آموزش زبان انگلیسی

معنی airborne sensor , معنی airbreathing missile , معنی aircraft , معنی aircraft accident , معنی aircraft accident report (a.a.r.) , معنی aircraft alternation , معنی aircraft arresting barrier , معنی aircraft arresting complex , معنی aircraft arresting gear , معنی aircraft arresting reset unit , معنی aircraft battery , معنی aircraft carrie , معنی aircraft carrier , معنی aircraft climb corridor , معنی aircraft engine , معنی aircraft guide , معنی aircraft industry , معنی aircraft inspection , معنی aircraft log book , معنی aircraft manufacture , معنی aircraft mission equipment , معنی aircraft modification and control , معنی aircraft plumping , معنی aircraft records , معنی aircraft repair , معنی aircraft rigging , معنی aircraft role equipment , معنی aircraft specification , معنی aircraft structure , معنی aircraft system , معنی aircraft turn around , معنی aircraft visibility , معنی aircrew , معنی airdrome , معنی airdrop , معنی airdrop platform , معنی airedale , معنی airflow , معنی airframe mechanic , معنی airfreight , معنی airglow , معنی airhead line , معنی airhead operations , معنی airhole of a cellar , معنی airily , معنی airiness , معنی airless solid injection , معنی airline , معنی airliner , معنی airlines , معنی airman basic , معنی airmanship , معنی airmobile support party , معنی airometer , معنی airplain , معنی airplane , معنی airplane spark plug , معنی airplane turn , معنی airpocket , معنی airport , معنی airport traffic area , معنی airsick , معنی airspace reservation , معنی airspace warning area , معنی airspeed indicator , معنی airstream , معنی airt , معنی airwave , معنی airway , معنی airworthiness certificate , معنی airworthiness directive , معنی airy , معنی airy schemes , معنی aisle , معنی ait , معنی aitch , معنی aitch-bone , معنی aitcraft operating weight , معنی aivatrix , معنی aix , معنی ajax , معنی aka , معنی akathisia , معنی Akbar , معنی Akhtar , معنی Akhzar Ebrahimi , معنی akimbo , معنی akimbon , معنی akin ,
اخبار و مطالب آموزشی
معرفی آزمون آنلاین زبان انگلیسی سایت زویا
ایده ابتدای سایت زویا با توجه به نیاز شخصی خودم مبنی بر آزمون آنلاین زبان انگلیسی شروع شد به گونه ای که تعدادی لغات زبان انگلیسی را بصورت تصادفی را مورد پرسش قرار میداد تا روزی که تصمیم گرفتم این آزمون آنلاین زبان انگلیسی را بصورت عمومی (پابلیک) کنم که با استقبال کاربرها روبرو شد. با توجه به استقبال از آزمون آنلاین زبان انگیسی ، لغات آزمون ها را بصورت دسته بندی مرتب شد که هم اکنون در آزمون لغات دسته بندی لغات بصورت لغات زبان انگلیسی پایه ، لغات زبان انگلیسی ساده ، لغات زبان انگلیسی متوسط ، لغات زبان انگلیسی پیشرفته ، لغات زبان انگلیسی سال اول دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی سال دوم دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی سال سوم دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی پیش دانشگاهی ، لغات کتاب 504 لغت ضروری و لغات کتاب 1100 در سایت زویا موجود میباشد. لازم بذکر است آزمون های لغات کتاب 504 ، لغات زبان انگلیسی پیش دانشگاهی و لغات زبان انگلیسی متوسطه بیشترین طرفداران را دارند و بیشترین آزمون های آنلاین مربوط به این لغات میباشد. باتوجه به جذابتر کردن آزمون ها شما میتوانید درصد پاسخگویی ، پاسخ های صحیح و پاسخ های اشتباه خود را مشاهده کنید و رتبه خود را در بین سایر کاربرها مشاهده کنید . پس از پاسخ به هر لغت زبان انگلیسی شما میتوانید پاسخ خود و پاسخ صحیح را مشاهده کنید که همین امر باعث آموزش لغات انگلیسی نیز میشود. امیداورم آزمون های آنلاین زبان انگلیسی سایت زویا مورد استفاده شما دوستان عزیز قرار گیرد. باتشکر...[ 1396-10-17 ]

دیکشنری آنلاین
معنی cat به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 154 روز