آموزش زبان انگلیسی

معنی to throw off , معنی to throw off the mask , معنی to throw oneself on , معنی to throw open the door to , معنی to throw out , معنی to throw over , معنی to throw up , معنی to throw up the sponge , معنی to thrust oneself , معنی to tide over a difficulty , معنی to tie a knot , معنی to tie up , معنی to tilt at the ring , معنی to time a race , معنی to tinge with red , معنی to tip one the wink , معنی to tire down or out , معنی to toe the line , معنی to toil up hill , معنی to toll up , معنی to tone down , معنی to tone up , معنی to top dress the eart , معنی to top off(orup) , معنی to toss a coin , معنی to toss oars , معنی to toss off , معنی to toss up , معنی to touch ground , معنی to touch off , معنی to touch up , معنی to toy with something , معنی to trace the cause of anything , معنی to trace the p of a person , معنی to trade off , معنی to trade on , معنی to trainb arms , معنی to trample on , معنی to travel far , معنی to tread down , معنی to tread light , معنی to tread out , معنی to tread under foot , معنی to tremble with fear , معنی to trespass against the law , معنی to triumph over the enemy , معنی to trun the corner , معنی to trun to a , معنی to truncate a tree , معنی to try on , معنی to try ones fortune , معنی to try out , معنی to tug at the oar , معنی to tumble down , معنی to tumble in ruin , معنی to tun a , معنی to tune up , معنی to tunnel through a hill , معنی to turn a d. ear to , معنی to turn a somersault , معنی to turn about , معنی to turn against any one , معنی to turn an houest , معنی to turn down , معنی to turn off , معنی to turn on , معنی to turn on any one , معنی to turn one back on , معنی to turn ones coat , معنی to turn out , معنی to turn over , معنی to turn over (a page) , معنی to turn over a new leaf , معنی to turn round , معنی to turn tail , معنی to turn the scale , معنی to turn the tables on any one , معنی to turn to , معنی to turn to (doing) a work , معنی to turn to (or into)ridicule , معنی to turn to account , معنی to turn turtle , معنی to turn up , معنی to turnon the gas , معنی to tutn end for end , معنی to twitch off grapes , معنی to twitch one by the sleeve , معنی to type in quadruplicate , معنی to u. a policy of insurance ,
اخبار و مطالب آموزشی
معرفی آزمون آنلاین زبان انگلیسی سایت زویا
ایده ابتدای سایت زویا با توجه به نیاز شخصی خودم مبنی بر آزمون آنلاین زبان انگلیسی شروع شد به گونه ای که تعدادی لغات زبان انگلیسی را بصورت تصادفی را مورد پرسش قرار میداد تا روزی که تصمیم گرفتم این آزمون آنلاین زبان انگلیسی را بصورت عمومی (پابلیک) کنم که با استقبال کاربرها روبرو شد. با توجه به استقبال از آزمون آنلاین زبان انگیسی ، لغات آزمون ها را بصورت دسته بندی مرتب شد که هم اکنون در آزمون لغات دسته بندی لغات بصورت لغات زبان انگلیسی پایه ، لغات زبان انگلیسی ساده ، لغات زبان انگلیسی متوسط ، لغات زبان انگلیسی پیشرفته ، لغات زبان انگلیسی سال اول دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی سال دوم دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی سال سوم دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی پیش دانشگاهی ، لغات کتاب 504 لغت ضروری و لغات کتاب 1100 در سایت زویا موجود میباشد. لازم بذکر است آزمون های لغات کتاب 504 ، لغات زبان انگلیسی پیش دانشگاهی و لغات زبان انگلیسی متوسطه بیشترین طرفداران را دارند و بیشترین آزمون های آنلاین مربوط به این لغات میباشد. باتوجه به جذابتر کردن آزمون ها شما میتوانید درصد پاسخگویی ، پاسخ های صحیح و پاسخ های اشتباه خود را مشاهده کنید و رتبه خود را در بین سایر کاربرها مشاهده کنید . پس از پاسخ به هر لغت زبان انگلیسی شما میتوانید پاسخ خود و پاسخ صحیح را مشاهده کنید که همین امر باعث آموزش لغات انگلیسی نیز میشود. امیداورم آزمون های آنلاین زبان انگلیسی سایت زویا مورد استفاده شما دوستان عزیز قرار گیرد. باتشکر...[ 1396-10-17 ]

دیکشنری آنلاین
معنی cat به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 152 روز