خلاصه:
مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازارگرایی
توضیحات:
دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdocx
تعداد صفحات68
حجم فایل282 کیلو بایت

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)


فهرستـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقدمه .......................................... 13

2-1 بازارگرایی چیست ............................ 14

2-2 تاریخچه و پیشینه ........................... 14

2-2-1 دهه1950 و نیمه اول دهه 1960 ............... 15  

2-2-2 اواسط دهه 1960 تا اوایل هه1980............. 15

2-2-3 اوایل دهه 1980 تا اوایل دهه 1990 .......... 15

2-2-4 اوایل دهه 1990 تا کنون ................... 16

2-3 عوامل موثر بر  بازارگرایی .................. 16

2-3-1 عوامل سازمانی ............................ 16 

2-3-2 عوامل ویژه بازار .........................  19

2-4 دیدگاههای بازارگرایی ....................... 20

2-4-1 دیدگاههای تصمیم گیری از نظر شاپیرو 1988 .. 21 

2-4-2 دیدگاههای هوشمندی بازار از نظر کوهلی و جاورسکی 1990 22  

2-4-3 دیدگاه فرهنگی از نظر نارور و اسلاتر........ 24

2-4-4 دیگاه کانون استراتژیک از نظر روکروت 1992.. 25

2-4-5 دیدگاه مشتری گرایی از نظر اشپند و همکاران 1993 26

2-5 رویکردهای بازارگرایی........................ 28

 2-5-1 رویکرد تغییر فرهنگی نارور و اسلاتر........ 28

2-5-2 رویکرد سیستم مبنای هامبورگ و همکاران...... 28

2-5-3 رویکرد رفتار مدیریت هرسی و همکاران........ 29

2-5-4 رویکرد دگرگونی فرهنگئ کندی ؛گولزی وآرنولد. 30

 2-5-5 رویکرد دگرگونی فرهنگی گبهارت ؛ کارپنتر و ری 30  

 2-6  ارزیابی مدل های بازاریابی ................ 31 

2-6-1 ارزیابی رابطه مستقیم بازارگرایی با عملکرد. 32 

2-6-2 ارزیابی رابطه بازارگرایی با عملکرد از طریق متغیر های تعدیل کننده........................................... 33

2-6-3 ارزیابی رابطه بازارگرایی با عملکرد از طریق متغیر های میانجی ......................................... 34  

2-7 مولفه های بازارگرایی تحقیق ................. 36

2-7-1 مشتری گرایی .............................. 36

2-7-2 رقابت گرایی .............................. 37

2-7-3 هماهنگی بین وظیفه ی....................... 38

2-8 عملکرد سازمان و کسب و کار .................. 39

2-9 مولفه های عملکرد مشتری تحقیق................ 41

2-9-1رضایت مشتری ............................... 41

2-9-2 وفاداری مشتری............................. 46

2-9-3 ارتباط بین رضایت مشتری و وفاداری مشتری.... 50

2-9-4 پیشینه تحقیق.............................. 53

 

 

مقدمه :

بررسی ادبیات تحقیق به دو بخش کلی تقسیم می شود : بخش اول مربوط به بازار گرایی و مبانی نظری و پژوهشی آن است و بخش دوم به عملکرد سازمان و بطور اخص عملکرد مشتری می پردازد.

بررسی ادبیات تحقیق مربوط به بازارگرایی با توجه به بیان مسله ارائه شده در فصل 1 و جهت داشتن چهارچوبی کاربردی از روش شناختی استفاده می کنیم. در قسمت نخست تمرکز بر روی  مفاهیم و تعریف می باشد و در این ادبیات به این پرسش پاسخ داده شده است که بازارگرایی چیست ؟ سپس  رفتار های شرکت های بازار  گرا و تاریحچه و پیشینه بازار گرایی مورد بررسی قرارمی گیرد.عوامل تعیین کننده بازارگرایی و ابعاد بازارگرایی بخش دیگری است که در این فصل به آن پرداخته می شود.

سپس دیدگاههای بازارگرایی  و مدل های موجود بازارگرایی مورد توجه قرار می گیرد.در قسمت آخر بخش اول نیز مولفه های بازارگرایی مورد نظر این تحقیق بررسی می شوند.

در بخش دوم عملکرد سازمان مورد بررسی قرار می گیرد.عملکرد سارمان ها با توانایی آنها برای بقا در صنعت خود سنجیده می شود. عملکرد کسب و کار شامل معیار های ذهنی عملکرد مانند رضایت مشتری و  وفاداری مشتری و نیز معیار های عینی مانند حاشیه سود ، بازگشت سرمایه است .

 

2-1 بازارگرایی چیست؟

بازارگرایی یكی از جنبه های فرهنگ سازمانی است كه در آن كاركنان بالاترین ارزش را به سودآوری بنگاه و نگهداری مشتری از طریق ایجاد ارزش برتر میدهند .بازارگرایی یك نوع هنجار رفتاری است كه در سرتاسر سازمان گسترش یافته و از طریق نو آوری پاسخگوی نیازهای حال و آتی بازار و مشتری است . شركتهای بازارگرا دارای مزیت رقابتی در سرعت پاسخگویی به نیازهای بازار و مشتریان میباشند؛ همچنین در پاسخ به فرصتها و تهدیدات بازار اثربخش عمل میكنند .ارزش محوری در بازارگرایی این است كه سازمان را در مقابله با شرایط كسب و كار جدید آماده میسازد و میتواند اطلاعات لازم را از بازار به دست آورده و خود را آماده پاسخگویی به نیازهای بازار كند..این نوع فرهنگ بازارگرایی زمانی برای سازمان به عنوان مزیت رقابتی مطرح است كه غیر قابل تقلید، نادر و با ارزش باشد( اسلاتر و نارور ؛ 2007،76).

2-2 تاریخچه و پیشینه :

مفهوم بازارگرایی اساسا ایده ای منطقی می باشد که مشتری را در مرکز فعالیت های سازمان قرار می دهد.در مورد بازارگرایی تا دهه 1990 تحقیق تجربی کمی صورت گرفته بود و در مورد تعاریف رسمی آن توافق کمی حاصل شده بود و تنها در مورد کاربرد عمومی آن بحث هایی انجام گرفته بود.

کلمات کلیدی:
"از 1986 كه كتاب كایزن منتشر شد، واژة «كایزن» به عنوان یكی از مفاهیم كلیدی مدیریت مطرح و پذیرفته شد"
بالندگی سازمانی چیست؟ عبارتست از (( کاربرد سیستمی دانش علوم رفتاری برای بالندگی و به سازی برنامه ریزی شده و تقویت و تاکید بر استراتژی ها ساختارها و فرایندهای سازمانی برای بهبود اثر بخشی سازمان )) ( کامینکر)
موضوعات پیشنهادی پایان نامه مدیریت
عنوان دانلود پاورپوینت مفهوم تئوری عاملیت و تئوری ذی نفعان دسته مدیریت منابع انسانی فرمت پاورپوینت(قابل ویرایش) تعداد اسلاید 31 اسلاید این فابل در زمینه “مفهوم تئوری عاملیت و تئوری ذی نفعان” بوده و شامل بخشهای زیر است مفهوم تئوری کارگزاری هدف تئوری کارگزاری شاخه های تئوری عاملیت رویکردهای نظریه کارفرما کارگزاری مقایسه مفروضات نظریه کارگزا