آموزش زبان انگلیسی

معنی hammerlock , معنی hammerman , معنی hammersmith , معنی hammock , معنی hammock stowers , معنی hammock-chair , معنی hammy , معنی hamous , معنی Hamoy , معنی hamp shire , معنی hamper , معنی hamshackle , معنی Hamshahri , معنی hamster , معنی hamstring , معنی hamstring pull , معنی hamulus , معنی Hamze , معنی Han Dun Nunh , معنی Hanan Ghashravi , معنی hand , معنی hand advance , معنی hand and foot , معنی hand and glove , معنی hand anvil , معنی hand augger , معنی hand bag , معنی hand balance , معنی hand basin , معنی hand bomb , معنی hand brake , معنی hand brake lever , معنی hand cable winch , معنی hand calculator , معنی hand combat , معنی hand drill , معنی hand extinguisher , معنی hand forming , معنی hand glass , معنی hand glider , معنی hand grenade , معنی hand guards , معنی hand held , معنی hand held computer , معنی hand in glove , معنی hand in hand , معنی hand knife , معنی hand lade , معنی hand lever-operated grease gun , معنی hand made brick , معنی hand maid , معنی hand me down , معنی hand mill , معنی hand molding , معنی hand of a watch , معنی hand on , معنی hand over fist , معنی hand packed rockfill , معنی hand placed rock (am) , معنی hand reamer , معنی hand receipt , معنی hand regulation , معنی hand roller , معنی hand running , معنی hand screw press , معنی hand selector switch , معنی hand someness , معنی hand steering position , معنی hand to mouth , معنی hand torch , معنی hand traverse , معنی hand vise , معنی hand wash basin , معنی hand wheel , معنی hand-ball , معنی hand-barrow , معنی hand-fed , معنی hand-gallop , معنی hand-glass , معنی hand-inhand poition , معنی hand-knitted , معنی hand-light , معنی hand-loom , معنی hand-made , معنی hand-mill , معنی hand-operated chuck , معنی hand-operated molding machine , معنی hand-organ , معنی hand-picked ,
اخبار و مطالب آموزشی
معرفی آزمون آنلاین زبان انگلیسی سایت زویا
ایده ابتدای سایت زویا با توجه به نیاز شخصی خودم مبنی بر آزمون آنلاین زبان انگلیسی شروع شد به گونه ای که تعدادی لغات زبان انگلیسی را بصورت تصادفی را مورد پرسش قرار میداد تا روزی که تصمیم گرفتم این آزمون آنلاین زبان انگلیسی را بصورت عمومی (پابلیک) کنم که با استقبال کاربرها روبرو شد. با توجه به استقبال از آزمون آنلاین زبان انگیسی ، لغات آزمون ها را بصورت دسته بندی مرتب شد که هم اکنون در آزمون لغات دسته بندی لغات بصورت لغات زبان انگلیسی پایه ، لغات زبان انگلیسی ساده ، لغات زبان انگلیسی متوسط ، لغات زبان انگلیسی پیشرفته ، لغات زبان انگلیسی سال اول دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی سال دوم دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی سال سوم دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی پیش دانشگاهی ، لغات کتاب 504 لغت ضروری و لغات کتاب 1100 در سایت زویا موجود میباشد. لازم بذکر است آزمون های لغات کتاب 504 ، لغات زبان انگلیسی پیش دانشگاهی و لغات زبان انگلیسی متوسطه بیشترین طرفداران را دارند و بیشترین آزمون های آنلاین مربوط به این لغات میباشد. باتوجه به جذابتر کردن آزمون ها شما میتوانید درصد پاسخگویی ، پاسخ های صحیح و پاسخ های اشتباه خود را مشاهده کنید و رتبه خود را در بین سایر کاربرها مشاهده کنید . پس از پاسخ به هر لغت زبان انگلیسی شما میتوانید پاسخ خود و پاسخ صحیح را مشاهده کنید که همین امر باعث آموزش لغات انگلیسی نیز میشود. امیداورم آزمون های آنلاین زبان انگلیسی سایت زویا مورد استفاده شما دوستان عزیز قرار گیرد. باتشکر...[ 1396-10-17 ]

دیکشنری آنلاین
معنی cat به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 150 روز