آموزش زبان انگلیسی

معنی to release for a ransom , معنی to release on parole , معنی to relieve guard , معنی to relieve one of a load , معنی to remain faithful , معنی to remain in force , معنی to remember oneself , معنی to remove a doubt , معنی to rend laths , معنی to render a ssistance , معنی to repeat oneself , معنی to replace a loss , معنی to report for duty , معنی to report oneself , معنی to repose oneself , معنی to represent a play , معنی to request issuance , معنی to request the company of: , معنی to reseat a theatre , معنی to resist an attack , معنی to resist heat , معنی to resolve a doubt , معنی to resort to referendum , معنی to respect oneself , معنی to respect persons , معنی to rest on ones laurels , معنی to rest up , معنی to restor to life , معنی to restorative to life , معنی to retire in to oneself , معنی to return a greeting , معنی to return a v to any one , معنی to rev up , معنی to reveal itself , معنی to rid to hounds , معنی to ride a race , معنی to ride and tie , معنی to ride for a fall , معنی to ride hell-for-leather , معنی to ride on a horse , معنی to ride one down , معنی to ride out , معنی to ride roughshod , معنی to rig the market , معنی to rime one word with another , معنی to ring a bull , معنی to ring for , معنی to ring off , معنی to ring the changes , معنی to ring the curtain up or down , معنی to ring the knell of anything , معنی to ring up , معنی to rise with the lark , معنی to rise with the sun , معنی to riven laths , معنی to roar deaf , معنی to roar down , معنی to roar with laughter , معنی to roar with pain , معنی to rob peter to pay paul , معنی to rock to sleep , معنی to roll by , معنی to roll a huge snowball , معنی to roll on , معنی to roll up the enemy line , معنی to root up (or out) , معنی to rot off , معنی to rough it , معنی to round into a man , معنی to round on any one , معنی to round up , معنی to rouse oneself , معنی to rouse to action , معنی to row a race , معنی to rub a thing in , معنی to rub away , معنی to rub dry , معنی to rub out , معنی to rub sore , معنی to rub through or along , معنی to rule off , معنی to rule out , معنی to rule the roast , معنی to rummage out (or up) , معنی to run a , معنی to run a race , معنی to run across or against , معنی to run aground , معنی to run any one hard(or close) ,
اخبار و مطالب آموزشی
معرفی آزمون آنلاین زبان انگلیسی سایت زویا
ایده ابتدای سایت زویا با توجه به نیاز شخصی خودم مبنی بر آزمون آنلاین زبان انگلیسی شروع شد به گونه ای که تعدادی لغات زبان انگلیسی را بصورت تصادفی را مورد پرسش قرار میداد تا روزی که تصمیم گرفتم این آزمون آنلاین زبان انگلیسی را بصورت عمومی (پابلیک) کنم که با استقبال کاربرها روبرو شد. با توجه به استقبال از آزمون آنلاین زبان انگیسی ، لغات آزمون ها را بصورت دسته بندی مرتب شد که هم اکنون در آزمون لغات دسته بندی لغات بصورت لغات زبان انگلیسی پایه ، لغات زبان انگلیسی ساده ، لغات زبان انگلیسی متوسط ، لغات زبان انگلیسی پیشرفته ، لغات زبان انگلیسی سال اول دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی سال دوم دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی سال سوم دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی پیش دانشگاهی ، لغات کتاب 504 لغت ضروری و لغات کتاب 1100 در سایت زویا موجود میباشد. لازم بذکر است آزمون های لغات کتاب 504 ، لغات زبان انگلیسی پیش دانشگاهی و لغات زبان انگلیسی متوسطه بیشترین طرفداران را دارند و بیشترین آزمون های آنلاین مربوط به این لغات میباشد. باتوجه به جذابتر کردن آزمون ها شما میتوانید درصد پاسخگویی ، پاسخ های صحیح و پاسخ های اشتباه خود را مشاهده کنید و رتبه خود را در بین سایر کاربرها مشاهده کنید . پس از پاسخ به هر لغت زبان انگلیسی شما میتوانید پاسخ خود و پاسخ صحیح را مشاهده کنید که همین امر باعث آموزش لغات انگلیسی نیز میشود. امیداورم آزمون های آنلاین زبان انگلیسی سایت زویا مورد استفاده شما دوستان عزیز قرار گیرد. باتشکر...[ 1396-10-17 ]

دیکشنری آنلاین
معنی cat به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 152 روز