گزارش کارآموزی شرکت تولیدی نرم افزار پارس لن
گزارش کارآموزی شرکت داده پردازی ایران
گزارش کارآموزی شركت سهامی کناف
گزارش کارآموزی شركت صنایع چدن پارس
گزارش کارآموزی شرکت صنایع آذراب
گزارش کارآموزی شرکت کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر
پرسشنامه مهارت های مقابله و مدیریت استرس
گزارش کاراموزی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان
مقیاس مهارت های اجتماعی ماتسون
گزارش کارآموزی مرکز کامپیوتر دانشگاه آزاد شیروان
پرسشنامه انگیزش تحصیلی (SIMS) توسط تست مك اینری و سینكالایر (1992)
گزارش کارآموزی مکانیک درشرکت ماشین سازی پیله وران
پرسشنامه اثربخشی سازمانی هوی و همکاران
پرسشنامه سازمان یادگیرنده
"گزارش کارآموزی موسسه تحقیقات و آموزش كشاورزی،بخش تحقیقات خاك و آب"
گزارش كارآموزی آب وفاضلاب اداره آب و فاضلاب شهرستان بهشهر
گزارش كارآموزی اجرای دیوار حائل
گزارش كارآموزی احداث ساختمان مسكونی
گزارش كارآموزی اصلاح بذر و نهال(ایستگاه تحقیقاتی عراقی‌محله)