خلاصه:
امروز موضوع توسعه از مباحث اساسی كشور است اما برای دستیابی به توسعه پایدار باید به زیر ساخت های فرهنگی آن پرداخت و توسعه فرهنگی را به عنوان بستر اصلی توسعه همه جانبه مورد توجه قرار داد
توضیحات:
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات13
حجم فایل11 کیلو بایت

دیدگاه پیاژه در گستره اصلاحات در آموزش و پرورش

 

چكیده 
امروز موضوع توسعه از مباحث اساسی كشور است اما برای دستیابی به توسعه پایدار باید به زیر ساخت های فرهنگی آن پرداخت و توسعه فرهنگی را به عنوان بستر اصلی توسعه همه جانبه مورد توجه قرار داد از سوی دیگر باید عنایت داشت كه لازمه توسعه فرهنگی توسعه نیروی انسانی به همراه باروری اندیشه و خردورزی است كه این خود مستلزم ایجاد تحولات و اصلاحات جدی در عرصه آموزش و پرورش می باشد به اعتقاد پیاژه مساله كلیدی نوسازی آموزش و پرورش و آماده سازی معلمان است و در این راستا معلم آینده باید در ارتباط با جامعه قرار گیرد و با فرهنگ عمومی آشنا شود البته این آشنایی نباید جنبه صرف نظری داشته باشد بلكه باید بر آموزش های عملی تاكیدگردد تا بدین ترتیب او به تواند با تغییر نقش خود از سخنران به یك آزمایشگر عر صه آموزش یادگیری را فعال سازد علاوه بر آماده سازی معلمان ارزشمند سازی هیات آموزشی نیز لازمه اصلاحات در آموزش و پرورش است شعار پیاژه برای این منظور تحصیلات دانشگاهی كامل برای معلمان كلیه سطوح آموزشی است زیرا به نظر او آموزش و پرورش علاوه بر این كه هنر است یك علم نیز است پیاژه باگذشته نگری از نظر كمی فراهم سازی امكان برخورداری آموزش برای همه و از نظر كیفی به آموزشهای پیش دبستانی توجه دارد همچنین با دید آینده نگری تاكید بر تحول روشهای آموزش و به كارگیری روش های فعال دارد و بنا به همین تاكید اعتقاد دارد آموزش و پرورش وظیفه پروردن انسان های خلاق را عهده دار است موضوع دیگری كه مورد توجه جدی پیاژه قرار گرفته مساله تربیت بین المللی است به نظر او آموزش و پرورش می باید تفاهم اغماض و دوستی تمام ملل و گروه های نژادی یا مذهبی را مساعد سازد و فعالیت های ملل را در را حفظ صلح هموار كند 
مقدمه : 
پیاژه دانشمندی كه افكار بنیادی و به كار بسته نظام روانشناختی وی در تربیت رهنمود دهنده اند در مصاحبه ای با فروتنی اعلام می كند از آنجا كه متخصص آموزش و پرورش نیستم به خود اجازه نمی دهم چیزی به معلمان توصیه كنم آنچه از من ساخته است تهیه داده ها و یافته هایی است كا آنان بتوانند مورد استفاده قرار دهند (1) همچنین در جای دیگر می گوید من در آموزش و پرورش صاحب عقیده نیستم اما مساله تربیت سخت مورد توجه من است چه احساس می كنم باید اصلاحات و تغییرات عظیمی به عمل آورد (2) او یاد آور می گردد زیباترین اصلاحات و بازسازی ها به جائی نمی انجامد اگر معلمانی به تعدادكافی و با سطح آمادگی متناسب در اختیار نباشند بدین ترتیب برای آنكه مدرسه با یك نو سازی تربیتی قرین گردد باید در وهله نخست به مساله آماده سازی معلمان بپردازد پیاژه آماده سازی معلمان را مساله كلیدی این نوسازی می داند اگر معلمان از توشه علمی محكم تری برخوردار باشند همین امر دارای یك پیامد اقتصادی نیز هست بالا رفتن سطح زندگی همراه با بالا رفتن مقام و منزلت اجتماعی آنان آن وقت است كه كمبود معلم تقلیل خواهد یافت و محافظه كاری آموزشگاهی كه یك موسسه تربیتی را به صورت یك ارگانیسم تربیتی واپس نگر در می آورد به حداقل خواهد رسید بدیهی است نتایجی كه بار می آیند هم در سطح اقتصاد تربیت مثبت خواهد بود و هم در سطح اصلاح شرایط شكوفایی كودكان و هم در رابطه با این تغییرات از لحاظ بالا رفتن سطح فرهنگی مردم خلاصه آن كه نظام های تربیتی بر این اساس به تولید بیشتری نایل خواهند آمد حتی اگر این امر هدف اصلی تربیت نباشد برای موفقیت در این راه باید معلم به دانش روان شناسی و آموزش و پرورش مجهز شود افزون بر این وی باید از لحاظ آموزش و پرورش تجربی كه برترین رشته برای معلمان مدرسه است در سطح معتبری آماده شود این آماده سازی را باید از طریق موسساتی برای معلمان تامین كرد كه در این ارتباط فعال با جامعه باشند یعنی آنكه هدف فقط آماده سازی معلم از لحاظ معلومات نباشد بلكه معلم آینده با فرهنگ عمومی كه برای گسترش ذهنی او لازم است دمساز باشد البته در مورد آموزش و پرورش مخصوص آماده سازی معلمان روش هائی بكار گرفته می شود كه بریدگی از اجتماع به درجات كمتری در چهارچوب آنها مشهود است امادر حال خطر جدایی همواره پا بر جاست در دانشگاه ها ممكن است این خطر وجود داشته باشد كه بیشتر بر آماده سازی فرهنگی و نظری تكیه كنند و به اندازه كافی به فعالیت عمومی نپردازند پس باید در هر موسسه ای كه به منظور آماده سازی معلمان مورد بهره برداری قرار می گیرد برنامه ای تدوین گردد كه هم دریچه آن به روی جامعه باز باشد و هم از یك استحكام روشن شناختی برخوردار باشد تا مربی آینده به معلومات روان شناختی و جامعه شناختی سطح بالائی دست یابد و بتواند در عین مشاركت در امر شكوفایی شاگردان خود از طریق آموزشی كه مبتنی بر یك روش فعل پذیر نیست به آزمایشگری نیز دست زند بنا بر این یكی از موضوع گیریهای پیاژه در گستره تربیت در باب روشهای تهیه و ارائه مطالب آموختنی فعال ساختن شاگرد و پایان دادن به دوران( معلم به منزله سخنرانی) است به نظر او معلم باید موضوعات تازه ای به شاگرد عرضه كند اما این تازگی نباید بیش از اندازه باشد تا آنكه از سر خوردگی هایی كه ذوق كوشش را دستخوش باز داری می سازد و حتی شاگرد را به واپس روی سوق می دهند اجتناب شود از نظر او آموزش باید فرصت بیشتری به شاگرد دهد تا خود عنان ررفتار و تجارت خویش را در دست گیرد اما در عین حال مهمتا كار است كه معلم لوازم و شرایطی را در دسترس شاگرد قرار دهد تا راه پیشرفت وی هموار شود البته منظور این نیست كه شاگرد به هر كاری كه مایل است بپردازد بلكه مقصود قرار دادن او در صحنه اوضاع و احوالی است كه بتواند مسائل تازه ای را در وی بر انگیزند و بین آنها ارتباط برقرار كنند باید در عین آزادگذاردن شاگردان بتوان آنهارا هدایت كرد به اعتقاد پیاژه در آماده سازی و ارزشمند سازی هیات آموزشی دو مساله عمومی وجود دارد : مساله اول مربوط به ( آماده ساختن معلمان ) یعنی آن چیزی كه در عمل مساله مقدماتی هر تغییر و اصلاح آموزش و پرورش است چه تا زمانی كه این مساله به گونه ای رضایت بخش حل نشده باشد كاملا بیهوده است كه به تدوین برنامه های خوب بپردارند یا نظریه های زیبایی درباره آنچه باید تحقق یابد طرح ریزی كنند اما این مساله خود دو جنبه دارد : نخست مساله اجتماعی ( ارزنده سازی یا از نو ارزشمند سازی هیات آموزش ابتدایی و متوسط) كه افكار عمومی ارزش درست وو اقعی خدمات انان را نمی شناسد و از همین جاست كه قطع علاقه و كمیابی در این حرفه روز افزون اند و یكی از خطرات عظیم را برای پیشرفت و حتی بقای تمدن ما تشكیل می دهند جنبه دیگر آماده سازی فكری و اخلاقی هیات آموزشی است مساله ای كه باید آن را بسیار مشكل دانست چه هر قدر روش های خاص آموزش بهتر باشند حرفه معلمی حرفه ا ی ناراحت خواهد بود چه هم مستلزم سطح بالایی از لحاظ شناخت شاگردان و مواد است و هم نیاز به قریحه ای واقعی دارد برای این دو مساله فقط یك راه حل منطقی و درست وجود دارد : تحصیلات دانشگاهی كامل برای معلمان كلیه سطوح آموزشی . مساله دوم مربوط به ساخت آینده دانشگا ه هاست كه آماده سازی معلمان و نیز آماده سازی هر متخصص دیگری تابع ان است روشن است كه برای تقلیل نقش مصیبت بار دانشكده ها باید مجموعه های متحرك بین رشته ای گوناگون را جانشین آنها ساخت اما تا زمانی كه دو اصل اساسی با تمام نتایجی كه در بر دارند بر این تركیب ها یا مجموعه ها بلا اثر خواهند بود این دو اصل عبارتند از :

کلمات کلیدی:
پرسشنامه خودپنداره مربوط به مدرسه یی یسن چن
"در پژوهش حاضر، اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش آموزان مبتلا به نارساخوانی تحولی مورد بررسی قرار گرفت"
پیشینه پژوهش وچاچوب مبانی نظری مفاهیم و تعاریف کارآفرینی
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مالكیت و حاكمیت شركتی
اخبار و مطالب آموزشی
بررسی اعتراض داوطلبان کنکور در کمیسیون آموزش و سازمان سنجش
معاون آموزشی وزارت علوم با تاکید بر اینکه اعمال سهمیه ۵ درصدی ایثارگران اعتراضاتی را از سوی داوطلبان به نتایج نهایی کنکور به همراه داشت، گفت: این اعتراضات قابل تامل است و مسئولان سازمان سنجش آموزش کشور و همچنین کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در حال پیگیری برای حل موضوع هستند....[ 1396-7-2 ]

اعلام نتایج انتخاب رشته‌های باآزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد از ساعت ۱۴
نتایج انتخاب رشته‌های با آزمون کارشناسی ناپیوسته ۱۳۹۶دانشگاه آزاداسلامی امروز یکشنبه ۲ مهر اعلام می‌شود....[ 1396-7-2 ]

اعلام جزئیات مصاحبه رشته‌های خاص کنکور
مشاور عالی سازمان آموزش سنجش کشور جزئیات مصاحبه رشته‌های خاص آزمون سراسری 96 را تشریح کرد....[ 1396-7-2 ]

توضیح مرکز سنجش آموزش پزشکی درباره اعمال سهمیه ۵ درصدی در آزمون‌ها
رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی گفت: به دلیل اینکه در مصوبه مجلس برای اعمال ۵ درصد سهمیه به فرزندان و همسران افرادی با سابقه ۶ ماه حضور در جبهه و مجروحیت زیر ۲۵ درصد، لزوم تدوین آیین‌نامه اجرایی احساس نشده بود، تدوین این آیین‌نامه غیر قانونی منتفی و تصمیم بر این شد که این سهمیه در آزمون ارشد علوم پزشکی اعمال شود. ...[ 1396-7-2 ]

آموزش زبان انگلیسی

سایت زویا در تلاش است تا بستر مناسبی را برای دانش آموزان علاقه مند به آموزش زبان انگلیسی فراهم سازد از این رو ذکر چند نکته خالی از لطف نیست. سایت آموزش زبان انگلیسی زویا نقش کمکی را دارد و این آموزش ها را نمیتوان جایگزین آموزش های اصلی دانست. پیش از هر کاری لازم است تا شما در سایت زویا ثبت نام کنید تا هم از تمام امکانات سایت بهرمند شوید و هم سابقه آموزش های شما حفظ شود. برای ارزیابی سطح زبان انگلیسی خود ازآزمون لغات که در سطح بندی های مختلف تنظیم شده است استفاده نمایید و در هر سطحی که به 70درصد لغات پاسخ صحیح دادید به سطح بالاتر بروید آخرین سطحی که توانستید بالاتر از 70 درصد پاسخ صحیح بدهید این سطح زبان انگلیسی شما میباشد. برای هر سطح حداقل به 20 لعت پاسخ دهید. پس از دانستن سطح زبان خود به قسمت فلش کارت ها و سطح مورد نظر رفته و با مورد لغات فلش کارت زبان انگلیسی دایره لغات خود را در این سطح زبان انگلیسی افزایش دهید. در کانال تلگرامی آموزش زبان انگلیسی زویا عضو شوید و لغاتی که روزانه ارسال میشود را مرور کنید. اگر ایده خوبی برای آموزش زبان انگلیسی دارید از طریق کانال تلگرام سایت زویا با ما در تماس باشید. معنی zooya به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی دیکشنری , دیکشنری فارسی به فارسی , دانلود دیکشنری فارسی به انگلیسی , دیکشنری انگلیسی به فارسی با تلفظ , دیکشنری انگلیسی به انگلیسی , دیکشنری فارسی به انگلیسی اندروید , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری متن انگلیسی به فارسی , سوالات تعیین سطح زبان انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی , نمونه سوالات آزمون شفاهی تعیین سطح زبان انگلیسی , دانلود نمونه سوالات تعیین سطح زبان انگلیسی , لیست لغات 504 pdf , لیست لغات 504 با معنی , دانلود لغات 504 برای موبایل , لیست لغات 1100 , دانلود لیست لغات 504 pdf , لیست لغات 504 واژه , دانلود فلش کارت 504 , لیست کلمات ۵۰۴