آموزش زبان انگلیسی

معنی bend over , معنی bend sinister , معنی benday , معنی bended kness , معنی bender , معنی bender gestalt test , معنی bender visual-motor gestalt test , معنی bending , معنی bending angle , معنی bending device , معنی bending energy , معنی bending impact test , معنی bending in prayer , معنی bending over test , معنی bending strength , معنی bending vibration , معنی bendmeter , معنی bendon , معنی bene fevdatory , معنی beneath , معنی benedicite , معنی benedick , معنی benedict , معنی benedictine , معنی benediction , معنی benedictory , معنی benefaction , معنی benefactor , معنی benefactress , معنی benefic , معنی benefical owner of an estate , معنی benefice , معنی beneficed , معنی beneficence , معنی beneficent , معنی beneficial , معنی beneficial ownership , معنی Beneficiary , معنی Beneficiary , معنی beneficiary , معنی beneficiary of a draft , معنی beneficiary of a suretyship , معنی beneficiary of a will , معنی beneficiary of an endowment , معنی benefit , معنی benefit in kind , معنی benefit of clergy , معنی benefit principle , معنی benefit spillovers , معنی benefit theory of taxation , معنی benefit-cost ratio , معنی benefiting , معنی benefits , معنی benefits society , معنی benevolence , معنی benevolent , معنی benevolently , معنی Bengal , معنی Bengalese , معنی bengali , معنی bengaline , معنی benifit , معنی benifit of elergy , معنی benight , معنی benighted , معنی benign , معنی benign scarlet fever , معنی benignancy , معنی benignancyh , معنی benignant , معنی benignity , معنی Benin , معنی benined the curtain , معنی benison , معنی benite , معنی Benjamin , معنی benko gambit , معنی benko opening , معنی benne , معنی bennet , معنی benoni counter gambit , معنی benoni defence , معنی bent , معنی bent adaptor , معنی bent bond , معنی bent gun ion trap , معنی bent-over , معنی benthal , معنی benthonic ,
اخبار و مطالب آموزشی
معرفی آزمون آنلاین زبان انگلیسی سایت زویا
ایده ابتدای سایت زویا با توجه به نیاز شخصی خودم مبنی بر آزمون آنلاین زبان انگلیسی شروع شد به گونه ای که تعدادی لغات زبان انگلیسی را بصورت تصادفی را مورد پرسش قرار میداد تا روزی که تصمیم گرفتم این آزمون آنلاین زبان انگلیسی را بصورت عمومی (پابلیک) کنم که با استقبال کاربرها روبرو شد. با توجه به استقبال از آزمون آنلاین زبان انگیسی ، لغات آزمون ها را بصورت دسته بندی مرتب شد که هم اکنون در آزمون لغات دسته بندی لغات بصورت لغات زبان انگلیسی پایه ، لغات زبان انگلیسی ساده ، لغات زبان انگلیسی متوسط ، لغات زبان انگلیسی پیشرفته ، لغات زبان انگلیسی سال اول دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی سال دوم دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی سال سوم دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی پیش دانشگاهی ، لغات کتاب 504 لغت ضروری و لغات کتاب 1100 در سایت زویا موجود میباشد. لازم بذکر است آزمون های لغات کتاب 504 ، لغات زبان انگلیسی پیش دانشگاهی و لغات زبان انگلیسی متوسطه بیشترین طرفداران را دارند و بیشترین آزمون های آنلاین مربوط به این لغات میباشد. باتوجه به جذابتر کردن آزمون ها شما میتوانید درصد پاسخگویی ، پاسخ های صحیح و پاسخ های اشتباه خود را مشاهده کنید و رتبه خود را در بین سایر کاربرها مشاهده کنید . پس از پاسخ به هر لغت زبان انگلیسی شما میتوانید پاسخ خود و پاسخ صحیح را مشاهده کنید که همین امر باعث آموزش لغات انگلیسی نیز میشود. امیداورم آزمون های آنلاین زبان انگلیسی سایت زویا مورد استفاده شما دوستان عزیز قرار گیرد. باتشکر...[ 1396-10-17 ]

دیکشنری آنلاین
معنی cat به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 154 روز