آموزش زبان انگلیسی

معنی spinal column , معنی spinal cord , معنی spinal fluid , معنی spinal ganglion , معنی spinal nerve , معنی spinal reflex , معنی spinally , معنی spindle , معنی spindle head , معنی spindle legged , معنی spindle molder , معنی spindle shanked , معنی spindle tree , معنی spindly , معنی spindrift , معنی spine , معنی spine wall , معنی spinel-ruby , معنی spineless , معنی spinescent , معنی spinet , معنی spininning machine , معنی spinnaker , معنی spinnaker pole , معنی spinner , معنی spinner play , معنی spinneret , معنی spinnerete , معنی spinney , معنی spinning , معنی spinning band column , معنی spinning charge , معنی spinning frame , معنی spinning jenny , معنی spinning test , معنی spinny , معنی spino-cerebellar , معنی spinose , معنی spinosity , معنی spinous , معنی spinster , معنی spinsterhood , معنی spinsterish , معنی spinule , معنی spiny , معنی spiracle , معنی spiracular , معنی spiral , معنی spiral agitator , معنی spiral arms , معنی spiral galaxy , معنی spiral instability , معنی spiral of wages and prices , معنی spiral ratchet drill , معنی spiral reinforcement , معنی spiral spring , معنی spiral stability , معنی spiral stairs , معنی spiral test , معنی spirality , معنی spirally , معنی spirant , معنی spire , معنی spiriferous , معنی spirilual nutriment , معنی spiringing to the mind first , معنی spirit , معنی spirit of wine , معنی spirit stain , معنی spirit varnish , معنی spirit(s) of wine , معنی spirit(s)of camphor , معنی spirited , معنی spiritless , معنی spiritous , معنی spirits , معنی spirits of wine , معنی spiritual , معنی spiritual guide , معنی spiritual leader , معنی spiritual matters , معنی spiritual preceptor , معنی spiritualist , معنی spirituality , معنی spiritualization , معنی spiritualize , معنی spiritually , معنی spiritualty , معنی spirituelle ,
اخبار و مطالب آموزشی
معرفی آزمون آنلاین زبان انگلیسی سایت زویا
ایده ابتدای سایت زویا با توجه به نیاز شخصی خودم مبنی بر آزمون آنلاین زبان انگلیسی شروع شد به گونه ای که تعدادی لغات زبان انگلیسی را بصورت تصادفی را مورد پرسش قرار میداد تا روزی که تصمیم گرفتم این آزمون آنلاین زبان انگلیسی را بصورت عمومی (پابلیک) کنم که با استقبال کاربرها روبرو شد. با توجه به استقبال از آزمون آنلاین زبان انگیسی ، لغات آزمون ها را بصورت دسته بندی مرتب شد که هم اکنون در آزمون لغات دسته بندی لغات بصورت لغات زبان انگلیسی پایه ، لغات زبان انگلیسی ساده ، لغات زبان انگلیسی متوسط ، لغات زبان انگلیسی پیشرفته ، لغات زبان انگلیسی سال اول دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی سال دوم دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی سال سوم دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی پیش دانشگاهی ، لغات کتاب 504 لغت ضروری و لغات کتاب 1100 در سایت زویا موجود میباشد. لازم بذکر است آزمون های لغات کتاب 504 ، لغات زبان انگلیسی پیش دانشگاهی و لغات زبان انگلیسی متوسطه بیشترین طرفداران را دارند و بیشترین آزمون های آنلاین مربوط به این لغات میباشد. باتوجه به جذابتر کردن آزمون ها شما میتوانید درصد پاسخگویی ، پاسخ های صحیح و پاسخ های اشتباه خود را مشاهده کنید و رتبه خود را در بین سایر کاربرها مشاهده کنید . پس از پاسخ به هر لغت زبان انگلیسی شما میتوانید پاسخ خود و پاسخ صحیح را مشاهده کنید که همین امر باعث آموزش لغات انگلیسی نیز میشود. امیداورم آزمون های آنلاین زبان انگلیسی سایت زویا مورد استفاده شما دوستان عزیز قرار گیرد. باتشکر...[ 1396-10-17 ]

دیکشنری آنلاین
معنی cat به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 150 روز