آموزش زبان انگلیسی

معنی hydrocephalus , معنی hydrochinone , معنی hydrochlorate , معنی hydrochloric , معنی hydrochloric acid , معنی hydrochloride , معنی hydrochlorination , معنی hydrochlorine , معنی hydrocile , معنی hydrocracking , معنی hydrodesulfurizing , معنی hydrodisulfide , معنی hydroelectric , معنی hydroelectric power , معنی hydroelectric station , معنی hydroelectricity , معنی hydroforming , معنی hydroformylation , معنی hydrogen bond , معنی hydrogen flame detector , معنی hydrogen peroxide , معنی hydrogen sulphide , معنی hydrogen-depleted structure , معنی hydrogen-like atom , معنی hydrogen-like orbital , معنی hydrogenator , معنی hydrogenize , معنی hydrogenolysis , معنی hydrogenous , معنی hydrogeology , معنی hydrogn , معنی hydrogn burning , معنی hydrographer , معنی hydrogxyl group , معنی hydroid , معنی hydrokinetics , معنی hydrologic , معنی hydrologic cycle , معنی hydrological , معنی hydrologist , معنی hydrology , معنی hydrolyte , معنی hydrolyze , معنی hydromancer , معنی hydromancy , معنی hydromania , معنی hydromedusa , معنی hydromel , معنی hydrometeor , معنی hydrometer jar , معنی hydrometer syring , معنی hydrometra , معنی hydrometric(al) , معنی hydrometry , معنی hydronium ion , معنی hydropath establishment , معنی hydropathic , معنی hydropathist , معنی hydropathy , معنی hydrophane , معنی hydrophile , معنی hydrophilous , معنی hydrophobic , معنی hydropic , معنی hydroplane 2 , معنی hydroplane 3 , معنی hydroponics , معنی hydropower , معنی hydropsy , معنی hydroscope , معنی hydrosol , معنی hydrostat , معنی hydrostatic bearing , معنی hydrostatic equiblibrium , معنی hydrostatic press , معنی hydrostatic pull , معنی hydrostatic test , معنی hydrosulphate , معنی hydrotherapy , معنی hydrothermal , معنی hydrothorax , معنی hydrotreating , معنی hydrotropic , معنی hydrous salt , معنی hydroxonium ion , معنی hydroxy , معنی hydroxylate , معنی hydrozoa , معنی hydrozoan ,
اخبار و مطالب آموزشی
معرفی آزمون آنلاین زبان انگلیسی سایت زویا
ایده ابتدای سایت زویا با توجه به نیاز شخصی خودم مبنی بر آزمون آنلاین زبان انگلیسی شروع شد به گونه ای که تعدادی لغات زبان انگلیسی را بصورت تصادفی را مورد پرسش قرار میداد تا روزی که تصمیم گرفتم این آزمون آنلاین زبان انگلیسی را بصورت عمومی (پابلیک) کنم که با استقبال کاربرها روبرو شد. با توجه به استقبال از آزمون آنلاین زبان انگیسی ، لغات آزمون ها را بصورت دسته بندی مرتب شد که هم اکنون در آزمون لغات دسته بندی لغات بصورت لغات زبان انگلیسی پایه ، لغات زبان انگلیسی ساده ، لغات زبان انگلیسی متوسط ، لغات زبان انگلیسی پیشرفته ، لغات زبان انگلیسی سال اول دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی سال دوم دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی سال سوم دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی پیش دانشگاهی ، لغات کتاب 504 لغت ضروری و لغات کتاب 1100 در سایت زویا موجود میباشد. لازم بذکر است آزمون های لغات کتاب 504 ، لغات زبان انگلیسی پیش دانشگاهی و لغات زبان انگلیسی متوسطه بیشترین طرفداران را دارند و بیشترین آزمون های آنلاین مربوط به این لغات میباشد. باتوجه به جذابتر کردن آزمون ها شما میتوانید درصد پاسخگویی ، پاسخ های صحیح و پاسخ های اشتباه خود را مشاهده کنید و رتبه خود را در بین سایر کاربرها مشاهده کنید . پس از پاسخ به هر لغت زبان انگلیسی شما میتوانید پاسخ خود و پاسخ صحیح را مشاهده کنید که همین امر باعث آموزش لغات انگلیسی نیز میشود. امیداورم آزمون های آنلاین زبان انگلیسی سایت زویا مورد استفاده شما دوستان عزیز قرار گیرد. باتشکر...[ 1396-10-17 ]

دیکشنری آنلاین
معنی cat به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 151 روز