آموزش زبان انگلیسی

معنی the needle , معنی the nervous system , معنی the nestor of , معنی the new chief was a nothing , معنی the new of dreams , معنی the new testament , معنی the new woman , معنی the new world , معنی the next day , معنی the next morning , معنی the next process is weaving , معنی the next world , معنی the niagara falls , معنی the nib of a tool , معنی the night before last , معنی the night is yet young , معنی the nile overflows its banks , معنی the nine , معنی the north pole , معنی the north star , معنی the nude , معنی the nuptial day , معنی the objection will not lie , معنی the observed of all observers , معنی the occurrences of the day , معنی the odds are in our favour , معنی the odds are that he will doit , معنی the off horse , معنی the offending party , معنی the offscourings humanity , معنی the oil leaks , معنی the oil tins leak , معنی the old , معنی the old man survived his son , معنی the old p should be continued , معنی the old ways , معنی the old world , معنی the Omayyad , معنی the one that....... , معنی the only begotten son , معنی the only remedy is patience , معنی the opaque , معنی the open door , معنی the open door policy , معنی the open of a street , معنی the opening , معنی the opening chapter , معنی the opening chapter of the quran , معنی the optative , معنی the optative mood , معنی the optio to accept or reject , معنی the oriel , معنی the origin of evil , معنی the original letter , معنی the orthodox church , معنی the other , معنی the other d. , معنی the other day , معنی the other two , معنی the others , معنی the out ward eye , معنی the outer man , معنی the outer world , معنی the outskirts of the town , معنی the outward man , معنی the outward state , معنی the owner of , معنی the p health of old men , معنی the p of hoppiness , معنی the p of income to expenses , معنی the p was used as a promenade , معنی the pacific , معنی the pad , معنی the pale , معنی the panel of a door , معنی the paper is written all over , معنی the parent of all evils , معنی the parliament is sitting , معنی the parliament is up , معنی the paroxysm of a volcano , معنی the party is led by him , معنی the party rallied round him , معنی the passive voice , معنی the passive voive , معنی the past tense , معنی the peculiarities of mammals , معنی the penalty of death , معنی the penetration of a telescope , معنی the peninsula ,
اخبار و مطالب آموزشی
معرفی آزمون آنلاین زبان انگلیسی سایت زویا
ایده ابتدای سایت زویا با توجه به نیاز شخصی خودم مبنی بر آزمون آنلاین زبان انگلیسی شروع شد به گونه ای که تعدادی لغات زبان انگلیسی را بصورت تصادفی را مورد پرسش قرار میداد تا روزی که تصمیم گرفتم این آزمون آنلاین زبان انگلیسی را بصورت عمومی (پابلیک) کنم که با استقبال کاربرها روبرو شد. با توجه به استقبال از آزمون آنلاین زبان انگیسی ، لغات آزمون ها را بصورت دسته بندی مرتب شد که هم اکنون در آزمون لغات دسته بندی لغات بصورت لغات زبان انگلیسی پایه ، لغات زبان انگلیسی ساده ، لغات زبان انگلیسی متوسط ، لغات زبان انگلیسی پیشرفته ، لغات زبان انگلیسی سال اول دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی سال دوم دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی سال سوم دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی پیش دانشگاهی ، لغات کتاب 504 لغت ضروری و لغات کتاب 1100 در سایت زویا موجود میباشد. لازم بذکر است آزمون های لغات کتاب 504 ، لغات زبان انگلیسی پیش دانشگاهی و لغات زبان انگلیسی متوسطه بیشترین طرفداران را دارند و بیشترین آزمون های آنلاین مربوط به این لغات میباشد. باتوجه به جذابتر کردن آزمون ها شما میتوانید درصد پاسخگویی ، پاسخ های صحیح و پاسخ های اشتباه خود را مشاهده کنید و رتبه خود را در بین سایر کاربرها مشاهده کنید . پس از پاسخ به هر لغت زبان انگلیسی شما میتوانید پاسخ خود و پاسخ صحیح را مشاهده کنید که همین امر باعث آموزش لغات انگلیسی نیز میشود. امیداورم آزمون های آنلاین زبان انگلیسی سایت زویا مورد استفاده شما دوستان عزیز قرار گیرد. باتشکر...[ 1396-10-17 ]

دیکشنری آنلاین
معنی cat به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 149 روز