آموزش زبان انگلیسی

معنی to make it a condition , معنی to make known , معنی to make leg , معنی to make light of , معنی to make love , معنی to make matchwood of , معنی to make merry , معنی to make mincemeat of , معنی to make mischief , معنی to make much of , معنی to make no doubt , معنی to make no mention of , معنی to make noyhing of , معنی to make odds even , معنی to make ones a , معنی to make ones blood run cold , معنی to make ones getaway , معنی to make oneself , معنی to make or pay a call , معنی to make out , معنی to make over , معنی to make overtures , معنی to make peace between two men , معنی to make place for ladies , معنی to make proud , معنی to make provision , معنی to make public , معنی to make r. , معنی to make r. after something , معنی to make r. for a wrong , معنی to make repeat , معنی to make reprisal , معنی to make room for a person , معنی to make sit , معنی to make spoil of , معنی to make sport of any one , معنی to make sure(of) , معنی to make the most of , معنی to make the pot boi; , معنی to make the running , معنی to make things hum , معنی to make up , معنی to make up for , معنی to make up hay in to bundles , معنی to make use of , معنی to make way , معنی to make(or get)ready , معنی to makea meal of , معنی to makea raid.on , معنی to makes suit , معنی to manipulate , معنی to map out , معنی to margin the text of a book , معنی to mark off , معنی to mark out a ground , معنی to mark down an article , معنی to mark good , معنی to mark time , معنی to marry at a registry office , معنی to me sail , معنی to measure swords , معنی to mediate a result , معنی to meet a demand , معنی to meet half way , معنی to meet the a of , معنی to meet the ear , معنی to meet the eye , معنی to meet with a repulse , معنی to melt down , معنی to melted in to another form , معنی to melted in to tears , معنی to mend matters , معنی to mend or end , معنی to mend the fire , معنی to merit reward , معنی to metallizo rubber , معنی to miff off , معنی to milk the ram , معنی to mill flour , معنی to mince matters , معنی to misbehave oneself , معنی to miss a mark , معنی to miss fire , معنی to miss plant , معنی to miss the buy , معنی to mop up , معنی to mope a way , معنی to more than , معنی to morrow week ,
اخبار و مطالب آموزشی
معرفی آزمون آنلاین زبان انگلیسی سایت زویا
ایده ابتدای سایت زویا با توجه به نیاز شخصی خودم مبنی بر آزمون آنلاین زبان انگلیسی شروع شد به گونه ای که تعدادی لغات زبان انگلیسی را بصورت تصادفی را مورد پرسش قرار میداد تا روزی که تصمیم گرفتم این آزمون آنلاین زبان انگلیسی را بصورت عمومی (پابلیک) کنم که با استقبال کاربرها روبرو شد. با توجه به استقبال از آزمون آنلاین زبان انگیسی ، لغات آزمون ها را بصورت دسته بندی مرتب شد که هم اکنون در آزمون لغات دسته بندی لغات بصورت لغات زبان انگلیسی پایه ، لغات زبان انگلیسی ساده ، لغات زبان انگلیسی متوسط ، لغات زبان انگلیسی پیشرفته ، لغات زبان انگلیسی سال اول دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی سال دوم دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی سال سوم دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی پیش دانشگاهی ، لغات کتاب 504 لغت ضروری و لغات کتاب 1100 در سایت زویا موجود میباشد. لازم بذکر است آزمون های لغات کتاب 504 ، لغات زبان انگلیسی پیش دانشگاهی و لغات زبان انگلیسی متوسطه بیشترین طرفداران را دارند و بیشترین آزمون های آنلاین مربوط به این لغات میباشد. باتوجه به جذابتر کردن آزمون ها شما میتوانید درصد پاسخگویی ، پاسخ های صحیح و پاسخ های اشتباه خود را مشاهده کنید و رتبه خود را در بین سایر کاربرها مشاهده کنید . پس از پاسخ به هر لغت زبان انگلیسی شما میتوانید پاسخ خود و پاسخ صحیح را مشاهده کنید که همین امر باعث آموزش لغات انگلیسی نیز میشود. امیداورم آزمون های آنلاین زبان انگلیسی سایت زویا مورد استفاده شما دوستان عزیز قرار گیرد. باتشکر...[ 1396-10-17 ]

دیکشنری آنلاین
معنی cat به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 151 روز