خلاصه:
"پروژه طراحی صنعت ، تاریخچة لندرور ، اطاق كینه بدنه درب‌ها و قف درب‌ها، امتحان شیشه بالابرها و رگلاژ درب‌ها"
توضیحات:
دسته بندیمعماری
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات80
حجم فایل37 کیلو بایت

-1- تعریف انتظارات كارفرما یا بازار و محدودة طراحی

تمام مكانیزمها Can/over فرض می‌‌شوند.

 • امكان استفاده برای فرمان چپ و راست با كمترین تغییرات ممكن باشد.
 • به دلیل ارتقای سیستمهای مكانیكی (فنی موجود) نیاز به تغییر و بهینه سازی سیستم داشبورد جهت نمود ظاهری این تغییرات.
 • موقعیت: Panel gauge و controler ها ثابت می‌باشد.
 • مشخصات ارگونومی ثابت تعیین شده است.
 • ثابت بودن point راننده و سرنشین، پانلهای بدنه،‌ پدالها و فرمان، Ip panel، ترمز دستی،‌ دسته سیم.
 • تعداد تولید داشبورد محدود بوده 1000 عدد در سال می‌باشد. كه از این تعداد 300-200 عدد صادر می‌شود كه عمدتاً بازار صادراتی كشورهای شمال افریقا می‌باشند.
 • طراحی داشبورد كه تولید آن به تعداد محدود 1000 عدد می‌باشد
  (Low Volume) .
 • با مشخصه‌های زیبایی شناسی متناسب با لندرور كلاسیك باشد.
 • امكان استفاده از فرمان چپ و راست با كمترین تغییر ممكن باشد.
 • مباحث عملكردی در طراحی جدید مد نظر قرار گیرد.
 • اولویت‌های فرمی برای نشان دادن ارتقای كیفی و تكنولوژیكی محصول در نظر قرار گیرد.

3-1- تعیین استراتژی و اهداف كلان و خرد پروژه:4-1- تعیین روش‌های پژوهش و تفسیر مشكل:

روشهایی كه برای جمع‌آوری اطلاعات در مورد این پروژه مدنظر قرار داده شده عبارتند از:

 • اطلاعات كتابخانه‌ای
 • عكس
 • پرسشنامه
 • استفاده از اینترنت

آنچنان كه در قسمت 2-1 و 3-1 پروژه بعضی از انتظارات كارفرما و اولیت‌های طراحی آمده است مشخص می‌نماید كه در طراحی داشبورد باید چندین فاكتور را در نظر گرفت تا بتوان طرحی را ارائه داد كه هم سبب افزایش تقاضا و هم تشویق تولید كننده برای ارتقاء محصولات خود شود.

طراحی متناسب با خطوط كلی LANDROVER كلاسیك و در عین حال ساده و امروزی می‌تواند سبب جذب مشتری بخصوص قشر جوان به سمت این ماشینها كه عمدتاً كاربرد آنها در مسائلی جون شكار، تفریحات كوهستانی، و اداره‌جات می‌باشد را فراهم كند.

طراحی كه سبب افرایش كلاس ظاهری خودرو شود صاحب خود را راضی كرده و در عین حال سبب تبلیغ محصول می‌شود.

شاید بتوان با افزایش امكانات جانبی و ظاهری در محصول نیز گامی در جهت افزایش كلاس خودرو برداشت.

آنچه در این راستا برای كارفرما اهمیت پیدا می‌كند تا انگیزه برای Redesigh خودرو (Interior) به وجود آورد. قطعاً بالا بردن كلاس خودرو و جذب مشتریان بیشتر می‌باشد.

 

شامل 80 صفحه word
قابل ویرایش 

  -1- تعریف انتظارات كارفرما یا بازار و محدودة طراحی

تمام مكانیزمها Can/over فرض می‌‌شوند.

-  امكان استفاده برای فرمان چپ و راست با كمترین تغییرات ممكن باشد.

-  به دلیل ارتقای سیستمهای مكانیكی (فنی موجود) نیاز به تغییر و بهینه سازی سیستم داشبورد جهت نمود ظاهری این تغییرات.

-         موقعیت: Panel gauge و controler ها ثابت می‌باشد.

-         مشخصات ارگونومی ثابت تعیین شده است.

-  ثابت بودن H.point راننده و سرنشین، پانلهای بدنه،‌ پدالها و فرمان، Ip panel، ترمز دستی،‌ دسته سیم.

-  تعداد تولید داشبورد محدود بوده 1000 عدد در سال می‌باشد. كه از این تعداد 300-200 عدد صادر می‌شود كه عمدتاً بازار صادراتی كشورهای شمال افریقا می‌باشند.

3-1- تعیین استراتژی و اهداف كلان و خرد پروژه:

  ·طراحی داشبورد كه تولید آن به تعداد محدود 1000  عدد می‌باشد
(Low Volume) .

        ·با مشخصه‌های زیبایی شناسی متناسب با لندرور كلاسیك باشد.

  ·امكان استفاده از فرمان چپ و راست با كمترین تغییر ممكن باشد.

        ·مباحث عملكردی در طراحی جدید مد نظر قرار گیرد.

  ·اولویت‌های فرمی برای نشان دادن ارتقای كیفی و تكنولوژیكی محصول در نظر قرار گیرد.

4-1- تعیین روش‌های پژوهش و تفسیر مشكل:

روشهایی كه برای جمع‌آوری اطلاعات در مورد این پروژه مدنظر قرار داده شده عبارتند از:

-         اطلاعات كتابخانه‌ای

-         عكس

-         پرسشنامه

-         استفاده از اینترنت

آنچنان كه در قسمت 2-1 و 3-1 پروژه بعضی از انتظارات كارفرما و اولیت‌های طراحی آمده است مشخص می‌نماید كه در طراحی داشبورد باید چندین فاكتور را در نظر گرفت تا بتوان طرحی را ارائه داد كه هم سبب افزایش تقاضا و هم تشویق تولید كننده برای ارتقاء محصولات خود شود.

طراحی متناسب با خطوط كلی LANDROVER كلاسیك و در عین حال ساده و امروزی می‌تواند سبب جذب مشتری بخصوص قشر جوان به سمت این ماشینها كه عمدتاً كاربرد آنها در مسائلی جون شكار، تفریحات كوهستانی، و اداره‌جات می‌باشد را فراهم كند.

طراحی كه سبب افرایش كلاس ظاهری خودرو شود صاحب خود را راضی كرده و در عین حال سبب تبلیغ محصول می‌شود.

شاید بتوان با افزایش امكانات جانبی و ظاهری در محصول نیز گامی در جهت افزایش كلاس خودرو برداشت.

آنچه در این راستا برای كارفرما اهمیت پیدا می‌كند تا انگیزه برای Redesigh خودرو (Interior) به وجود آورد. قطعاً بالا بردن كلاس خودرو و جذب مشتریان بیشتر می‌باشد.