آموزش زبان انگلیسی

معنی hood , معنی hood bonnet , معنی hooded , معنی hoodlum , معنی hoodman blind , معنی hooey , معنی hoof , معنی hoof-print , معنی hoofed , معنی hoofer , معنی hook , معنی hook and eye , معنی hook bill , معنی hook bolt , معنی hook gauge , معنی hook pass , معنی hook rope , معنی hook service , معنی hook shot , معنی hook spanner , معنی hook switch , معنی hook tackle , معنی hook-check , معنی hook-nosed , معنی hook-up , معنی hookah , معنی hooked , معنی hooked nose , معنی hookedness , معنی hooker , معنی hooking , معنی hooklet , معنی hookup , معنی hookworm , معنی hooky , معنی hooligans , معنی hoong seung , معنی hoop drop relay , معنی hoop iron , معنی hoopla , معنی hoopoe , معنی hoopskirt , معنی hooray , معنی hoord-featured , معنی hoosegow , معنی hoosier , معنی hooter , معنی hooting signal , معنی hop , معنی hop step , معنی hop stop and jump , معنی hope , معنی hope chest , معنی hope with sincerity , معنی hopeful , معنی hopefully , معنی hopefulness , معنی hopeless , معنی hopelessly , معنی hopelessness , معنی hopes , معنی hophead , معنی hoping , معنی hopless , معنی hoplite , معنی hopper car , معنی hopple , معنی hopscotch , معنی horary , معنی horatian , معنی hord , معنی horde , معنی horizon , معنی horizon system of coordinates , معنی horizontal , معنی horizontal (deflection) oscillator , معنی horizontal arch element , معنی horizontal boring , معنی horizontal candlepower , معنی horizontal clock system , معنی horizontal combination , معنی horizontal control operator , معنی horizontal disparity , معنی horizontal drilling and milling machine , معنی horizontal event numbering , معنی horizontal growth , معنی horizontal hook , معنی horizontal labor mobility , معنی horizontal mobility ,
دانلود فایل های آموزشی
اخبار و مطالب آموزشی
معرفی آزمون آنلاین زبان انگلیسی سایت زویا
ایده ابتدای سایت زویا با توجه به نیاز شخصی خودم مبنی بر آزمون آنلاین زبان انگلیسی شروع شد به گونه ای که تعدادی لغات زبان انگلیسی را بصورت تصادفی را مورد پرسش قرار میداد تا روزی که تصمیم گرفتم این آزمون آنلاین زبان انگلیسی را بصورت عمومی (پابلیک) کنم که با استقبال کاربرها روبرو شد. با توجه به استقبال از آزمون آنلاین زبان انگیسی ، لغات آزمون ها را بصورت دسته بندی مرتب شد که هم اکنون در آزمون لغات دسته بندی لغات بصورت لغات زبان انگلیسی پایه ، لغات زبان انگلیسی ساده ، لغات زبان انگلیسی متوسط ، لغات زبان انگلیسی پیشرفته ، لغات زبان انگلیسی سال اول دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی سال دوم دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی سال سوم دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی پیش دانشگاهی ، لغات کتاب 504 لغت ضروری و لغات کتاب 1100 در سایت زویا موجود میباشد. لازم بذکر است آزمون های لغات کتاب 504 ، لغات زبان انگلیسی پیش دانشگاهی و لغات زبان انگلیسی متوسطه بیشترین طرفداران را دارند و بیشترین آزمون های آنلاین مربوط به این لغات میباشد. باتوجه به جذابتر کردن آزمون ها شما میتوانید درصد پاسخگویی ، پاسخ های صحیح و پاسخ های اشتباه خود را مشاهده کنید و رتبه خود را در بین سایر کاربرها مشاهده کنید . پس از پاسخ به هر لغت زبان انگلیسی شما میتوانید پاسخ خود و پاسخ صحیح را مشاهده کنید که همین امر باعث آموزش لغات انگلیسی نیز میشود. امیداورم آزمون های آنلاین زبان انگلیسی سایت زویا مورد استفاده شما دوستان عزیز قرار گیرد. باتشکر...[ 1396-10-17 ]

دیکشنری آنلاین
معنی cat به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 153 روز