعی كارآفرینی.............. 44

2-7- انواع کارآفرینی.......................... 44

2-7-1- فردی................................... 44

2-7-2- گروهی.................................. 45

2-8- ارتباط خلاقیت و نوآوری با كارآفرینی........ 46

2-9- كارآفرین چگونه كارآفرینی می كند؟......... 47

2-10- مهارت های كارآفرینی..................... 48

2-10-1- مهارت های شخصی كارآفرینی.............. 49

2-10-2- مهارت های مدیریتی كارآفرینی........... 49

2-10-3- مهارت های فنی كارآفرینی............... 49

2-11- متغیرهای مهارت های كارآفرینی............ 50

2-11-1- متغیرهای مهارت های شخصی كارآفرینی..... 50

2-11-2- متغییرهای مهارت های مدیریتی كارآفرینی. 52

2-11-3- متغیرهای مهارت های فنی كارآفرینی...... 54

2-12- جایگاه كارآفرینی از دیدگاه دانشمندان علوم مختلف  57

2-12-1- دیدگاه دانشمندان علوم اقتصادی......... 57

2-12-2- دیدگاه محققین علوم رفتاری نسبت به كارآفرینی    59

2-12-3- دیدگاه دانشمندان مدیریت نسبت به كارآفرینی 60

2-13- عوامل مؤثر بر فرآیند كارآفرینی.......... 62

2-14- عوامل مؤثر بر اثربخشی دوره های آموزش كارآفرینی   63

2-15- آموزش و ترویج كارآفرینی................. 64

2-16- تحصیل كارآفرینی- شیوه های آموزشی........ 64

2-17- دانشگاه كارآفرین......................... 65

2-18- سابقه كارآفرینی در ایران................. 67

2-19- فرهنگ كارآفرینی در ایران................. 68

2-20- اقدامات انجام شده در ایران جهت كارآفرینی 71

2-20-1- كارآفرینی و اقتصاد.................... 71

2-20-2- كارآفرینی و رشد اقتصادی............... 72

2-20-3- كارآفرینی و رشد فن آوری............... 72

2-20-4- كار آفرینی و اشتغال.................... 72

2-20-5- كارآفرینی و خصوصی سازی................. 73

2-21- كسب و كار چیست؟......................... 75

2-22- مزایای ایجاد كسب و كارهای كوچك.......... 76

2-23- چرخه ی حیات كسب و كارهای كارآفرینانه.... 77

     2-24- چرخه عمر كارآفرینی- استراتژی آغاز یك كسب و كار 79

 

مقدمه: 

کارآفرینان با مهارتی که در تشخیص فرصت ها و ایجاد حرکت در جهت توسعه موقعیت ها دارند پیشگامان حقیقی تغییر در اقتصاد و تحولات اجتماعی محسوب می گردند. آنها تصدیق می کنند که موفقیت و بقاء در چشم اندازهای برخواسته از فردا, نیازمند چالاکی, قوه ابتکار و خلاقیت است و علاوه بر این کارآفرینی به ریسک پذیری , نوآوری و کنش کارآفرینانه هم نیاز دارد و بر اساس نظریات اقتصادی و تجارب حاصله در اقتصادهای روبه رشد کارآفرینان, موتور محرکه توسعه و رشد اقتصادی محسوب می شوند و بالطبع اشتغال زایی یکی از ره آوردهای مهم کارآفرینی می باشد.

در این فصل از تحقیق تعاریف کارآفرین و کارآفرینی , اهمیت و ضرورت کارآفرینی , وجه به شکل گیری آموزش های فنی و حرفه ای, آموزش، مهارت و اشتغال, آثار تحولات جدید, تعریف و انواع آموزشهای فنی و حرفه ای, اصول و مبانی آموزش های فنی و حرفه ای, ضرورت اقتصادی و اجتماعی بر آموزش های فنی و حرفه ای, لزوم توجه به كیفیت در آموزش های فنی و حرفه ای, تفاهم نامه همکاری آموزشی , مهارت در کشورهای در حال توسعه, تعاریف کارآفرین , تعاریف کارآفرینی, سیر تاریخی مفهوم كارآفرینی , ویژگی های كارآفرینان, اهمیت و ضرورت آموزش كارآفرینی, انواع وظایف واقعی كارآفرینی , انواع کارآفرینی, ارتباط خلاقیت و نوآوری با كارآفرینی , كارآفرین چگونه كارآفرینی می كند؟ مهارت های كارآفرینی , جایگاه كارآفرینی از دیدگاه دانشمندان علوم مختلف, عوامل مؤثر بر فرآیند كارآفرینی , عوامل مؤثر بر اثربخشی دوره های آموزش كارآفرینی , آموزش و ترویج كارآفرینی, تحصیل كارآفرینی, شیوه های آموزشی, دانشگاه كارآفرین , سابقه كارآفرینی در ایران, فرهنگ كارآفرینی در ایران, اقدامات انجام شده در ایران جهت كارآفرینی, كسب وكار چیست؟ مزایای ایجاد كسب و كارهای كوچك, چرخه ی حیات كسب و كارهای كارآفرینانه, چرخه عمر كارآفرینی و استراتژی آغاز یك كسب و كار شرح داده می شود.

 

بخش اول: 

2-1-1. سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای كشور:  (TVTO) 

آموزش های فنی و حرفه ای در کشور ما سابقه ای دیرینه دارد و به قبل از آموزشهای رسمی بر     می گردد , این نوع آموزش ها در جامعه , در محدوده موضوعات بسیار متنوع از مشاغل جامعه معنی و مفهوم پیدا می کند. از جمله ویژگی های آموزش های فنی و حرفه ای این است که جنبه های کاربردی و عملی مفاهیم مختلف بیشتر از جنبه های تئوری مورد توجه قرار می گیرد.

سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای كشور وابسته به وزارت كار و امور اجتماعی كه از ادغام سه نهاد آموزشی در سال 1359 و به منظور ارائه آموزشهای فنی و حرفه‌ای تشكیل گردیده و بر اساس بیش از 10 قانون موضوعه و ماده 151 قانون برنامه سوم و تنفیذ آن در برنامه چهارم، متولی آموزشهای         فنی و حرفه‌ای كوتاه مدت بوده و مسئول كمیته تخصصی آموزش های فنی و حرفه ای غیررسمی با عضویت 16 وزارتخانه و سازمان و در نهاد كارگری و كارفرمایی است فعالیتهای آموزشی خود را در دو بخش دولتی و غیر دولتی اجرا نماید.

این سازمان علاوه بر ستاد مركزی، دارای 31 اداره كل در سطح كشور و یك مركز تربیت مربی می‌باشد و به منظور دستیابی به تازه‌های علوم و فن آوری روز و همگامی با استانداردهای بین المللی، همواره سعی بر گسترش روابط بین المللی از جمله با سازمان بین المللی كار (ILO) و سازمان        بین المللی آموزش حرفه‌ای و كشورهای مختلف دنیا نموده است.

کلمات کلیدی:
"این مقاله به مهمترین اشتباهات مدیران منابع انسانی و کارکنان در رابطه با مدیریت عملکرد می‌پردازد و در رابطه با پرهیز از این اشتباهات رایج الگویی ارائه می‌کند این مقاله سعی دارد، تا بازگو نماید که چگونه فرآیند مدیریت عملکرد با رویکردی نوین و کاربردی، سازمان را در جهت تشخیص مشکلات عملکردی و در نتیجه از میان برداشتن موانع در قالب الگویی هفت عامله، حما"
دانلود پاورپوینت ویژگی های کشورهای درحال توسعه و دور باطل عقب ماندگی در حجم 24 اسلاید توسعه فراگردی که در آن جامعه از وضع نامطلوبی به وضع مطلوب متحول می شوداین فراگرد تمام نهادهای جامعه را دربرمی گیرد
"موضوع مدیریت منابع انسانی الكترونیك كه با عناوین دیگری چون مدیریت منابع انسانی دیجیتال و یا مدیریت منابع انسانی مبتنی بر وب شناخته می‌شود، از اواسط دهه 1990 مطرح شد، اما به سرعت مورد توجه بسیاری از سازمان ها قرار گرفت گرفت"
اخبار و مطالب آموزشی
اعلام نتایج آزمون Ept دانشگاه آزاد اسلامی
نتایج آزمون Ept شهریور ماه دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد....[ 1396-6-29 ]

نتایج آزمون ارشد پزشکی جمعه اعلام می‌شود/اعلام علت تاخیر در انتشار نتایج
رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی از انتشار نتایج آزمون ارشد پزشکی در جمعه خبرداد....[ 1396-6-29 ]

نتایج نهایی آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته 96 اعلام شد
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور با تاکید بر این‌که نتایج نهایی پذیرفته‌شدگان آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 96 اعلام شد، گفت: داوطلبان برای اطلاع‌ از زمان ثبت‌نام به دانشگاه و یا موسسه آموزش عالی محل قبولی خود مراجعه کنند....[ 1396-6-29 ]

کارنامه علمی نتایج داوطلبان کنکور امروز منتشر شد
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه کارنامه علمی داوطلبان آزمون سراسری منتشر شد، گفت: داوطلبان تا ۲۰ مهر فرصت دارند به این نتایج اعتراض کنند....[ 1396-6-28 ]

اعلام نتایج آزمون جامع علوم‌پایه و پیش کارورزی دانشگاه آزاد
نتایج آزمون جامع علوم پایه و پیش کارورزی شهریور ماه دانشگاه آزاد اعلام شد....[ 1396-6-28 ]

کارنامه علمی داوطلبان کنکور امروز منتشر می‌شود
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه کارنامه علمی داوطلبان آزمون سراسری امروز منتشر می‌شود، گفت: داوطلبان تا ۲۰ مهر فرصت دارند به این نتایج اعتراض کنند....[ 1396-6-28 ]

اعمال سوابق تحصیلی دردوره‌های بعدی کارشناسی بدون آزمون
رییس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اظهار کرد: معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد شیوه نامه دکتری را تدوین کرده است....[ 1396-6-27 ]

کارنامه علمی داوطلبان کنکور فردا منتشر می‌شود
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه کارنامه علمی داوطلبان آزمون سراسری فردا منتشر می‌شود، گفت: داوطلبان تا ۲۰ مهر فرصت دارند به نتایج اعلام شده اعتراض کنند....[ 1396-6-27 ]

ابلاغ شیوه‌نامه دکتری آزاد طی هفته آینده/اعمال سوابق تحصیلی دردوره‌های بعدی کارشناسی بدون آزمون
رییس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اظهار کرد: معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد شیوه نامه دکتری را تدوین کرده و این شیوه‌نامه هفته آینده ابلاغ می‌شود....[ 1396-6-27 ]

آموزش زبان انگلیسی

سایت زویا در تلاش است تا بستر مناسبی را برای دانش آموزان علاقه مند به آموزش زبان انگلیسی فراهم سازد از این رو ذکر چند نکته خالی از لطف نیست. سایت آموزش زبان انگلیسی زویا نقش کمکی را دارد و این آموزش ها را نمیتوان جایگزین آموزش های اصلی دانست. پیش از هر کاری لازم است تا شما در سایت زویا ثبت نام کنید تا هم از تمام امکانات سایت بهرمند شوید و هم سابقه آموزش های شما حفظ شود. برای ارزیابی سطح زبان انگلیسی خود ازآزمون لغات که در سطح بندی های مختلف تنظیم شده است استفاده نمایید و در هر سطحی که به 70درصد لغات پاسخ صحیح دادید به سطح بالاتر بروید آخرین سطحی که توانستید بالاتر از 70 درصد پاسخ صحیح بدهید این سطح زبان انگلیسی شما میباشد. برای هر سطح حداقل به 20 لعت پاسخ دهید. پس از دانستن سطح زبان خود به قسمت فلش کارت ها و سطح مورد نظر رفته و با مورد لغات فلش کارت زبان انگلیسی دایره لغات خود را در این سطح زبان انگلیسی افزایش دهید. در کانال تلگرامی آموزش زبان انگلیسی زویا عضو شوید و لغاتی که روزانه ارسال میشود را مرور کنید. اگر ایده خوبی برای آموزش زبان انگلیسی دارید از طریق کانال تلگرام سایت زویا با ما در تماس باشید. معنی zooya به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی