آموزش زبان انگلیسی

معنی iam ill bested , معنی iam impatient to go , معنی iam in bad (orgreat)need , معنی iam inclined to think , معنی iam not in prac tice , معنی iam not patient of hunger , معنی iam of the opinion that , معنی iam out of practice , معنی iam p to of knowing him , معنی iam pressed for space , معنی iam pretty well , معنی iam proud to know him , معنی iam so tired that i cannot eat , معنی iama for it , معنی iamb , معنی iambic , معنی iambic verse , معنی iambize , معنی iambus , معنی iapetus , معنی iatraliptics , معنی iatric , معنی iatrochemistry , معنی iatrogenic illness , معنی iatrology , معنی iŠthe undersigned , معنی iberian , معنی ibex , معنی ibi , معنی ibidem , معنی ibis , معنی ibm 8514/a display adapter , معنی ibm card , معنی ibm corporation , معنی ibm pc-compatible computer , معنی ibm personal computer , معنی ibm personal computer at , معنی ibm personal computer system/2 , معنی ibm personal computer xt , معنی ibm personal system/2 , معنی Ibrahim , معنی Ibrahim Salehbick , معنی icarian , معنی icce , معنی iccp , معنی ice , معنی ice anchor , معنی ice axe , معنی ice blink , معنی ice cold , معنی ice cover , معنی ice cream , معنی ice crystals , معنی ice dagger , معنی ice dancing , معنی ice field , معنی ice fishing , معنی ice gorge , معنی ice hammer , معنی ice hockey , معنی ice lane , معنی ice load (am) , معنی ice melting point , معنی ice pick , معنی ice plant , معنی ice pond , معنی ice push , معنی ice skate , معنی ice storm , معنی ice time , معنی ice-boat , معنی ice-bound , معنی ice-breaker , معنی ice-chest , معنی ice-cream freezer , معنی ice-field , معنی ice-floe , معنی ice-foot , معنی ice-house , معنی ice-tield , معنی ice-water , معنی ice-wool , معنی icebag , معنی iceberg , معنی icebink , معنی iceblink , معنی iceboat , معنی iceboater , معنی icebound ,
اخبار و مطالب آموزشی
معرفی آزمون آنلاین زبان انگلیسی سایت زویا
ایده ابتدای سایت زویا با توجه به نیاز شخصی خودم مبنی بر آزمون آنلاین زبان انگلیسی شروع شد به گونه ای که تعدادی لغات زبان انگلیسی را بصورت تصادفی را مورد پرسش قرار میداد تا روزی که تصمیم گرفتم این آزمون آنلاین زبان انگلیسی را بصورت عمومی (پابلیک) کنم که با استقبال کاربرها روبرو شد. با توجه به استقبال از آزمون آنلاین زبان انگیسی ، لغات آزمون ها را بصورت دسته بندی مرتب شد که هم اکنون در آزمون لغات دسته بندی لغات بصورت لغات زبان انگلیسی پایه ، لغات زبان انگلیسی ساده ، لغات زبان انگلیسی متوسط ، لغات زبان انگلیسی پیشرفته ، لغات زبان انگلیسی سال اول دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی سال دوم دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی سال سوم دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی پیش دانشگاهی ، لغات کتاب 504 لغت ضروری و لغات کتاب 1100 در سایت زویا موجود میباشد. لازم بذکر است آزمون های لغات کتاب 504 ، لغات زبان انگلیسی پیش دانشگاهی و لغات زبان انگلیسی متوسطه بیشترین طرفداران را دارند و بیشترین آزمون های آنلاین مربوط به این لغات میباشد. باتوجه به جذابتر کردن آزمون ها شما میتوانید درصد پاسخگویی ، پاسخ های صحیح و پاسخ های اشتباه خود را مشاهده کنید و رتبه خود را در بین سایر کاربرها مشاهده کنید . پس از پاسخ به هر لغت زبان انگلیسی شما میتوانید پاسخ خود و پاسخ صحیح را مشاهده کنید که همین امر باعث آموزش لغات انگلیسی نیز میشود. امیداورم آزمون های آنلاین زبان انگلیسی سایت زویا مورد استفاده شما دوستان عزیز قرار گیرد. باتشکر...[ 1396-10-17 ]

دیکشنری آنلاین
معنی cat به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 152 روز