آموزش زبان انگلیسی

معنی voice response , معنی voice store and forward , معنی voice synthesizer , معنی voice tube , معنی voiced , معنی voiceful , معنی voices , معنی voicless , معنی void , معنی void contract , معنی void distribution coefficient , معنی void result , معنی void set , معنی void volume , معنی voidance , معنی voidance water , معنی voids ratio , معنی voile , معنی voir dire , معنی vol , معنی volans , معنی volant , معنی volar , معنی volatile compound , معنی volatile memory , معنی volatile oils , معنی volatileness , معنی volatility separation , معنی volatilization , معنی volcalo , معنی volcanic , معنی volcanic activity , معنی volcanic rock , معنی volcanicity , معنی volcanism , معنی volcanist , معنی volcanize , معنی volcano , معنی volcanologic , معنی volcanologist , معنی volcanology , معنی vole , معنی volentary , معنی voleyer , معنی Volga , معنی volga gambit , معنی volitant , معنی volitional , معنی volitionally , معنی volitionary , معنی volitive , معنی Volkswagen , معنی volley ball , معنی volley kick , معنی volleyball , معنی volleyball player , معنی volleyer , معنی volt , معنی volt ampere , معنی volt-ampere meter , معنی volt-ampere-hour meter , معنی volt-coulomb , معنی voltage , معنی voltage amplification factor , معنی voltage between lines , معنی voltage between phases , معنی voltage compensation , معنی voltage control , معنی voltage curve , معنی voltage division , معنی voltage factor , معنی voltage gain , معنی voltage increase , معنی voltage indicator , معنی voltage limiter , معنی voltage multiplier , معنی voltage peak , معنی voltage pulse , معنی voltage rating of a condenser , معنی voltage ratio , معنی voltage ratio of transformer , معنی voltage regulator , معنی voltage relay , معنی voltage stabilizing tube , معنی voltage surge protector , معنی voltage to ground , معنی voltage to neutral , معنی voltage triangle , معنی voltage variation ,
اخبار و مطالب آموزشی
معرفی آزمون آنلاین زبان انگلیسی سایت زویا
ایده ابتدای سایت زویا با توجه به نیاز شخصی خودم مبنی بر آزمون آنلاین زبان انگلیسی شروع شد به گونه ای که تعدادی لغات زبان انگلیسی را بصورت تصادفی را مورد پرسش قرار میداد تا روزی که تصمیم گرفتم این آزمون آنلاین زبان انگلیسی را بصورت عمومی (پابلیک) کنم که با استقبال کاربرها روبرو شد. با توجه به استقبال از آزمون آنلاین زبان انگیسی ، لغات آزمون ها را بصورت دسته بندی مرتب شد که هم اکنون در آزمون لغات دسته بندی لغات بصورت لغات زبان انگلیسی پایه ، لغات زبان انگلیسی ساده ، لغات زبان انگلیسی متوسط ، لغات زبان انگلیسی پیشرفته ، لغات زبان انگلیسی سال اول دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی سال دوم دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی سال سوم دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی پیش دانشگاهی ، لغات کتاب 504 لغت ضروری و لغات کتاب 1100 در سایت زویا موجود میباشد. لازم بذکر است آزمون های لغات کتاب 504 ، لغات زبان انگلیسی پیش دانشگاهی و لغات زبان انگلیسی متوسطه بیشترین طرفداران را دارند و بیشترین آزمون های آنلاین مربوط به این لغات میباشد. باتوجه به جذابتر کردن آزمون ها شما میتوانید درصد پاسخگویی ، پاسخ های صحیح و پاسخ های اشتباه خود را مشاهده کنید و رتبه خود را در بین سایر کاربرها مشاهده کنید . پس از پاسخ به هر لغت زبان انگلیسی شما میتوانید پاسخ خود و پاسخ صحیح را مشاهده کنید که همین امر باعث آموزش لغات انگلیسی نیز میشود. امیداورم آزمون های آنلاین زبان انگلیسی سایت زویا مورد استفاده شما دوستان عزیز قرار گیرد. باتشکر...[ 1396-10-17 ]

دیکشنری آنلاین
معنی cat به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 150 روز