پروژه کارآفرینی تأسیس کارخانه بخاری
پروژه کارآفرینی تولید کمربند پژو 405
پروژه کارآفرینی طرح تكثیر و پرورش آبزیان
پروژه کارآفرینی طرح تولیدی چراغ های اضطراری
پروژه کارآفرینی طرح تولید الکترود
پروژه کارآفرینی طرح تولیدی گلاب و انواع عرقیات معطر
پروژه کارآفرینی تولید طناب نایلونی
پروژه کارآفرینی طرح حسابداری پیمانکاری
"پروژه کارآفرینی طرح حكاكی روی سنگ، چوب، چرم و مشبک کاری"
پروژه کارآفرینی طرح ظروف یکبار مصرف
پروژه کارآفرینی طرح عقیق تراشی
پروژه کارآفرینی طرح کارخانه تولید پوشاک کودکان
پروژه کارآفرینی طرح کسب و کار تولید گوشت شتر مرغ
پروژه کارآفرینی طرح کسب و کار ایجاد جایگاه سوخت CNG
پروژه کارآفرینی طرح کسب و کار تولید رب گوجه فرنگی
پروژه کارآفرینی طرح کسب و کار تولید روغن خام (روغن نباتی)
پروژه کارآفرینی طرح كسب و كار خدمات كامپیوتری PARADIS
پروژه کارآفرینی طرح كسب و كار شركت كامپیوتری
پروژه کارآفرینی طرح کسب و کار عمل آوری و بسته بندی داروهای گیاهی