آموزش زبان انگلیسی

معنی reenforce , معنی reenforceŠetc , معنی reengage , معنی reengine , معنی reenterant , معنی reentering , معنی reentrable program , معنی reentrance , معنی reentrant code , معنی reentrant program , معنی reentrant subroutine , معنی reentry phase , معنی reentry vehicle , معنی reest , معنی reestablish , معنی reestablishment , معنی reeve , معنی reexamine , معنی reface , معنی reface (to) , معنی refan , معنی refashion , معنی refect , معنی refection , معنی refectory , معنی refelectingly , معنی refer , معنی Refer , معنی Refer , معنی refer to drawer , معنی referable , معنی referee , معنی referee in case of need , معنی referee stops contest , معنی referee-throw , معنی reference , معنی reference address , معنی reference count technique , معنی reference edge , معنی reference frame , معنی reference group , معنی reference junction , معنی reference language , معنی reference librery , معنی reference number , معنی reference phase , معنی reference piece , معنی reference pilot , معنی reference signal , معنی reference station , معنی reference time , معنی reference-book , معنی references , معنی referendum , معنی referent , معنی referential , معنی refernce manual , معنی refernce parameter , معنی referral , معنی referral order , معنی referred , معنی referred brief , معنی referred pain , معنی referred sensation , معنی referrence , معنی referring , معنی referring to a document , معنی referring to your letter of , معنی refers , معنی refile , معنی refill , معنی refill wire reel (to) , معنی refillable , معنی refinance , معنی refine , معنی refined , معنی refined iron , معنی refined lead , معنی refined spelter , معنی refined steel , معنی refinef copper , معنی refinement , معنی refiner , معنی refinery , معنی refinery gas , معنی refinery process , معنی refining , معنی refining furnace , معنی refining hearth ,
اخبار و مطالب آموزشی
معرفی آزمون آنلاین زبان انگلیسی سایت زویا
ایده ابتدای سایت زویا با توجه به نیاز شخصی خودم مبنی بر آزمون آنلاین زبان انگلیسی شروع شد به گونه ای که تعدادی لغات زبان انگلیسی را بصورت تصادفی را مورد پرسش قرار میداد تا روزی که تصمیم گرفتم این آزمون آنلاین زبان انگلیسی را بصورت عمومی (پابلیک) کنم که با استقبال کاربرها روبرو شد. با توجه به استقبال از آزمون آنلاین زبان انگیسی ، لغات آزمون ها را بصورت دسته بندی مرتب شد که هم اکنون در آزمون لغات دسته بندی لغات بصورت لغات زبان انگلیسی پایه ، لغات زبان انگلیسی ساده ، لغات زبان انگلیسی متوسط ، لغات زبان انگلیسی پیشرفته ، لغات زبان انگلیسی سال اول دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی سال دوم دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی سال سوم دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی پیش دانشگاهی ، لغات کتاب 504 لغت ضروری و لغات کتاب 1100 در سایت زویا موجود میباشد. لازم بذکر است آزمون های لغات کتاب 504 ، لغات زبان انگلیسی پیش دانشگاهی و لغات زبان انگلیسی متوسطه بیشترین طرفداران را دارند و بیشترین آزمون های آنلاین مربوط به این لغات میباشد. باتوجه به جذابتر کردن آزمون ها شما میتوانید درصد پاسخگویی ، پاسخ های صحیح و پاسخ های اشتباه خود را مشاهده کنید و رتبه خود را در بین سایر کاربرها مشاهده کنید . پس از پاسخ به هر لغت زبان انگلیسی شما میتوانید پاسخ خود و پاسخ صحیح را مشاهده کنید که همین امر باعث آموزش لغات انگلیسی نیز میشود. امیداورم آزمون های آنلاین زبان انگلیسی سایت زویا مورد استفاده شما دوستان عزیز قرار گیرد. باتشکر...[ 1396-10-17 ]

دیکشنری آنلاین
معنی cat به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 150 روز