آموزش زبان انگلیسی

معنی absorption oil , معنی absorption peak , معنی absorption power , معنی absorption property , معنی absorption refrigerating machine , معنی absorption spectrophometry , معنی absorption spectroscopy , معنی absorption test , معنی absorption transition , معنی absorption tube , معنی absorptive , معنی absorptiveness , معنی abstain , معنی abstainer , معنی abstaining , معنی abstemen , معنی abstemious , معنی abstemiously , معنی abstemiousness , معنی abstention , معنی abstention from taking an oath , معنی abstentious , معنی absterge , معنی abstergent , معنی abstersion , معنی abstinence , معنی abstinence;or abstinency , معنی abstinent , معنی abstinently , معنی abstract , معنی abstract 1 , معنی abstract 2 , معنی abstract a deed , معنی abstract noun , معنی abstract number , معنی abstract thinking , معنی abstracted , معنی abstractedly , معنی abstractedness , معنی abstracter , معنی abstraction , معنی abstractionism , معنی abstractive , معنی abstractly , معنی abstruse , معنی abstrusely , معنی abstruseness , معنی absurd , معنی absurdities test , معنی absurdity , معنی absurdly , معنی Abtin , معنی Abu Dhabi , معنی Abu Hanifa , معنی Abu Musab Zarqawi , معنی Abu-Ali , معنی Abu-Taleb , معنی Abubakr , معنی abuleia , معنی abulic , معنی abulomania , معنی abundance , معنی abundancy motive , معنی Abundant , معنی Abundant , معنی abundant , معنی abundant element , معنی abundantly , معنی Abuse , معنی Abuse , معنی abuse , معنی abuse 2 , معنی abuse of confidence , معنی abuse of power , معنی abuse of rights , معنی abuser , معنی abusing a blank signed document , معنی abusive , معنی abusive language , معنی abusively , معنی abusiveness , معنی abut , معنی abutilon , معنی abuting surface , معنی abutment , معنی abuttal , معنی abuttals , معنی abutting , معنی abutting edge ,
اخبار و مطالب آموزشی
معرفی آزمون آنلاین زبان انگلیسی سایت زویا
ایده ابتدای سایت زویا با توجه به نیاز شخصی خودم مبنی بر آزمون آنلاین زبان انگلیسی شروع شد به گونه ای که تعدادی لغات زبان انگلیسی را بصورت تصادفی را مورد پرسش قرار میداد تا روزی که تصمیم گرفتم این آزمون آنلاین زبان انگلیسی را بصورت عمومی (پابلیک) کنم که با استقبال کاربرها روبرو شد. با توجه به استقبال از آزمون آنلاین زبان انگیسی ، لغات آزمون ها را بصورت دسته بندی مرتب شد که هم اکنون در آزمون لغات دسته بندی لغات بصورت لغات زبان انگلیسی پایه ، لغات زبان انگلیسی ساده ، لغات زبان انگلیسی متوسط ، لغات زبان انگلیسی پیشرفته ، لغات زبان انگلیسی سال اول دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی سال دوم دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی سال سوم دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی پیش دانشگاهی ، لغات کتاب 504 لغت ضروری و لغات کتاب 1100 در سایت زویا موجود میباشد. لازم بذکر است آزمون های لغات کتاب 504 ، لغات زبان انگلیسی پیش دانشگاهی و لغات زبان انگلیسی متوسطه بیشترین طرفداران را دارند و بیشترین آزمون های آنلاین مربوط به این لغات میباشد. باتوجه به جذابتر کردن آزمون ها شما میتوانید درصد پاسخگویی ، پاسخ های صحیح و پاسخ های اشتباه خود را مشاهده کنید و رتبه خود را در بین سایر کاربرها مشاهده کنید . پس از پاسخ به هر لغت زبان انگلیسی شما میتوانید پاسخ خود و پاسخ صحیح را مشاهده کنید که همین امر باعث آموزش لغات انگلیسی نیز میشود. امیداورم آزمون های آنلاین زبان انگلیسی سایت زویا مورد استفاده شما دوستان عزیز قرار گیرد. باتشکر...[ 1396-10-17 ]

دیکشنری آنلاین
معنی cat به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 150 روز