آموزش زبان انگلیسی

معنی to conjure a way , معنی to conjure anevil spirit , معنی to conjure up , معنی to connect to frame , معنی to consait the d. , معنی to consider as agood a , معنی to consult a book , معنی to consummate qmarriage , معنی to contain one self , معنی to content oneself , معنی to correct yhe press , معنی to cotton together , معنی to cough down a speaker , معنی to count (ortell)noses , معنی to count down , معنی to count out , معنی to countermand goods , معنی to court favour , معنی to cover in , معنی to cover much ground , معنی to cover up , معنی to crack a crib , معنی to crack up , معنی to cramp up , معنی to create a difficulty , معنی to create a man a lord , معنی to crock up , معنی to crop out fotth , معنی to crop up , معنی to crop up or out , معنی to cross self , معنی to cross the arms , معنی to crowd out , معنی to crset a hill , معنی to crush a cup of wine , معنی to crush into , معنی to crush out , معنی to crush to death , معنی to crv for mercy , معنی to cry bitter tears , معنی to cry craven , معنی to cry down , معنی to cry halves , معنی to cry havoc , معنی to cry ones heart out , معنی to cry out for help , معنی to cry peccavi , معنی to cry quarter , معنی to cry shame upon , معنی to cry up , معنی to cry wolf too often , معنی to curl up , معنی to currail expensee , معنی to cut up rough , معنی to cut a dash , معنی to cut a figure , معنی to cut a loss , معنی to cut brake or beat a r , معنی to cut down , معنی to cut grass close , معنی to cut in , معنی to cut in pieces , معنی to cut in twain , معنی to cut into a brilliant , معنی to cut off , معنی to cut off a corner , معنی to cut ones eye-teeth , معنی to cut ones way , معنی to cut out , معنی to cut short , معنی to cut the g. knot , معنی to cut the painter , معنی to cut to pieces , معنی to cut up , معنی to d. , معنی to d. a chinken , معنی to d. a cloth red , معنی to d. a distinction , معنی to d. a hill , معنی to d. a leap , معنی to d. a matural death , معنی to d. a pratice , معنی to d. before another , معنی to d. down a fire , معنی to d. from wound , معنی to d. in poverty , معنی to d. in two , معنی to d. into a book , معنی to d. itself ,
اخبار و مطالب آموزشی
معرفی آزمون آنلاین زبان انگلیسی سایت زویا
ایده ابتدای سایت زویا با توجه به نیاز شخصی خودم مبنی بر آزمون آنلاین زبان انگلیسی شروع شد به گونه ای که تعدادی لغات زبان انگلیسی را بصورت تصادفی را مورد پرسش قرار میداد تا روزی که تصمیم گرفتم این آزمون آنلاین زبان انگلیسی را بصورت عمومی (پابلیک) کنم که با استقبال کاربرها روبرو شد. با توجه به استقبال از آزمون آنلاین زبان انگیسی ، لغات آزمون ها را بصورت دسته بندی مرتب شد که هم اکنون در آزمون لغات دسته بندی لغات بصورت لغات زبان انگلیسی پایه ، لغات زبان انگلیسی ساده ، لغات زبان انگلیسی متوسط ، لغات زبان انگلیسی پیشرفته ، لغات زبان انگلیسی سال اول دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی سال دوم دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی سال سوم دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی پیش دانشگاهی ، لغات کتاب 504 لغت ضروری و لغات کتاب 1100 در سایت زویا موجود میباشد. لازم بذکر است آزمون های لغات کتاب 504 ، لغات زبان انگلیسی پیش دانشگاهی و لغات زبان انگلیسی متوسطه بیشترین طرفداران را دارند و بیشترین آزمون های آنلاین مربوط به این لغات میباشد. باتوجه به جذابتر کردن آزمون ها شما میتوانید درصد پاسخگویی ، پاسخ های صحیح و پاسخ های اشتباه خود را مشاهده کنید و رتبه خود را در بین سایر کاربرها مشاهده کنید . پس از پاسخ به هر لغت زبان انگلیسی شما میتوانید پاسخ خود و پاسخ صحیح را مشاهده کنید که همین امر باعث آموزش لغات انگلیسی نیز میشود. امیداورم آزمون های آنلاین زبان انگلیسی سایت زویا مورد استفاده شما دوستان عزیز قرار گیرد. باتشکر...[ 1396-10-17 ]

دیکشنری آنلاین
معنی cat به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 151 روز