خلاصه:
"عنوان پروژه حسابداری به روش سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت تعداد صفحات ییی شرح مختصر پروژه در پروژه حاضر که برای دانلود آماده شده است ، نویسنده قصد دارد که نشان دهد استفاده از حسابداری به روش سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت نه تنها باعث تخصیص هرچه دقیق‌تر هزینه‌های سربار می‌شود بلکه باعث می‌گردد که مدیران داخلی شرکتها با استفاده از اطل"
توضیحات:
دسته بندیحسابداری
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات176
حجم فایل471 کیلو بایت

عنوان پروژه : حسابداری به روش سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت

تعداد صفحات : ییی

شرح مختصر پروژه : در پروژه حاضر که برای دانلود آماده شده است ، نویسنده قصد دارد که نشان دهد استفاده از حسابداری به روش سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت نه تنها باعث تخصیص هرچه دقیق‌تر هزینه‌های سربار می‌شود بلکه باعث می‌گردد که مدیران داخلی شرکتها با استفاده از اطلاعات بدست آمده، در خصوص برنامه‌ریزی و کنترل تولید تصمیمات بهتری را اتخاذ نموده و شرکت را در کسب سود یاری نمایند.

هزینه یابی بر مبنای فعالیت (Actions Based Costing ) تکنیکی است که هزینه‌ها را به فعالیت و خدمات انجام شده اختصاص می‌دهد که براساس میزان مصرف شده صورت می‌گیرد. ABC از یک رویکرد دو مرحله‌ای تخصیص هزینه‌ بهره می‌گیرد. در مرحله اول، مبلغ هزینه بر اساس میزان مصرف آنها در انجام فعالیت‌ها به فعالیت‌های تخصیص داده می‌شود. هزینه یک فعالیت با مجموع همه منابع مصرف شده در انجام فعالیت برابر می‌باشد. در مرحله دوم، هزینه فعالیت براساس میزان تکرار آنها به محصولات خدمات و مشتریان تخصیص داده می‌شوند.

حسابداری به روش سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت یکی از سیستم‌های نوین بهای تمام شده محصولات و خدمات می‌باشد که اطلاعات مورد نیاز مدیران را بهتر و دقیق‌تر فراهم می‌کند و استفاده کنندگان را در امر تصمیم‌گیری صحیح و مناسب یاری می‌نماید. این پژوهش جزء تحقیقات علمی و کاربردی است که در کارخانجات تولیدی نورد آلومینیوم انجام گرفته است که پس از بررسی و تجزیه و تحلیل روش موجود بهای تمام شده آن کارخانه و تشخیص نقاط ضعف و قوت آن به تبیین اهمیت سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت در کارخانه نورد پرداخته و سپس مراحل سیستم ABC شناسایی گردیده است.

 

مقدمه :

حسابداری به روش سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت ، نتیجه تلاش حسابداران مدیریت، برای فراهم نمودن نیازهای جدید اطلاعاتی در عصر اطلاعات و شناخت فعالیتهای دارای ارزش افزوده و به تبع آن حذف فعالیتهای بی‌ارزش و همچنین افزایش دقت هزینه‌یابی است. این سیستم علاوه بر اندازه‌گیری صحیح بهای تمام شده، قادر به ارائه اطلاعات مفیدی در مورد عملکرد فرآیندهای کسب و کار سازمان است.

همانطور که از موضوع تحقیق برمی‌آید، محقق بدنبال تعیین اهمیت سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت کارخانجات تولیدی نورد آلومینیوم اراک بوده و برای اینکار در قلمرو زمانی سال مالی یی-یی شرکت مذکور، صورتهای مالی و اطلاعات مالی مربوط به آن دوره را مورد بررسی قرار داده و پس از شناخت سیستم حاکم بر شرکت و نحوه گردش عملیات حسابداری آن و شناسایی مراکز فعالیت عمده و تلفیق منطقی این فعالیتها، نهایتاً یی فعالیت را بعنوان زیربنای سیستم ABC شناسایی کرده و محرکهای هزینه هرکدام از این فعالیتها را انتخاب کرده است.

 

در ادامه فهرست مطالب پروژه حسابداری به روش سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت را مشاهده میفرمایید :

 

 

چکیده

فصل ی- کلیات

ی-ی- مقدمه

ی-ی- بیان مساله

ی-ی- انگیزه‌های انتخاب موضوع (حسابداری به روش سیستم هزینه‌یابی)

ی-ی- اهداف تحقیق

ی-ی- اهمیت موضوع تحقیق (حسابداری استراژتیک)

ی-ی- سوالات اصلی تحقیق

ی-ی-ی- سوال اول

ی-ی-ی- سوال دوم

ی-ی- فرضیه‌های تحقیق

ی-ی-ی- فرضیه اول

ی-ی-ی- فرضیه دوم

ی-ی- نوآوری تحقیق

ی-ی- تعاریف عملیاتی

ی-ی-ی- بهای تمام شده

ی-ی-ی- هزینه‌های تولیدی

ی-ی-ی- مواد مستقیم

ی-ی-ی- دستمزد مستقیم

ی-ی-ی- سربار ساخت

ی-ی-ی- تخصیص هزینه‌ها

ی-ی-ی- نرخ جذب سربار

ی-ی-ی- هزینه‌یابی

ی-ی-ی- هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC)

ی-ی-یی- فعالیت

ی-ی-یی- محرک هزینه

ی-ی-یی- هزینه یابی سنتی

ی-ی-یی- سودخالص

ی-ی-یی- سود هر سهم

ی-ی-یی- قیمت معاملاتی

ی-ی-یی- P/E

فصل ی- مبانی نظری و پیشینه تحقیق

ی-ی- حسابداری بهای تمام شده

ی-ی- اهمیت بهای تمام شده و اقلام تشکیل دهنده آن

ی-ی- نقش اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری

ی-ی- بخشهای سیستم حسابداری بهای تمام شده

ی-ی- عوامل موثر بر سیستم حسابداری بهای تمام شده

ی-ی-ی- اندازه موسسه

ی-ی-ی- نوع فرآیند تولید

ی-ی-ی- تنوع محصولات تولیدی

ی-ی-ی- طرز برخورد مدیریت با اطلاعات بهای تمام شده

ی-ی-ی- متغیرهای خارجی

ی-ی- ماهیت حسابداری بهای تمام شده

ی-ی- عناصر تشکیل دهنده بهای تمام شده

ی-ی- سیستمهای هزینه‌یابی

ی-ی- سیستمهای هزینه‌یابی سنتی و روشهای مربوطه

ی-ی-ی- هزینه‌یابی مستقیم (نهایی)

ی-ی-ی- هزینه‌یابی جذبی

ی-یی- سیستم هزینه‌یابی سفارش کار

ی-یی- سیستم هزینه‌یابی مرحله‌ای

ی-یی-ی- ویژگی‌های سیستم هزینه‌یابی مرحله‌ای

ی-یی-ی- حسابداری سیستم هزینه‌یابی مرحله‌ای

ی-یی-ی- انتقال بهای تمام شده واحدهای تکمیل شده هر دایره به دایره بعد

ی-یی-ی- انتقال بهای تمام شده محصول از دایره نهایی به انبار کالای ساخته شده

ی-یی-ی- روشهای بکارگیری هزینه‌یابی مرحله‌ای

ی-یی-ی- گزارش هزینه تولید

ی-یی-ی- روش میانگین

ی-یی-ی- روش اولین صادره از اولین وارده (FIFO)

ی-یی- هزینه‌یابی محصولات مشترک و فرعی

ی-یی-ی- محصولات مشترک

ی-یی-ی- محصولات فرعی

ی-یی-ی- تسهیم هزینه‌های دوایر خدماتی به دوایر تولیدی

ی-یی-ی- روشهای تخصیص هزینه‌های دوایر خدماتی به دوایر استفاده کننده (تولیدی یا خدماتی)

ی-یی-ی- ضرورت استفاده از نرخهای از پیش تعیین شده جذب سربار

ی-یی-ی- مبانی جذب هزینه‌های سربار

ی-یی-ی- هزینه‌یابی برمبنای فعالیت (ABC)

ی-یی-ی- فنون و تکنیکهای حسابداری مدیریت

ی-یی- هزینه‌یابی برمبنای هدف (TC)

ی-یی-ی- توضیح تکنیک هزینه‌یابی بر مبنای هدف

ی-یی-ی- مدل حاشیه سود بر مبنای هدف

ی-یی-ی- هزینه‌یابی مبتنی بر بازار

ی-یی- مقدمه

ی-یی- نقش و اهمیت هزینه سربار در تولید

ی-یی- حسابداری مدیریت

ی-یی- رویکردهای حسابداری مدیریت

ی-یی-ی- رویکردهای کمی

ی-یی- هدفهای حسابداری مدیریت

ی-یی-ی- بخش اول

ی-یی-ی- بخش دوم

ی-یی- تفاوتهای اساسی بین حسابداری مدیریت و حسابداری مالی

ی-یی- طبقه‌بندی هزینه‌ها

ی-یی-ی- طبقه‌بندی هزینه‌ها از دیدگاه وظایف مدیریت

ی-یی-ی- طبقه‌بندی هزینه‌ها از دیدگاه قابلیت ردیابی یا ارتباط فعالیت

ی-یی-ی- طبقه‌بندی هزینه‌ها بر اساس محاسبه سود «طبقه‌بندی عملیاتی»

ی-یی-ی- طبقه‌بندی هزینه‌ها بر اساس واکنش نسبت فعالیت (رفتار هزینه)

ی-یی-ی- طبقه‌بندی هزینه‌ها بر اساس ارتباط با کنترل و تصمیم‌گیری

ی-یی-ی- طبقه‌بندی هزینه‌ها بر اساس فرض دوره مالی

ی-یی-ی- طبقه‌بندی سازمانی هزینه‌ها

ی-یی-ی- سایر طبقه‌بندی هزینه‌ها

ی-یی- هزینه‌یابی برمبنای فعالیت (ABC)

ی-یی-ی- ضعف سیستمهای هزینه‌یابی سنتی

ی-یی-ی- سلسله مراتب فعالیتها

ی-یی-ی- محرکهای هزینه (فعالیت) و ماهیت آنها در (ABC)

ی-یی-ی- مزایای بکارگیری هزینه‌یابی برمبنای فعالیت

ی-یی-ی- طراحی و اجرای سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت

ی-یی-ی- تعداد محرکهای فعالیت (محرک هزینه) مورد نیاز

ی-یی-ی- عوامل موثر در انتخاب محرکهای مناسب هزینه (فعالیت)

ی-یی-ی- هزینه تعیین محرکهای هزینه و هزینه اندازه‌گیری

ی-یی-ی- آثار رفتاری

ی-یی-یی- همگن بودن فعالیتها

ی-یی-یی- پیاده‌سازی سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت

ی-یی- کاربرد استفاده از سیستم ABC

ی-یی- مناسب‌ترین زمان کاربرد سیستم ABC

ی-یی- سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در مقایسه با سیستم سنتی

ی-یی- مدیریت برمبنای فعالیت

ی-یی-ی- ABC بعنوان یک سیستم فراگیر

ی-یی- نسلهای هزینه‌یابی برمبنای فعالیت

ی-یی-ی- نخستین نسل سیستم هزینه یابی براساس فعالیتها (ABC)

ی-یی-ی- دومین نسل هزینه‌یابی براساس فعالیت

ی-یی-ی- سومین نسل سیستم هزینه‌یابی براساس فعالیتها

ی-یی-ی- چهارمین نسل از سیستم هزینه‌یابی براساس فعالیتها

ی-یی- هزینه‌یابی مبتنی بر فعالیت برمبنای زمان

ی-یی-ی- دشواری‌های هزینه‌یابی مبتنی بر فعالیت

ی-یی-ی- مدل جدید هزینه‌یابی مبتنی بر فعالیت

ی-یی-ی- برآورد هزینه یک واحد زمانی از ظرفیت عملی

ی-یی-ی- محاسبه تعداد واحد زمانی لازم برای تکمیل یک واحد از فعالیت

ی-یی-ی- محاسبه نرخ محرک‌های هزینه

ی-یی-ی- تحلیل و گزارشگری هزینه

ی-یی-ی- قیمت‌گذاری برمبنای فعالیت

ی-یی-ی- بودجه‌بندی برمبنای فعالیت

ی-یی- مشخصات قلمرو تحقیق

ی-یی-ی- نام

ی-یی-ی- تاریخ تاسیس

ی-یی-ی- تاریخ بهره‌برداری

ی-یی-ی- محل دفتر مرکزی و کارخانه

ی-یی-ی- موضوع شرکت طبق ماده ی اساسنامه

ی-یی-ی- مالکیت شرکت

ی-یی-ی- وضعیت اشتغال

ی-یی-ی- شرکت فرعی

ی-یی-ی- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری شرکت

ی-یی-یی- چارت سازمانی شرکت نورد آلومینیوم

ی-یی- شمای ارتباطی سیستم بهای تمام شده با سایر سیستمهای اطلاعاتی

ی-یی- فرآیند تولید در شرکت

ی-یی-ی- انبار در جریان

ی-یی- فرآیند عمومی تولید

ی-یی- مراحل تولید

ی-یی- پروسه تولید

ی-یی-ی- نورد سرد

ی-یی-ی- ماشین اسلیتر

ی-یی-ی- برش عرضی

ی-یی-ی- فرمینگ

ی-یی-ی- لوله‌سازی

ی-یی-ی- انبار در جریان ساخت

ی-یی- روش محاسبه قیمت تمام شده

ی-یی-ی- محاسبه بهای تمام شده

ی-یی-ی- محاسبه هزینه‌های جذب نشده در تولید

ی-یی-ی- محصولات فرعی

ی-یی- بهای تمام شده محصولات در سال یییی

ی-یی- طراحی و پیاده‌سازی سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت

ی-یی-ی- مقدمه

ی-یی-ی- جدول درصد تولید و فروش محصول ورق نسبت به کل تولید و فروش شرکت

ی-یی- مقایسه پیاده‌سازی با نصب

ی-یی- تعیین فعالیتها

ی-یی- تعیین محرکهای فعالیت

ی-یی- تخصیص هزینه‌ها

ی-یی- مقایسه هزینه سربار محصولات براساس سیستم سنتی و سیستم ABC

ی-یی- مقایسه بهای تمام شده محصولات براساس سیستم سنتی و سیستم ABC

ی-یی- پیشینه تحقیق

ی-یی-ی- مقدمه

ی-یی-ی- پیشینه سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت

ی-یی-ی- پژوهشهای انجام شده در ایران

ی-یی-ی- پژوهشهای انجام شده در جهان

فصل ی- متدولوژی تحقیق

ی-ی- مقدمه

ی-ی- روش تحقیق

ی-ی- ابزار تحقیق

ی-ی- فرضیه‌های تحقیق

ی-ی-ی- فرضیه اصلی اول

ی-ی-ی- فرضیه اصلی دوم

ی-ی- قلمرو تحقیق

ی-ی- داده‌های تحقیق (جامعه آماری)

ی-ی- متغیرهای تحقیق

ی-ی- روش جمع‌آوری داده‌ها

ی-ی- روش تحلیل داده‌ها

فصل ی- تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق

ی-ی- مقدمه

ی-ی- آزمون فرضیه‌ها

ی-ی- فرضیه اصلی اول

ی-ی-ی- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی اول

ی-ی- فرضیه اصلی دوم

ی-ی-ی- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی دوم

فصل ی- نتیجه‌گیری و پیشنهادات

ی-ی- نتیجه‌گیری و پیشنهادات

ی-ی- نتیجه‌گیری کلی

ی-ی- پیشنهادات حاصل از تحقیق

ی-ی- سایر پیشنهادات

ی-ی- پیشنهاد برای تحقیقات آینده

ی-ی- محدودیتهای تحقیق

کلمات کلیدی:
شركت سهامی شركتی است كه سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست انواع شركتهای سهامی تقسیم‌بندی شركتهای سهامی از نظر قانون تجارت به شرح زیر است
تحقیق اصول حسابداری در شركتها و ادارات مختلف در 33 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc
دانلود تحقیق آماده با عنوان تئوری نمایندگی و کاربرد آن در حسابداریدر حجم 15صفحه همراه با توضیحات کامل ویژه ارائه به عنوان تحقیق برای درسهای بررسی موارد خاص در حسابداری و مباحث جاری در حسابداری رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد
اخبار و مطالب آموزشی
اعلام نتایج آزمون Ept دانشگاه آزاد اسلامی
نتایج آزمون Ept شهریور ماه دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد....[ 1396-6-29 ]

نتایج آزمون ارشد پزشکی جمعه اعلام می‌شود/اعلام علت تاخیر در انتشار نتایج
رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی از انتشار نتایج آزمون ارشد پزشکی در جمعه خبرداد....[ 1396-6-29 ]

نتایج نهایی آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته 96 اعلام شد
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور با تاکید بر این‌که نتایج نهایی پذیرفته‌شدگان آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 96 اعلام شد، گفت: داوطلبان برای اطلاع‌ از زمان ثبت‌نام به دانشگاه و یا موسسه آموزش عالی محل قبولی خود مراجعه کنند....[ 1396-6-29 ]

کارنامه علمی نتایج داوطلبان کنکور امروز منتشر شد
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه کارنامه علمی داوطلبان آزمون سراسری منتشر شد، گفت: داوطلبان تا ۲۰ مهر فرصت دارند به این نتایج اعتراض کنند....[ 1396-6-28 ]

اعلام نتایج آزمون جامع علوم‌پایه و پیش کارورزی دانشگاه آزاد
نتایج آزمون جامع علوم پایه و پیش کارورزی شهریور ماه دانشگاه آزاد اعلام شد....[ 1396-6-28 ]

کارنامه علمی داوطلبان کنکور امروز منتشر می‌شود
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه کارنامه علمی داوطلبان آزمون سراسری امروز منتشر می‌شود، گفت: داوطلبان تا ۲۰ مهر فرصت دارند به این نتایج اعتراض کنند....[ 1396-6-28 ]

اعمال سوابق تحصیلی دردوره‌های بعدی کارشناسی بدون آزمون
رییس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اظهار کرد: معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد شیوه نامه دکتری را تدوین کرده است....[ 1396-6-27 ]

کارنامه علمی داوطلبان کنکور فردا منتشر می‌شود
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه کارنامه علمی داوطلبان آزمون سراسری فردا منتشر می‌شود، گفت: داوطلبان تا ۲۰ مهر فرصت دارند به نتایج اعلام شده اعتراض کنند....[ 1396-6-27 ]

ابلاغ شیوه‌نامه دکتری آزاد طی هفته آینده/اعمال سوابق تحصیلی دردوره‌های بعدی کارشناسی بدون آزمون
رییس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اظهار کرد: معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد شیوه نامه دکتری را تدوین کرده و این شیوه‌نامه هفته آینده ابلاغ می‌شود....[ 1396-6-27 ]

آموزش زبان انگلیسی

سایت زویا در تلاش است تا بستر مناسبی را برای دانش آموزان علاقه مند به آموزش زبان انگلیسی فراهم سازد از این رو ذکر چند نکته خالی از لطف نیست. سایت آموزش زبان انگلیسی زویا نقش کمکی را دارد و این آموزش ها را نمیتوان جایگزین آموزش های اصلی دانست. پیش از هر کاری لازم است تا شما در سایت زویا ثبت نام کنید تا هم از تمام امکانات سایت بهرمند شوید و هم سابقه آموزش های شما حفظ شود. برای ارزیابی سطح زبان انگلیسی خود ازآزمون لغات که در سطح بندی های مختلف تنظیم شده است استفاده نمایید و در هر سطحی که به 70درصد لغات پاسخ صحیح دادید به سطح بالاتر بروید آخرین سطحی که توانستید بالاتر از 70 درصد پاسخ صحیح بدهید این سطح زبان انگلیسی شما میباشد. برای هر سطح حداقل به 20 لعت پاسخ دهید. پس از دانستن سطح زبان خود به قسمت فلش کارت ها و سطح مورد نظر رفته و با مورد لغات فلش کارت زبان انگلیسی دایره لغات خود را در این سطح زبان انگلیسی افزایش دهید. در کانال تلگرامی آموزش زبان انگلیسی زویا عضو شوید و لغاتی که روزانه ارسال میشود را مرور کنید. اگر ایده خوبی برای آموزش زبان انگلیسی دارید از طریق کانال تلگرام سایت زویا با ما در تماس باشید. معنی zooya به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی