آموزش زبان انگلیسی

معنی million instructions per second , معنی millionaire , معنی millionfold , معنی millions , معنی millionth , معنی millipede , معنی millisecond , معنی millitary service , معنی millitre , معنی millivoltmeter , معنی millrace , معنی millstone , معنی millstone (am) , معنی millwright , معنی milner-bary gambit , معنی milo , معنی milo maize , معنی milord , معنی milori blue , معنی Milosovich , معنی milreis , معنی milt , معنی milter , معنی miltonian , معنی milvan , معنی milvan chassis , معنی mim , معنی mimas , معنی mimental , معنی mimeograph , معنی mimer , معنی mimic , معنی mimicker , معنی mimicking , معنی mimicry , معنی miminy piminy , معنی mimosa , معنی mimulus , معنی Min , معنی min bituminous , معنی Mina , معنی minable , معنی minacious , معنی minaciously , معنی minacity , معنی minaret , معنی minatorily , معنی mince , معنی mince pie , معنی minced , معنی mincemeat , معنی mincing , معنی mincingly , معنی minculculate , معنی mind , معنی mind blindness , معنی mind deafness , معنی mind reader , معنی mind to do a thing , معنی mind work , معنی mind your eye , معنی mind your own business , معنی mind-body problem , معنی minded , معنی minder , معنی mindful , معنی mindful of anything , معنی mindfully , معنی mindfulness , معنی mindless , معنی mine , معنی mine coal , معنی mine density , معنی mine field , معنی mine hunting , معنی mine layer , معنی mine locomotive , معنی mine row , معنی mine strilizer , معنی mine sweeper inshore (msi) , معنی mine thrower , معنی mine tracks , معنی mine vessel , معنی mine warfare , معنی mine watching , معنی mine-feild , معنی minecar , معنی mined your eye , معنی minefield ,
اخبار و مطالب آموزشی
معرفی آزمون آنلاین زبان انگلیسی سایت زویا
ایده ابتدای سایت زویا با توجه به نیاز شخصی خودم مبنی بر آزمون آنلاین زبان انگلیسی شروع شد به گونه ای که تعدادی لغات زبان انگلیسی را بصورت تصادفی را مورد پرسش قرار میداد تا روزی که تصمیم گرفتم این آزمون آنلاین زبان انگلیسی را بصورت عمومی (پابلیک) کنم که با استقبال کاربرها روبرو شد. با توجه به استقبال از آزمون آنلاین زبان انگیسی ، لغات آزمون ها را بصورت دسته بندی مرتب شد که هم اکنون در آزمون لغات دسته بندی لغات بصورت لغات زبان انگلیسی پایه ، لغات زبان انگلیسی ساده ، لغات زبان انگلیسی متوسط ، لغات زبان انگلیسی پیشرفته ، لغات زبان انگلیسی سال اول دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی سال دوم دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی سال سوم دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی پیش دانشگاهی ، لغات کتاب 504 لغت ضروری و لغات کتاب 1100 در سایت زویا موجود میباشد. لازم بذکر است آزمون های لغات کتاب 504 ، لغات زبان انگلیسی پیش دانشگاهی و لغات زبان انگلیسی متوسطه بیشترین طرفداران را دارند و بیشترین آزمون های آنلاین مربوط به این لغات میباشد. باتوجه به جذابتر کردن آزمون ها شما میتوانید درصد پاسخگویی ، پاسخ های صحیح و پاسخ های اشتباه خود را مشاهده کنید و رتبه خود را در بین سایر کاربرها مشاهده کنید . پس از پاسخ به هر لغت زبان انگلیسی شما میتوانید پاسخ خود و پاسخ صحیح را مشاهده کنید که همین امر باعث آموزش لغات انگلیسی نیز میشود. امیداورم آزمون های آنلاین زبان انگلیسی سایت زویا مورد استفاده شما دوستان عزیز قرار گیرد. باتشکر...[ 1396-10-17 ]

دیکشنری آنلاین
معنی cat به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 150 روز